• Nieuwe waardering van bepaalde voordelen alle aard zoals de laptop, tablet, GSM en smartphone

Nieuwe waardering van bepaalde voordelen alle aard zoals de laptop, tablet, GSM en smartphone

Saskia Lombaerts , Senior Manager |

24 november 2017

Wanneer u als werkgever aan uw werknemer een laptop, tablet, gsm of smartphone ter beschikking stelt die deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, worden op de waarde van dit voordeel sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Recent is een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de fiscale waardering van deze voordelen vanaf 1 januari 2018 aanpast. Dit houdt in de meeste gevallen een verlaging in van de waardering, maar zal steeds geval per geval bekeken moeten worden.

Voorlopig geldt deze aanpassing enkel voor de fiscale waardering.  We menen ervan te mogen uitgaan dat de RSZ de nieuwe waardering zal volgen, maar absolute zekerheid hebben we hierover nog niet. 

De waardering werd aangepast omwille van de verlaging van de kostprijs van deze toestellen. Ook werden duidelijke regels vastgelegd voor o.a. tablets en gsm’s, wat voordien niet het geval was op fiscaal vlak. De nieuwe regeling beoogt dus een modernisering die meer afgestemd is op het reëel genoten voordeel.

 

Overzicht van de forfaitaire bedragen

 

Berekening totale voordeel alle aard

Belangrijk hierbij is dat in de nieuwe regeling bepaalde voordelen moeten worden samengeteld.  Zo bedraagt vanaf 1 januari 2018 het voordeel van een gsm toestel 36 EUR/jaar of 3 EUR/maand.  Indien eveneens een abonnement wordt toegekend, bedraagt het voordeel 84 EUR/jaar of 7 EUR/maand.  Indien eveneens mobiele data inbegrepen zijn, bedraagt het voordeel 144 EUR/jaar of 12 EUR/maand. 

Op dit ogenblik is dit niet steeds het geval.  Zo wordt het sociaalrechtelijke voordeel van de GSM vastgesteld op 150 EUR/jaar of 12,50 EUR/maand, ongeacht of het de toekenning betreft van een toestel met of zonder abonnement en met of zonder mobiele data.

 

Forfait per toestel

In de nieuwe regeling gelden de twee forfaitaire bedragen van 72 EUR/jaar en 36 EUR/jaar per toestel dat ter beschikking wordt gesteld.  Indien dus zowel een laptop als een tablet worden toegekend, is het voordeel alle aard gelijk aan 108 EUR/jaar, m.n. 72 EUR + 36 EUR.

Op dit ogenblik is dit niet steeds het geval.  Inderdaad, bij toekenning van een laptop en tablet wordt de sociaalrechtelijke waardering gezamenlijk vastgesteld op 180 EUR/jaar en dus niet per toestel.  

Het voordeel van het kosteloos ter beschikking stellen van een internetverbinding daarentegen blijft ook in de nieuwe regeling behouden op 60 EUR/jaar en dit ongeacht het aantal toestellen dat gebruikt maakt van de verbinding.

 

Contact

Indien uw personeel één of meer van voormelde voordelen geniet zonder dat dit opgenomen wordt in de loonbrief, danken wij u om ons de nodige informatie te bezorgen zodat wij u hierin kunnen adviseren. Hiervoor kunt u terecht bij onze sociale juristen van het team Employment Tax & Legal Services: