• BDO België
    Digitalisering in cijfers (2016-2017)

BDO België - Digitalisering in cijfers (2016-2017)

15 januari 2018

Anno 2018 betekent ondernemen, digitaliseren. De druk op bedrijven en bedrijfsleiders om de digitale omwenteling te omarmen, groeit elke dag. Bij BDO is dat niet anders. Het is zoeken naar het relevante evenwicht tussen opportuniteiten en risico’s. Met één doel voor ogen: de cliënten beter dienen door ze centraal te stellen in alle ins en outs. Die digitale metamorfose weerspiegelt zich ook in de cijfers aan weerszijden van de balans.

Digitale transformatie wordt must!

Je kunt er als bedrijf en ondernemer niet meer omheen. Het internet maakt de wereld tot een zakdoek en morgen is elke keer weer anders dan gisteren. Bovendien versnelt de verandering dag na dag. Wie morgen nog wil meespelen, moet vandaag nog de digitale transformatie omarmen.

Hans Wilmots, CEO BDO België: “Bij BDO is dat niet anders. Enkele jaren geleden al startten we met de eerste stappen in ons eigen ‘change traject’. En hoe meer we doorstapten, hoe meer we ons realiseerden dat we nog diepgaander en nog sneller moesten transformeren én digitaliseren. Want wilden we onze cliënten relevant kunnen begeleiden in hun transformatietraject, dan was het belangrijk dat we onze eigen strategie, onze interne organisatie en ons (digitaal) businessplan daarop afstemden. Op die manier werden we zelf geconfronteerd met de complexiteit van de digitale transformatie. Een uiterst leerrijke ervaring.”

Transformeren is investeren

De digitale transformatie staat bij almaar meer Belgische CEO’s bovenaan op de agenda. Dat verbaast ons niet als je weet dat ze gepaard gaat met significante investeringen. En net die inspanning houdt bedrijfsleiders soms tegen om vandaag al de hoogst noodzakelijke stappen te zetten. Het houdt hen echter niet tegen om zich grondig te informeren. Over de mogelijkheden van artificiële intelligentie bijvoorbeeld, of verregaande automatisering. Tegelijk worden ze zich steeds bewuster van de nieuwe businessmodellen die overal het licht zien. En van het disruptierisico voor hun business. Maar de vraag die elke CEO wakker houdt, is: ‘Hoe maak je vandaag een ‘verstandige’ keuze terwijl de technologie tegen een razendsnel tempo evolueert?’ Business 4.0  is een realiteit maar tegelijk een dilemma. Het is zoeken naar het juiste en relevante evenwicht tussen potentieel en risico.

“De confrontatie met de complexiteit van de digitale transformatie was een uiterst leerrijke ervaring.”

Transformatie in de praktijk

Hoe vertaalt die digitale omwenteling zich concreet bij BDO? Twee voorbeelden:

Accounting & Reporting

Het juist inboeken van facturen is geen rocketscience meer. De interpretatie van de cijfers en de rapportering daarentegen wel. Doorgedreven digitalisering zorgt ervoor dat de accountant evolueert naar een nieuw samenwerkingsmodel. Onze accountants worden omgevormd tot ‘trusted business advisors’, experten die proactief en samen met de cliënt zoeken naar toegevoegde waarde en een intense, creatieve en empathische relatie opbouwen.

Aangepaste ‘service offering’

Onder invloed van de digitalisering van de (bedrijfs)wereld én van onze cliënten matchen we onze service offering voortdurend (en sneller) met de nieuwe noden en behoeften. Denk maar aan onze cybersecurity-oplossingen, het belang dat we hechten aan uw gegevensbescherming (GDPR), de zorg die we besteden om uw bedrijfsprocessen naadloos te laten aansluiten of om u een overzichtelijke en visuele rapportering te bieden van al uw relevante data. Of nog: hoe we uw ‘business intelligence’ ondersteunen, u helpen omgaan met blockchain-toepassingen, het internet of things, enz. Daarom volgen we de markt op de voet, scherpen we onze expertise continu aan en sluiten we partnerships, zoals recent nog met Crossroad.

Transformeren is anticiperen

In het huidige snel veranderende VUCA-tijdperk (volatile, uncertain, complex en ambiguous) moet ieder bedrijfsleider blijven investeren in technologie, openstaan voor nieuwe ideeën en innovatief ondernemen. Dat betekent tegelijk de markt op de voet volgen en anticiperen. Dat kan op verschillende manieren en hangt af van de aard van de business en het DNA van de organisatie.

BDO kiest er bewust voor om haar cliënten toegevoegde waarde te bieden via het traject van innovatie en verandering”, zegt Wilmots. “Data analytics, big data, benchmarking en ‘insight tools’ krijgen steeds meer focus. Niet alleen in België, maar ook in alle andere landen bouwde BDO het afgelopen jaar zijn digitale transformatie verder uit. Enkel zo kunnen we een antwoord bieden op uitdagingen die op ons afkomen, zoals robotisering, blockchain en ‘bot technology’.”

Digitalisering in cijfers

Die bewuste keuze én de beschreven marktevolutie weerspiegelen zich in de cijfers. Gespecialiseerd advies doet het prima. Onze cliënten zoeken terecht steeds meer bijkomende toegevoegde waarde. De meer traditionele activiteit van Accounting kende een lichte achteruitgang als gevolg van het levensnoodzakelijke transformatieproces dat volop bezig is: de focus op de interne verandering had een tijdelijke impact op de aandacht voor de markt. Maar zoals we hierboven schreven, staat er een nieuw model in de steigers met de klemtoon op de begeleiding van de cliënt bij het interpreteren van zijn cijfers en de beslissingen die aan die interpretatie moeten worden gekoppeld. Anders gezegd, diensten die we zinvol kunnen digitaliseren, automatiseren we maximaal. Zo investeerden we in 2017 liefst bijna 20% van onze contributie in informatietechnologie. Op die manier maken we tijd vrij voor wat echt telt: de menselijke creatieve en proactieve inbreng – het actief luisteren naar de problemen die de cliënt ervaart, en er gepaste oplossingen voor uitwerken.

BDO Belgium 2017

 

 

BDO International - our network in 2017

 

 

Download onze kerncijfers