• Online kans- en geldspelen terug vrijgesteld van btw

Online kans- en geldspelen terug vrijgesteld van btw

Pascal Dauw , Partner |

01 juni 2018

(Update van het artikel van 23.03.2018)

Sinds 1 augustus 2016 zijn online kans- en geldspelen (andere dan loterijen) onderworpen aan Belgische btw. Daardoor zijn de enige soort kans- en geldspelen waarvoor de btw-vrijstelling nog van kracht is, de kans- en geldspelen die niet via elektronische weg verstrekt worden (bv. een gokmachine in een casino), alsook de loterijen. Maar het Grondwettelijk Hof brengt hier verandering in.

Verzoekschrift tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof

Verschillende uitbaters van gokwebsitesen en het Waalse Gewest hebben tegen deze wetsaanpassing een verzoekschrift tot vernietiging ingediend bij het Grondwettelijk Hof. De online exploitanten van spelen en weddenschappen omdat ze zich gediscrimineerd voelden ten opzichte van de (off-line) casino’s waar fysiek gespeeld wordt en de (On- en Off-line) Loterij die vrijgesteld worden van btw. De tweede omdat ze Gewestelijke inkomsten zagen verdampen ten koste van het Federale niveau en vreesden voor een wildgroei van illegale goksites.

Ingevolge de ingediende verzoekschriften heeft het Grondwettelijke Hof op 22 maart 2018 in haar arrest 34/2018 de artikelen 29 tot 34 van de Programmawet van 1 juli 2016, waarmee de btw-vrijstelling voor online kans- en geldspelen werd opgeheven (aanpassing artikel 44, §3, 13° WBTW) vernietigd. Bijgevolg zijn de via elektronische weg verrichte kans- en geldspelen, net zoals voorheen, vrijgesteld van btw.

Opgelet, volgens Minister Van Overtveldt blijft de btw tussen 22 maart 2018 (datum uitspraak van het Grondwettelijk Hof) en 22 mei 2018 (datum van de publicatie van dit arrest) weldegelijk verschuldigd. Zelfs na deze datum zal de Administratie de tot dan verschuldigde btw kunnen vorderen. Voor online kansspelen en weddenschappen vanaf 22 mei 2018 kan de Administratie geen btw meer vorderen.

 

Contact

Voor bijkomende vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het btw-team of een e-mail verzenden naar btw-tva@bdo.be: