• Vlaams Gewest neemt een beslissing over vestigingswetgeving

Vlaams Gewest neemt een beslissing over vestigingswetgeving

Ann De Wilde , Senior Manager |

03 augustus 2017

Volgens de vestigingswetgeving moet elke KMO, natuurlijke of rechtspersoon die een handelsactiviteit wenst uit te oefenen, de nodige ondernemingsvaardigheden bewijzen. Dat houdt basiskennis bedrijfsbeheer in en in het geval van een gereglementeerd beroep een specifieke beroepsbekwaamheid o.m. op basis van het benodigde diploma alsook door zgn praktijkervaring.  Dat is in strijd met Europese regelgeving die stelt dat elke Europeaan op een gelijke basis een onderneming moet kunnen starten in elke lidstaat.

In maart van dit jaar besliste de Vlaamse regering daarom om heel wat beroepsbekwaamheden af te schaffen. Nu elimineert ze ook de basiskennis over het bedrijfsbeheer.

Vanaf september 2019

In een voorontwerp van decreet beslist de Vlaamse regering om de basiskennis over het bedrijfsbeheer af te schaffen.  De vooropgezette aanvangsdatum is september 2019. Wie een eigen zaak wil starten heeft bijgevolg vanaf deze datum geen attest bedrijfsbeheer meer nodig. In de plaats daarvan komt er een actieplan, gericht op de permanente ontwikkeling van competenties. Bedoeling is om de drempel tot ondernemen te verlagen en zo meer (jonge) starters te stimuleren.

 

Opheffing vestigingsreglementering voor bepaalde beroepen

Daarnaast besliste de Vlaamse regering tot de definitieve opheffing van de koninklijke besluiten over een groot aantal beroepsbekwaamheden. Dit betekent dat de vestigingsreglementering voor volgende beroepen afgeschaft wordt: slager-groothandelaar; droogkuiser-verver; restaurateur of traiteur-banketaannemer; brood- en banketbakker; kapper; schoonheidsspecialist; masseur; voetverzorging; opticien; dentaaltechnicus; begrafenisondernemer; beenhouwer-spekslager en de uitoefening van zelfstandige activiteiten rond fietsen en motorvoertuigen. Dit is een logisch gevolg van de eerste stappen die begin dit jaar genomen werden.

Concreet zal het dus niet meer nodig zijn een specifiek diploma of praktijkervaring voor te leggen wanneer je start met één van bovenvermelde beroepen.

De opheffing gaat in vanaf 1 januari 2018.

De bouwsector, het beroep van koeltechnicus en elektrotechniek blijven wel nog gereglementeerd.

 

Enkel in Vlaanderen

De afschaffing geldt enkel in Vlaanderen.  Hoe de andere regio’s in België met de afschaffing zullen omgaan is nog niet bekend. Een verschillende wetgeving per gewest maakt het wel erg ingewikkeld voor de Belgische ondernemers.

Bovendien bestaat het risico van “shopping”, namelijk het feit dat ondernemers zich in een andere regio zouden vestigen waar ze het attest niet nodig hebben. De gewesten zouden wel van plan zijn om – naast hun eigen wetgeving – onderling een samenwerkingsakkoord op te stellen, o.a. om het shoppinggedrag te minimaliseren.