• De EU is klaar voor de digitale economie: uitbreiding MOSS-regeling naar verkopen op afstand

Uitbreiding MOSS-regeling naar verkopen op afstand

12 december 2017

De Europese Unie wil de administratieve rompslomp voor de digitale economie verminderen. Op 5 december 2017 heeft de Europese Raad nieuwe regels aangenomen, zodat online bedrijven makkelijker aan hun btw-verplichtingen kunnen voldoen. Doelstelling is om de de kosten van naleving van btw-regels voor transacties tussen ondernemingen en consumenten te verminderen, alsook een eerlijkere verdeling van belastinginkomsten te bekomen tussen de EU-Lidstaten door een btw-heffing in land van vestiging van de consument. Dit zou ook btw-fraude bij verkoop op afstand binnen de EU moeten terugdringen.

Mini One Stop Shop (MOSS)

Een MOSS-regeling bestaat al sinds 2015 voor elektronische diensten in een B2C-relatie. Alle elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio-en televisie-omroepdiensten vinden voor de btw plaats daar waar de, al dan niet belastingplichtige, consument gevestigd (of woonachtig of verblijvend) is. EU ondernemers moeten de btw aanrekenen van de lidstaat van vestiging of verblijf van de consument.

Door middel van een optioneel One Stop Shop-systeem dragen ondernemers in hun lidstaat van vestiging de btw af die ze verschuldigd zijn in de verschillende andere Europese lidstaten waar ze consumenten beleveren, en dit zonder bijkomende btw-registraties.

 

Vereenvoudigingsregeling

Vanaf 1 januari 2019 gaat een vereenvoudigingsregeling in, waardoor EU dienstverrichters nog steeds btw van hun eigen land kunnen toepassen. Hiertoe moet de dienstverrichter wel gevestigd zijn in één van de EU lidstaten, moeten de niet-belastingplichtige klanten in een ander EU lidstaat woonachtig zijn en mag de omzet uit deze diensten in een kalenderjaar een bedrag van 10.000,00 EUR niet overschrijden. EU dienstverrichters zullen wel nog kunnen opteren voor btw-heffing in EU lidstaat van vestiging of verblijf van de consument. Deze keuze geldt dan voor minstens 2 kalenderjaren.

 

Uitbreiding MOSS naar verkopen op afstand

Op verkopen of afstand van roerende goederen aan particulieren is in principe btw verschuldigd in EU-lidstaat van aankomst van de goederen indien de drempel, zoals voorzien door deze EU-lidstaat, is overschreden of bij optie hiervoor. Een verplichte btw-registratie dringt zich dan ook op in die EU-lidstaten.

Vanaf 1 januari 2021 zal MOSS ook van toepassing zijn voor deze zogenaamde verkopen op afstand van roerende goederen aan niet-belastingplichtigen.

Er komt ook een uniforme vereenvoudiging voor EU ondernemers wanneer hun omzet uit dergelijke verkopen een bedrag van 10.000,00 EUR niet overschrijdt (de omzet uit diensten die vallen onder de MOSS regel en omzet voor de verkopen op afstand moeten hierbij cumulatief worden bekeken). Een optie tot btw-heffing in EU-lidstaat van consumptie blijft hierbij mogelijk.

 

Nieuw portaal voor verkopen op afstand vanuit derde landen

Vanaf 1 januari 2021 komt er ook een nieuw portaal voor verkopen op afstand van roerende goederen (andere dan accijnsgoederen) vanuit derde landen, wanneer de waarde minder dan 150 EUR bedraagt.

 

Online platforms verantwoordelijk voor innen van de btw

De online platforms zullen verantwoordelijk zijn voor het innen van de btw op de door hen gefaciliteerde verkopen op afstand van goederen die worden ingevoerd met een waarde minder dan 150,00 EUR of bij leveringen binnen de EU door een niet in de EU gevestigde leverancier aan een particulier. Dit moet een einde maken aan de oneerlijke concurrentie voor bedrijven in de EU. Momenteel komen de meeste goederen die geïmporteerd worden in het kader van een verkoop op afstand de EU immers nog vrij van btw binnen.

 

Einde vrijstelling voor zendingen van buiten de EU

De Europese Raad besliste meteen om ook een einde te maken aan de vrijstelling voor zendingen van buiten de EU met een waarde van minder dan 22 EUR. Dit zijn kleine zendingen die vrij van btw worden ingevoerd, maar het huidige systeem wel vatbaar maken voor misbruiken.

 

Gefaseerde invoering van de nieuwe regels

De nieuwe regels treden gefaseerd in werking:

Uiterlijk vanaf 2019

Invoering van de vereenvoudigingsmaatregelen voor de verkoop van elektronische diensten door EU dienstverrichters, waardoor de btw-regels van het thuisland kunnen worden toegepast. De Lidstaten hebben tot 31 december 2018 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Uiterlijk vanaf 2021

  • Uibreiding van de One Stop Shop-regeling naar verkopen op afstand van goederen, zowel binnen de EU als vanuit derde landen
  • Verantwoordelijkheid van online platforms voor inning van btw
  • Afschaffing van de btw-vrijstelling van kleine zendingen van buiten de EU.

De Lidstaten worden geacht deze regels om te zetten in nationale wetgeving tegen 31 december 2020.

 

Contact

Voor bijkomende vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het btw-team of een e-mail verzenden naar btw-tva@bdo.be: