• Een blik op de modernisering van de Vlaamse erf- en schenkbelasting

Een blik op de modernisering van de Vlaamse erf- en schenkbelasting

04 september 2018

Het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting verscheen op 20 juli in het Belgisch Staatblad. Dit decreet schept duidelijkheid over de fiscale behandeling van een aantal nieuwe concepten die de Erfwet van 31 juli 2017 in het leven heeft geroepen en komt tegemoet aan een aantal maatschappelijke behoeften, zoals bijvoorbeeld een verlaging van de tarieven inzake erfbelasting voor erfenissen tussen verdere verwanten.