• Btw zomerregeling 2018 – uitstel voor btw-plichtigen

Btw zomerregeling 2018 – uitstel voor btw-plichtigen

09 juli 2018

Naar jaarlijkse gewoonte, kunnen btw-belastingplichtigen gebruik maken van de zomerregeling over de indiening van de btw-aangiften. Het gaat om een versoepeling van termijnen voor het indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven.

Btw-aangiften

Aangifte

Uiterlijke indieningsdatum

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2018

Ten laatste op 10 augustus 2018 (in plaats van 20 juli 2018)

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2018

Ten laatste op 10 augustus 2018 (in plaats van 20 juli 2018)

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2018

Ten laatste op 10 september 2018 (in plaats van 20 augustus 2018)

 

Opgave intracommunautaire handelingen

Opgave

Uiterlijke indieningsdatum

Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2018

Ten laatste op 10 augustus 2018 (in plaats van 20 juli 2018)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2018

Ten laatste op 10 augustus 2018 (in plaats van 20 juli 2018)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2018

Ten laatste op 10 september 2018 (in plaats van 20 augustus 2018)

 

Betalingen

We vestigen uw aandacht op het feit dat dit uitstel niet geldt voor de betaling van de verschuldigde btw in voormelde referentieperiode. Deze bedragen moeten volgens de normale regels uiterlijk op respectievelijk 20 juli 2018 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2018) en 20 augustus 2018 (aangifte van juli 2018) worden betaald.

Wanneer het op voormelde vervaldagen betaalde bedrag kleiner is dan de verschuldigde btw die blijkt uit de ingediende btw-aangifte, debiteert de btw-administratie de rekening-courant met de verschuldigde nalatigheidsintresten (0,8% per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag).

Er zal echter automatische ontheffing van deze intresten worden verleend mits de verschuldigde btw (vak 71 van de btw-aangifte) over de ingediende btw-aangifte niet meer bedraagt dan 125.000 EUR.
 

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of door een e-mail te verzenden naar btw-tva@bdo.be ter attentie van een van de leden van het btw-team:

Pascal Dauw, 09/210.54.10

Brigitte Braeckmans, 03/230.58.40

Erwin Boumans, 02/778.01.00

Emmanuel Rivera, 08/120.87.87