Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Btw-wijzigingen voor de transportsector – toch Belgische btw bij facturering aan btw-belastingplichtige klanten gevestigd buiten de EU?

Btw-wijzigingen voor de transportsector – toch Belgische btw bij facturering aan btw-belastingplichtige klanten gevestigd buiten de EU?

07 december 2017

Een aanpassing van KB nr. 57 zorgt ervoor dat op transportdiensten met volledig Belgische trajecten geleverd aan een buiten de EU gevestigde afnemer in een B2B relatie voortaan toch Belgische btw moet worden aangerekend.

Transportdiensten in een B2B-relatie

In principe worden transportdiensten (en daarmee samenhangende diensten) in een B2B-situatie steeds gelokaliseerd op de plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd. Dit betekent dat wanneer dergelijke diensten worden verstrekt ten aanzien van buiten de EU gevestigde afnemers er tot voor kort  nooit Belgische btw verschuldigd was.

 

Uitzondering

KB nr. 57 voorzag een uitzondering op deze algemene regel wanneer het werkelijk gebruik en exploitatie zich buiten de EU bevindt. In dat geval werden de diensten buiten België gelokaliseerd.

 

Transportdiensten aan een niet in de EU gevestigde afnemer voortaan toch met Belgische btw

Ingevolge een aanpassing van het KB nr. 57 op 23 november 2017 moet bij facturering aan een buiten de EU gevestigde afnemer toch Belgische btw worden aangerekend wanneer het volledige traject zich binnen België bevindt. Ook wanneer de klant een in België gevestigde btw-belastingplichtige is, kan er enkel zonder Belgische btw worden gefactureerd op basis wanneer het volledige traject zich buiten de EU bevindt. Uiteraard moet er ook rekening worden gehouden met andere vrijstellingen die van toepassing kunnen zijn op vlak van btw.

 

Contact

Voor bijkomende vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het btw-team of een e-mail verzenden naar [email protected]: