• Administratieve sancties in geval van niet-naleving van de transfer pricing documentatie-verplichtingen

Administratieve sancties in geval van niet-naleving van de transfer pricing documentatie-verplichtingen

19 juli 2018

In onze publicatie 'Aankomende deadline voor transfer pricing formaliteiten' van 1 maart 2018 brachten wij de verschillende documentatie-verplichtingen voor verrekenprijzen in herinnering. Zo kon u lezen dat ondernemingen die deze verplichtingen niet naleven administratieve boetes riskeren die kunnen variëren tussen 1.250 EUR tot 25.000 EUR.

Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, waarin de schaal van de administratieve boetes en hun toepassingsmodaliteiten beschreven worden die gelden in geval van niet-naleving van de verplichtingen inzake verrekenprijzen, werd op 9 juli in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

Administratieve boetes

Onderstaande tabel omvat een overzicht van de aard van de overtredingen alsook de bijbehorende geldboetes.

AARD VAN DE OVERTREDINGEN

GELDBOETE

A. Overtreding ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige:

Nihil

B. Overtreding niet toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken:

  • 1ste overtreding
  • 2de overtreding
  • 3de overtreding
  • 4de overtreding
  • Volgende overtredingen

 

 

Nihil

1.250,00 EUR

6.250,00 EUR

12.500,00 EUR

25.000,00 EUR

C. Overtreding toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken (daaronder begrepen het indienen van vrijwillig onvolledige of onjuiste aangiften):

  • 1ste overtreding
  • Volgende overtredingen

 

 

 

12.500,00 EUR

25.000,00 EUR

 

Overtredingen

Worden onder meer als overtredingen beschouwd: het niet of laattijdig indienen van de documenten, het indienen van onvolledige of onjuiste documenten, al dan niet met het opzet de belasting te ontduiken.

 

Contact

Als u vragen heeft of assistentie wenst bij het vervullen van de transfer pricing documentatie-verplichtingen van uw onderneming, aarzel dan niet om contact op te nemen met het BDO Transfer Pricing team:

 

Lees ook:

Bent u klaar voor een transfer pricing controle?

Loading...