Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Loon optimaliseren door keuze mobiliteitsvergoeding?

Loon optimaliseren door keuze mobiliteitsvergoeding?

22 december 2017

Het is momenteel nog onduidelijk vanaf wanneer de regeling effectief wordt ingevoerd en onder welke voorwaarden, maar vanaf 2018 kan de werknemer de mogelijkheid krijgen om zijn bedrijfswagen in te ruilen om hiervoor een cash vergoeding in de plaats te krijgen.  Dit kan interessant lijken als optimalisatie, maar is dit ook effectief zo? En wat houdt de maatregel nu concreet in?  Wij geven u hieronder een stand van zaken.

Wat houdt de mobiliteitsvergoeding in?

Het principe bestaat erin dat de werknemer zijn bedrijfswagen inruilt en hiervoor een bedrag in geld ontvangt.  De werkgever dient niet meer tussen te komen in de woon-werkverplaatsing van de werknemer.  Met de nieuwe mobiliteitsvergoeding dient de werknemer dan wel zelf te voorzien in zowel zijn woon-werk- als eigenlijke privé-verplaatsingen.

 

Onder welke voorwaarden kan de mobiliteitsvergoeding worden toegekend?

Let wel! De werkgever is niet verplicht deze keuze aan te bieden. Hij kan ook de mogelijkheid invoeren onder bepaalde voorwaarden.  Zo kan besloten worden om de keuze enkel open te stellen voor de werknemers die niet naar klanten moeten rijden.  Of enkel voor de bedrijfswagens die einde lease zijn.  Het is belangrijk dergelijke voorwaarden op te nemen in het mobiliteitsplan.

De werkgever kan deze mogelijkheid enkel voorzien indien binnen de onderneming reeds minimaal 3 jaren bedrijfswagens worden toegekend.  Deze voorwaarde geldt niet voor startende ondernemingen.

De werknemer dient reeds gedurende de afgelopen 12 maanden over een bedrijfswagen te beschikken vooraleer hij deze kan inruilen voor een mobiliteitsvergoeding.  Er gelden afwijkende voorwaarden bij wijziging van werkgever. 

 

Hoeveel bedraagt de mobiliteitsvergoeding?

Het bruto bedrag van de mobiliteitsvergoeding is gelijk aan 20% van 6/7de van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen die wordt ingeleverd.  Dit bedrag wordt verhoogd met 20% indien de werknemer eveneens over een tankkaart beschikte.  Indien de werknemer een eigen bijdrage diende te betalen voor deze bedrijfswagen, wordt deze in mindering gebracht van de mobiliteitsvergoeding.

De cataloguswaarde wordt gedefinieerd op dezelfde wijze als bij de berekening van het belastbaar voordeel van een bedrijfswagen, met uitzondering van de waardevermindering op basis van de leeftijd van de wagen. Hiermee wordt geen rekening gehouden bij de bepaling van de mobiliteitsvergoeding.

 

Voorbeeld :

Cataloguswaarde van de bedrijfswagen : 25 000 €

Tankkaart werd voorzien.

Mobiliteitsvergoeding = 20% x 6/7 x 25 000 € x 1,20  = 5.142,86 € bruto per jaar = 428,57 € bruto per maand

Van zodra het mobiliteitsbudget vaststaat, verandert het niet meer. Het bedrag wordt enkel geïndexeerd.  Het blijft eveneens ongewijzigd indien de werknemer verandert naar een functie waarvoor een goedkopere of duurdere bedrijfswagen ter beschikking zou worden gesteld.  De werknemer verliest wel de mobiliteitsvergoeding in geval van een wijziging naar een functie waarvoor geen bedrijfswagen wordt ter beschikking gesteld of indien hem opnieuw een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld.

 

Hoe wordt deze mobiliteitsvergoeding (para)fiscaal behandeld?

Net zoals de bedrijfswagen die wordt ingeleverd, is ook de mobiliteitsvergoeding niet onderhevig aan sociale zekerheidsbijdragen, noch voor werkgever, noch voor werknemer.  De werkgever betaalt nog wel de co²-bijdrage die hij reeds betaalde voor de ingeleverde bedrijfswagen. 

De werknemer betaalt belastingen op een belastbaar voordeel dat gelijk is aan 4% van 6/7de van de cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen. 

Het belastbaar voordeel voor de werknemer in ons voorbeeld zal bijgevolg gelijk zijn aan :

4% x 6/7 x 25 000 € =

857,14 € per jaar =

71,43 € per maand

Rekening houdende met een bedrijfsvoorheffing van 53,50% komt dit neer op een bedrag gelijk aan 38,22 € per maand.

De netto mobiliteitsvergoeding in ons voorbeeld is bijgevolg gelijk aan 390,35 € per maand (428,57 € - 38,22 €). De werknemer dient bovendien ook geen belastingen meer te betalen op het voordeel van de bedrijfswagen die hij inleverde.  Ook dit bedrag spaart hij uit.

 

Is de mobiliteitsvergoeding financieel interessant voor de werknemer?

Of dit interessant is voor de werknemer hangt van situatie tot situatie af.  De werknemer ontvangt wel een extra maandelijkse vergoeding (in ons voorbeeld gelijk aan 390,35 € netto) en hij spaart de belastingen uit op zijn ingeleverde bedrijfswagen, maar hij moet hiermee al zijn verplaatsingen zelf bekostigen. 

Een werknemer die dicht bij het werk woont, kan misschien met de fiets komen.  Voor een werknemer die een grotere afstand moet overbruggen, zal dit een stuk moeilijker zijn.  Is er in het gezin nog een tweede wagen ter beschikking of niet?  Ook dit zal belangrijk zijn in de beoordeling van de keuze.

 

Contact

BDO Legal volgt dit topic voor u verder op en houdt u op de hoogte van zodra meer info beschikbaar is.  BDO Legal kan u adviseren bij het al dan niet invoeren van de mobiliteitsvergoeding en de opmaak van het mobiliteitsplan.  Voor vragen, neem contact op met: een van onze juridische experten uit het Employment Tax & Legal Services team: