• Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie CO2-uitstoot voor 2018

Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie CO2-uitstoot voor 2018

Peter Wuyts , Partner |

21 december 2017

De referentie CO2-uitstoot voor de berekening van het voordeel alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen voor het inkomstenjaar 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2017.

Referentie CO2-uitstoot voor 2017 en 2018

Voor inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) is de referentie CO -uitstoot als volgt vastgelegd:

 • Voertuigen met benzine, LPG-, of aardgasmotor: 105 g/km
 • Voertuigen met dieselmotor: 86 g/km

 

Voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedroeg deze:

 • Voertuigen met benzine, LPG-, of aardgasmotor: 105 g/km
 • Voertuigen met dieselmotor: 87 g/km

 

Hoe bereken je het voordeel alle aard?

 

Principe

De cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen bepalen de omvang van het voordeel alle aard.

6/7 van de cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen.

De coëfficiënt bedraagt 5,5% bij een CO2-uitstoot van initieel 95 g/km voor een dieselwagen en 115 g/km voor een benzinewagen of een wagen aangedreven door LPG- of aardgas. Per extra gram CO2/km meer dan wel minder verhoogt of verlaagt deze coëfficiënt met 0,1%. De coëfficiënt bedraagt echter nooit minder dan 4% of meer dan 18%.

De referentie CO2-uitstoot wordt jaarlijks bij KB vastgelegd voor het volgende jaar.

 

Hybride wagens

Voor hybride wagens wordt het voordeel berekend op basis van de CO2 uitstoot, maar voor zuiver elektrische wagens wordt het VAA altijd berekend op basis van 4%.

Voor ‘valse’ hybride wagens (plug-in hydride wagens die slechts een kleine afstand op hun batterij kunnen rijden) die vanaf 1 januari 2018 aangekocht of geleased worden, moet vanaf 2020 de berekening van het voordeel alle aard gebeuren op basis van de CO2 uitstoot van het overeenstemmende model dat enkel op benzine of diesel rijdt. Indien er geen overeenstemmend model bestaat, wordt de CO2 uitstoot vermenigvuldigd met 2,5.

 

Ouderdom van het voertuig

Het voordeel alle aard daalt in functie van de ouderdom van het voertuig. De cataloguswaarde wordt jaarlijks met 6 % verminderd, zonder dat deze basis lager mag worden dan 70%:

 • 0-12 m: 100%
 • 13-24 m: 94%
 • 25-36m: 88%
 • 37-48m: 82%
 • 49-60m: 76%
 • Vanaf 61m: 70%

Deze leeftijdsparameter voor de wagen geldt voor zowel tweedehandsvoertuigen als nieuwe voertuigen, rekening houdend met het aantal maanden die verlopen zijn na de eerste inschrijving van het betrokken voertuig bij de DIV.

 

Minimum voordeel

Het voordeel alle aard kan op jaarbasis echter nooit minder bedragen dan:

 • 2018: 1.310 €
 • 2017: 1.280 €
 • 2016: 1.260 €

Voor 2018 is dit minimumvoordeel momenteel nog niet gekend. 

 

Contact

Bij vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of bij een van onze fiscale experten van het Employment Tax & Legal Services team: