• Dan toch geen btw op onroerende verhuur vanaf 2018

Dan toch geen btw op onroerende verhuur vanaf 2018

23 oktober 2017

Tijdens de zomermaanden kondigde de federale regering een optioneel btw-systeem aan voor onroerende verhuur aan huurders die het pand hoofdzakelijk voor een aan de btw onderworpen activiteit aanwenden. Dit geeft investeerders de mogelijkheid om de btw op hun inkomende handelingen te recupereren. De maatregel was voorzien om in werking te treden voor nieuwe huurcontracten die worden afgesloten vanaf 1 januari 2018.

Echter heeft de ministerraad het voorbije weekend om budgettaire redenen beslist om dit optioneel systeem (voorlopig) toch niet in te voeren.

Het valt echter af te wachten of dit later niet opnieuw op de regeringsagenda komt.

Uitzondering voor logistiek

Er zou wel een uitzondering worden ingevoerd voor kantoorruimtes bij een opslagruimte. Hier zou een verhuur mogelijk zijn met btw mits de oppervlakte of het volume van de kantoorruimte minder bedraagt dan 50 procent van de totale oppervlakte of het totale volume van de opslagruimte. Deze maatregel is bijgevolg ruimer dan de huidige administratieve tolerantie voor de verhuur van opslagruimten waarin louter een kantoor ter beschikking mag zijn voor de magazijnier met een maximum oppervlakte van 10%. De maatregel zou dus beperkt blijven tot distributie en logistiek.

De Administratie zal hierover nog een circulaire uitvaardigen, waarin ook de effectieve voorwaarden zullen worden opgenomen. Wordt dus vervolgd.

 

Contact

Voor bijkomende vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het btw-team of een e-mail verzenden naar btw-tva@bdo.be: