Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Toepasselijk btw-regime op verzekeringen aangeboden door reisbureaus

Toepasselijk btw-regime op verzekeringen aangeboden door reisbureaus

Pascal Dauw , Partner |

06 juli 2017

De Belgische btw-administratie heeft een Circulaire 2017/C/43 gepubliceerd waarbij de btw-behandeling van verzekeringskosten die kunnen worden aangerekend aan een reiziger in het kader van een verkoop van een reis door een reisbureau onderzocht wordt.

Reisbureaus zijn immers wettelijk verplicht om aan hun klanten de mogelijkheid te bieden om verzekeringen (bijv. bijstand, annulering, bagage, geschillen… verzekering) doorgaans in pakket vorm af te sluiten bij het boeken van een reis.

In afwachting van een consoliderende tekst inzake de “bijzondere reisbureauregeling” bevat de Circulaire een overzicht van veel gestelde vragen (FAQ).

3 mogelijke situaties

Pakketreis (inclusief verzekering)

Het reisbureau rekent de reiziger één globale prijs aan voor de pakketreis waarvan de verzekering deel uitmaakt. De reiziger kan niet van deze verzekering afzien.

Volgens de administratie moeten de reis en de verzekering beschouwd worden als één enkele dienstprestatie. De prijs aangerekend aan de reiziger moet bijgevolg niet opgesplitst worden zoals voorheen wel het geval was. Btw is verschuldigd op de winstmarge begrepen in de gehele brochureprijs van de reis (inclusief de verzekering).

De verzekering is niet inbegrepen in de reis, maar wordt aangeboden via een individuele polis op naam van de reiziger

In de tweede situatie wordt de verzekering apart aangeboden door het reisbureau en staat het de reiziger vrij deze verzekering al dan niet af te sluiten via zijn eigen makelaar dan wel via het reisbureau.

Indien de reiziger opteert voor het afsluiten van een verzekering, wordt de verzekering afsloten via een individuele polis op naam van de reiziger. Hierbij ontvangt het reisbureau de verzekeringspremie van de reiziger en stort deze premie, na afhouding van een commissievergoeding, periodiek door aan de betrokken verzekeringsmaatschappij.

De btw-administratie heeft in dit verband beslist dat de aangerekende verzekeringspremie kwalificeert als een voorschot (i.e. premie betaald in naam en voor rekening van de verzekerde reiziger) dat apart op de factuur vermeld wordt en buiten het toepassingsgebied van btw valt.

De commissievergoeding die het reisbureau aanrekent aan de verzekeringsmaatschappij wordt beschouwd als een vergoeding voor een makelaar of lasthebber van een verzekeringmaatschappij en is bijgevolg vrijgesteld van btw.

De verzekering is niet inbegrepen in de reis, maar wordt aangeboden via een collectieve polis op naam van het reisbureau

Net als in het tweede geval kiest de reiziger er voor zich te verzekeren via het reisbureau. In dit geval wordt de verzekering echter afgesloten aan de hand van een collectieve polis op naam van het reisbureau.

In dit geval treedt het commissionairsprincipe in werking waarbij het reisbureau wordt geacht de verzekeringsdiensten zelf te ontvangen van de verzekeringsmaatschappij en op zijn beurt zelf verzekeringsdiensten te verstrekken aan de reiziger. Bijgevolg is de premie die het reisbureau aanrekent aan de reiziger geen voorschot maar de vergoeding van een verzekeringsdienst die apart op de factuur vermeld dient te worden en vrijgesteld is van btw.

Geen impact op recht op aftrek van het reisbureau

Enkel de tweede en de derde situatie hebben in principe een impact op het btw-statuut van het reisbureau. In deze gevallen kwalificeert het reisbureau immers als een “gemengde belastingplichtige” met een beperkt recht op aftrek van btw.

De administratie aanvaardt echter, bij wijze van proef, dat het aanbieden van verzekeringen zoals in de bovenvermelde situaties geen impact heeft op het btw-statuut van het reisbureau.

In de praktijk blijkt immers dat de omzet uit deze verzekeringsactiviteiten nauwelijks 3% uitmaken van de totale omzet van een reisbureau.

De Circulaire treedt in werking vanaf de datum van publicatie, 3 juli 2017.

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of door een e-mail te verzenden naar btw-tva@bdo.be ter attentie van een van de leden van het btw-team:

  • Erwin Boumans, 02/778.01.00
  • Brigitte Braeckmans, 03/230.58.40
  • Pascal Dauw, 09/210.54.10
  • Emmanuel Rivera, 08/120.87.87