• 1 op de 5 bedrijven slachtoffer
    van fraude voorbije jaar

1 op de 5 bedrijven slachtoffer van fraude voorbije jaar

13 november 2018

Studie BDO: Belgische bedrijven verliezen per fraudegeval 150.000 euro

Eén op de vijf bedrijven in België kreeg het voorbije jaar te maken met fraudeurs. De ondernemingen verliezen gemiddeld 150.000 euro per incident. In 2% van de fraudegevallen loopt het verlies op tot meer dan 1 miljoen euro. Dat blijkt uit een studie van het adviesbureau BDO België naar de impact van fraude bij Belgische bedrijven.

Bedrijven die nog geen slachtoffer waren van fraude of een poging daartoe, zijn in België een uitzondering. Amper 23% van de bedrijven in België kwam de voorbije vijf jaar niet in aanraking met fraude. Opvallend: grote bedrijven hebben evenveel last van fraudeurs als de kleine ondernemingen in ons land.

“Fraudeurs maken geen onderscheid tussen grote en kleine ondernemingen. Elk type bedrijf krijgt vandaag met fraude te maken en fraudeurs gebruiken dezelfde fraudetechnieken bij groot en klein.”
Stéphane Goddé, Senior Manager Forensic & Litigation Support bij BDO België

1 op 3 fraudegevallen is een valse factuur                 

Ondanks de steeds digitalere wereld is hacking niet de populairste manier om fraude te plegen. De klassieke valse factuur blijft door zijn eenvoud de meest gebruikte vorm van fraude. 15% van de ondervraagde bedrijven geeft aan de voorbije 5 jaar minstens één valse factuur te hebben betaald. Als ze terugblikken op het voorbije jaar is 7% slachtoffer. Het verduisteren van bedrijfsactiva prijkt op nummer twee. Cybercriminaliteit vervolledigt de top 3.

“Cybercriminaliteit zal in de toekomst alleen maar populairder worden. Het is voor fraudeurs een kostenefficiënte manier. Bedrijven die het slachtoffer worden van fraude via cybercrime zijn bovendien niet snel geneigd om toe te geven dat ze het slachtoffer werden van dit type fraude. Het schaadt de reputatie van het bedrijf.”
Stéphane Goddé van BDO

Verliezen van 100.000 euro tot meer dan 1.000.000 euro

De economische verliezen van fraude zijn groot. In 70% van de gedetecteerde fraudegevallen bedraagt het verlies minder dan 100.000 euro, maar bij CEO-fraude, waarbij onder andere iemand zich met e-mails voordoet als de CEO en betalingsopdrachten geeft, lopen de verliezen al gauw op tot 350.000 euro per geval. In 2% van de gevallen loopt de economische schade zelfs op tot meer dan 1.000.000 euro, blijkt uit de studie van BDO.

“De directe kosten van een fraudegeval door cybercrime bedragen gemiddeld 94.000 euro. Maar als we naar de kosten kijken die cybercriminaliteit bijkomend veroorzaakt, spreken we al gauw van een veelvoud. Denk aan een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten of een deuk in het bedrijfsimago.”
Stéphane Goddé

Slechts 1 op de 4 bedrijven heeft budget om fraude te bestrijden

Toch geeft amper 24% van de bedrijven aan een specifiek budget te hebben om fraude aan te pakken. Wie dat budget wel opzij zet, gebruikt het vooral om interne audits en IT-beveiliging te betalen. Gemiddeld geven bedrijven in België jaarlijks 60.000 euro uit aan de strijd tegen fraude. Bij 2 op de 3 ligt dat budget onder de 50.000 euro. Bij 10% loopt dat budget op tot meer dan 500.000 euro. Grote bedrijven investeren duidelijk meer dan kleinere bedrijven in fraudepreventie.

“Het is belangrijk om te investeren in technologie om fraude aan te pakken. Maar nog belangrijker is te investeren in je mensen. Manuele controle is de beste manier om fraude(pogingen) te ontmaskeren. En ook een actieve rol van het management is daarin cruciaal: 27% van de pogingen tot fraude werden zo ontdekt en 10% van de effectieve fraudegevallen kwamen ermee aan het licht.”
Stéphane Goddé

Over de studie

BDO verzamelde de antwoorden van 245 bedrijven in België actief in 33 verschillende sectoren in België. Het gaat om bedrijven met een omzet tussen 5 miljoen euro en meer dan 500 miljoen euro. BDO liet de studie door een extern onderzoeksbureau uitvoeren in mei 2018. De volledige studie is te downloaden via de volgende link: advisory.bdo.be/fraudestudie