• Europese Raad keurt kortetermijnmaatregelen goed in afwachting van de hervorming van het Europees btw-stelsel

Europese Raad keurt kortetermijnmaatregelen goed in afwachting van de hervorming van het Europees btw-stelsel

12 oktober 2018

In afwachting van het nieuwe definitieve Europese btw-stelsel, keurt de Europese Raad enkele kortetermijnbeslissingen goed.

Algemene verlegging van heffing

In de strijd tegen btw-fraude heeft de Europese Raad haar goedkeuring gegeven voor de introductie van een algemene verleggingsregeling. Hierdoor zijn binnenlandse leveringen tussen twee btw-belastingplichtigen onderworpen aan een verlegging van heffing van btw indien deze levering een waarde heeft van meer dan 17.500,00 EUR.

Daarvoor moeten de lidstaten aan strenge technische voorwaarden voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat btw-carrouselfraude 25% moet uitmaken van de btw-kloof in deze lidstaat. De lidstaten die voor deze regeling in aanmerking komen, dienen daarvoor een verzoekschrift in bij de Europese Raad en moeten doeltreffende rapporteringsverplichtingen opleggen aan alle btw-belastingplichtigen, in het bijzonder aan de betrokken btw-belastingplichtigen.  Zodra zij de goedkeuring van de Europese Raad ontvangen, is deze regeling van toepassing tot en met 30 juni 2020.

 

Quick fixes

Om al het hoofd te bieden aan enkele praktische problemen bij grensoverschrijdende transacties onder de huidige Europese regels, heeft de Europese Raad de zogenaamde “Quick Fixes” zoals voorgesteld door de Europese Commissie goedgekeurd. Het gaat om maatregelen voor:

  • de vereenvoudiging van btw-regels voor btw-belastingplichtigen die een goederenvoorraad aanhouden in een andere Lidstaat;
  • de vereenvoudiging van de toewijzingsregels voor transport bij grensoverschrijdende kettingverkopen;
  • de vereenvoudiging van het bewijs van goederentransport binnen de EU;
  • de aanwezigheid van een geldig btw-identificatienummer als materiële voorwaarde ter bewijs van intracommunautaire leveringen (m.a.w. zonder dergelijk geldig nummer kan er niet langer discussie ontstaan omtrent de toepassing van deze vrijstelling).

De eerste drie maatregelen zouden daarbij nog steeds gekoppeld worden aan het verkrijgen van het statuut van “Certified Taxable Person”, maar over de praktische modaliteiten in dit verband is nog niets meer geweten.

Verwacht wordt dat deze korte termijn maatregelen van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2020.

Lees meer over de hervorming van het Europees btw-stelsel in ons eerder nieuwsbericht ‘Europese Commissie introduceert hervorming van het Europese btw-stelsel’ .

 

Verlaagd btw-tarief voor elektronische publicaties

Rekening houdend met de digitalisering van de economie keurde de Europese Raad ook het voorstel van de Europese Commissie goed, waardoor het verlaagd btw-tarief ook van toepassing wordt op elektronische publicaties (i.e. boeken, tijdschriften en kranten). De lidstaten die al het sterk verlaagd btw-tarief of nultarief toepassen op papierenpublicaties, kunnen dit btw-tarief ook doortrekken naar elektronische publicaties.

 

Wordt vervolgd…

De voorstellen van de Europese Commissie moeten nog voorgelegd worden aan het Europees Parlement. Verwacht wordt dat de Europese Raad de richtlijnen zonder verdere bespreking zal aannemen zodra de tekst in alle officiële talen is vastgesteld.

 

Contact

Voor bijkomende vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het btw-team of een e-mail verzenden naar [email protected]:

Pascal Dauw, Partner, BDO Gent

Brigitte Braeckmans, Partner, BDO Antwerpen

Erwin Boumans, Partner, BDO Brussels Airport

Emmanuel Rivera, Partner, BDO Namen