Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Geef staatsbladfraude geen kans

Geef staatsbladfraude geen kans

Ann De Wilde , Senior Manager |

29 juni 2017

Staatsbladfraude komt de voorbije jaren regelmatig onder de aandacht. Oplichters/fraudeurs maken misbruik van het gebrek aan controle op de authenticiteit van de publicaties in het Belgisch Staatsblad om vennootschappen op te lichten.

Wat is staatsbladfraude?

De benoeming of het ontslag van een bestuurder of zaakvoerder verloopt officieel door publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Formulieren voor deze publicatie zijn online beschikbaar en moeten ingevuld worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De betrokken vennootschap ontvangt geen melding van deze publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij de griffies van deze rechtbanken zijn er echter ook te weinig controlemechanismen om de juistheid van de publicaties in het Belgisch Staatsblad te verifiëren.

Oplichters en fraudeurs maken misbruik van het gebrek aan controle om valse publicaties in het Staatsblad te publiceren.

Na publicatie stellen deze oplichters/fraudeurs allerlei handelingen in naam van de betrokken vennootschap, bv. frauduleuze aankopen, geld afhalen van de bankrekeningen van de vennootschap, het inschrijven van een andere maatschappelijke zetel op naam van de betrokken vennootschap, enz., …

In het beste geval komen deze handelingen aan het licht door een aandachtige bankier of verkoper. Maar vaak ook nadat de financiële schade al geleden is, tenzij u het Belgisch Staatsblad regelmatig zelf raadpleegt.

 

Privé-initiatief om u te beschermen tegen fraude

De overheid werkt al enige tijd aan een nieuw digitaal systeem waarbij publicaties in het Staatsblad verlopen via de elektronische identiteitskaart. Het was voorzien dat dit systeem al sinds 2014 operationeel zou zijn, maar helaas tot op heden zonder resultaat.

In afwachting hiervan heeft Voka zelf een gratis systeem uitgewerkt waarbij u een verwittiging ontvangt wanneer er een publicatie van uw vennootschap in het Belgisch Staatsblad verschijnt. Registratie kan via deze link: www.wettelijke-publicaties.be/ .

Maar daarnaast kijkt u best zelf ook regelmatig de publicaties in het Belgisch Staatsblad van uw vennootschap na via de site van de kruispuntbank van ondernemingen.