• Nieuwe waardering van bepaalde voordelen alle aard zoals de laptop, tablet, GSM en smartphone

Nieuwe waardering van bepaalde voordelen alle aard zoals de laptop, tablet, GSM en smartphone

24 november 2017

Wanneer u als werkgever aan uw werknemer een laptop, tablet, gsm of smartphone ter beschikking stelt die deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, worden op de waarde van dit voordeel sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Vanaf 1 januari 2018 gelden zowel voor de fiscus als voor de RSZ nieuwe waarderingsregels. Dit houdt in de meeste gevallen een verlaging in van de waardering, maar dit moet telkens geval per geval bekeken worden.

 

De waardering wordt aangepast omwille van de verlaging van de kostprijs van deze toestellen. Ook worden duidelijke regels vastgelegd voor o.a. tablets en gsm’s, wat voordien niet het geval was op fiscaal vlak. De nieuwe regeling beoogt dus een modernisering die meer afgestemd is op het reëel genoten voordeel.

 

Overzicht van de forfaitaire bedragen

 

Berekening totale voordeel alle aard

Belangrijk hierbij is dat in de nieuwe regeling bepaalde voordelen moeten worden samengeteld.  Zo bedraagt vanaf 1 januari 2018 het voordeel van een gsm-toestel 36 EUR/jaar of 3 EUR/maand.  Indien eveneens een abonnement wordt toegekend, bedraagt het voordeel 84 EUR/jaar of 7 EUR/maand.  Indien eveneens mobiele data inbegrepen zijn, bedraagt het voordeel 144 EUR/jaar of 12 EUR/maand. 

De regeling vóór 1 januari 2018 stelde het sociaalrechtelijke voordeel van de GSM vast op 150 EUR/jaar of 12,50 EUR/maand, ongeacht of naast het toestel eveneens een abonnement of mobiele data werden toegekend.

 

Forfait per toestel

In de nieuwe regeling gelden de twee forfaitaire bedragen van 72 EUR/jaar en 36 EUR/jaar per toestel dat ter beschikking wordt gesteld.  Indien dus zowel een laptop als een tablet worden toegekend, is het voordeel alle aard gelijk aan 108 EUR/jaar, m.n. 72 EUR + 36 EUR.

De regeling vóór 1 januari 2018 omvatte een sociaalrechtelijke waardering gelijk aan 180 EUR/jaar bij toekenning van een laptop en tablet, de waardering gold dus niet per toestel.  

Het voordeel van het kosteloos ter beschikking stellen van een internetverbinding daarentegen blijft ook in de nieuwe regeling behouden op 60 EUR/jaar en dit ongeacht het aantal toestellen dat gebruikt maakt van de verbinding.

 

Contact

Indien uw personeel één of meer van voormelde voordelen geniet zonder dat dit opgenomen wordt in de loonbrief, danken wij u om ons de nodige informatie te bezorgen zodat wij u hierin kunnen adviseren. Hiervoor kunt u terecht bij onze juridische experten van het team Employment Tax & Legal Services: