• Vrijstelling btw voor de uitbating van cafetaria door ziekenhuizen, bejaardentehuizen, …

Vrijstelling btw voor de uitbating van cafetaria door ziekenhuizen, bejaardentehuizen, …

07 oktober 2016

De btw-administratie voert een tolerantie in vanaf 1 januari 2017 voor de uitbating van een drank- en eetgelegenheid door een btw-belastingplichtigen wiens hoofdactiviteit bestaat uit een vrijgestelde activiteit, zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen, exploitanten van sportinrichtingen en musea, … (Beslissing nr. ET 130.298 van 12 september 2016).

Tolerantie

In principe is dergelijke horeca-uitbating onderworpen aan btw. Echter bij cumulatieve vervulling van een aantal voorwaarden, aanvaardt de btw-administratie dat ook deze omzet vrijgesteld is van btw:

  • De uitbating moet plaats hebben op de site van de inrichting waar de vrijgestelde activiteit wordt uitgeoefend;
  • Het overwegend deel van de omzet moet voortvloeien uit de vrijgestelde hoofdactiviteit;
  • De toegankelijkheid tot de cafetaria is beperkt tot de personen, afnemers van de vrijgestelde activiteiten, hun bezoekers en genodigden, alsook personeel tewerkgesteld in de betrokken inrichting);
  • De omzet uit de cafetaria mag niet hoger zijn dan 10% van de omzet uit de vrijgestelde activiteiten.  

Het is hierbij niet langer van belang dat in de cafetaria ook maaltijden worden verschaft, noch dat er nog andere btw belaste handelingen worden verricht door de betrokken belastingplichtige.

Publiekrechtelijke lichamen kunnen uiteraard ook op deze administratieve tolerantie een beroep doen voor bijvoorbeeld de cafetaria’s in de door hen uitgebate woonzorgcentra. Indien de door hen gerealiseerde omzet een drempel van 25.000,00 EUR overschrijdt, worden zij immers eveneens geacht een btw-belastingplichtige zijn voor deze activiteit. Zij kunnen dan op basis van dezelfde voorwaarden een vrijstelling van btw bekomen.

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u steeds terecht bij uw gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of door een e-mail te verzenden naar [email protected] ter attentie van een van de leden van het Competence Centre VAT:

  • Erwin Boumans, 02/778.01.00
  • Brigitte Braeckmans, 03/230.58.40
  • Pascal Dauw, 09/210.54.10
  • Kaatje Bondewel, 02/778.01.00