• Aankomende deadline voor transfer pricing formaliteiten

Aankomende deadline voor transfer pricing formaliteiten

Tine Slaedts , Partner |

01 maart 2018

Vanaf aanslagjaar 2017 zijn bepaalde multinationale ondernemingen onderworpen aan een transfer pricing documentatieverplichting. De Administratie maakte eind vorig jaar bekend dat zij voor het eerste jaar uitstel verleent voor de indiening van de formulieren 275NOT en 275MF tot 31 maart 2018.

Nu deze datum dichter bij komt, zetten we de formaliteiten nog eens op een rij.

Master File formulier

Een Master File formulier 275 MF voor aanslagjaar 2017 moet worden ingediend vóór 31 maart 2018 (voor boekjaren die eindigen per 31/12).

Welke ondernemingen?

Elke onderneming of vaste inrichting van een multinationale onderneming die aan één of meerdere van volgende criteria voldoet, moet het formulier 275 MF indienen:

  • een totaal van 50 miljoen EUR aan bedrijfs- en financiële opbrengsten;
  • een balanstotaal van 1 miljard EUR;
  • een jaarlijks gemiddeld personeelsbestand van 100 voltijds equivalenten.

Deze criteria worden beoordeeld op basis van de individuele jaarrekening van de Belgische entiteit in het voorgaande jaar. Hou er wel rekening mee dat het invullen van het formulier 275 MF tijd vergt indien geen Master File voorhanden is.

 

Country-by-Country notificatie

Een Country-by-Country notificatieformulier 275 CBC NOT voor aanslagjaar 2018 moet ingediend worden vóór 31 maart 2018.


Welke ondernemingen?

Elke Belgische vennootschap of vaste inrichting (van een multinationale onderneming) die deel uitmaakt van een vennootschapsgroep met een geconsolideerde omzet van minstens 750 miljoen EUR, moet het formulier 275 CBC NOT indienen. Dit wordt beoordeeld op basis van de geconsolideerde jaarrekening van de groep in het voorgaande jaar.

 

Formaat

Noteer dat deze documenten elektronisch moeten worden ingediend in een geldig XML-formaat op het MYMINFINPRO-platform. U kunt de documenten dus niet langer via e-mail indienen via het BEPS13@minfin.fed.be mailadres.

Wij kunnen u de richtlijnen van het Ministerie van Financiën bezorgen en staan u graag bij in het vervullen van de formaliteiten.

 

Sancties

Ondernemingen die het nalaten om te voldoen aan deze documentatieverplichtingen, riskeren administratieve boetes die kunnen variëren tussen 1.250 – 25.000 EUR.

 

Contact

Voor bijkomende vragen of assistentie bij het vervullen van deze formaliteiten kunt u terecht bij het BDO Transfer Pricing Team: