• Btw en onroerende verhuur

Btw en onroerende verhuur

10 augustus 2017

Het zomerakkoord van 26 juli 2017 maakt melding van  wijzigingen aan de huidige vrijstelling voor onroerende verhuur, die in vele gevallen een kostprijs verhogend effect heeft door de niet-aftrekbaarheid van de btw op nieuwbouw en verbouwingen in hoofde van de verhuurder.  Het akkoord voorziet nl. een optioneel btw-systeem, waarbij de verhuurder de mogelijkheid krijgt om btw aan te rekenen op de verhuur van onroerende goederen, indien de huurder het gehuurde pand hoofdzakelijk zal gebruiken voor uitvoering van btw-activiteiten.

Optioneel systeem

Door btw aan te rekenen bovenop de huurprijs zal de verhuurder de input btw op de investering in aftrek kunnen brengen. Dit zou dan bijvoorbeeld een geldig alternatief kunnen bieden voor een onroerende leasing die aan strikte voorwaarden is onderworpen, zoals de wedersamenstelling van het kapitaal binnen een periode van 15 jaar op basis van de leasevergoedingen en de verplichte aankoopoptie op het einde van de rit. Een btw-eenheid daarentegen biedt in de meeste gevallen nog andere voordelen, zoals het vermijden van een voorfinanciering van btw op de onderlinge transacties.

 

Uitgesloten entiteiten

Huurcontracten in relatie tot andere huurders (die het gehuurde onroerend goed niet hoofdzakelijk gebruiken voor btw-activiteiten), zoals openbare instellingen, particulieren, e.d. zouden hiervoor niet in aanmerking komen.

 

Toepassingsgebied

De maatregel zou hierbij ook enkel ingaan voor nieuwe huurcontracten die worden afgesloten na 1 januari 2018. Dit roept onmiddellijk vragen op omtrent het fiscale lot bij vernieuwing van contracten, de mogelijkheid tot een herziening van input btw voor oudere gebouwen voor investeringen binnen de herzieningsperiode (5 of 15 jaar in functie van de aard van de werken), alsook de impact op verschuldigde registratierechten bij dergelijke huurcontracten.

Wij volgen dit op de voet op en berichten u verder van zodra er concrete teksten voorhanden zijn.

 

Contact

Voor bijkomende vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het btw-team of een e-mail verzenden naar [email protected]: