• Aantal Transfer Pricing controles neemt drastisch toe

Aantal Transfer Pricing controles neemt drastisch toe

Tine Slaedts , Partner |

21 februari 2019

Januari is doorgaans de start van het werkplan van de Transfer Pricing Unit. De Transfer Pricing Unit is een nationaal team dat gespecialiseerd is in Transfer Pricing controles. Dit team is recent aanzienlijk versterkt en zal in 2019 nog verder uitbreiden. Transfer Pricing controles zijn dit jaar namelijk één van de doelstellingen van de belastingadministratie. Wij verwachten daarom in 2019 een zekere stijging van het aantal controles ten aanzien van vorig jaar.

Transfer Pricing controles vergen heel wat voorbereiding

De krant De Tijd van 1 februari vermeldt dat de Transfer Pricing Unit vorig jaar 132 controledossiers behandelde en dat de doorgevoerde aanpassingen hebben geleid tot extra belastingen van bijna 90 miljoen EUR. Dit bedrag ligt heel wat hoger dan voorgaande jaren.

In de afgelopen drie jaar hebben de 419 controle dossiers extra belastingen van 202 miljoen euro opgeleverd.

Iedere controle start algemeen genomen met de indiening van een gestandaardiseerde vragenlijst (met ongeveer 30 vragen), waarvoor heel wat informatie moet worden verzameld. Desalniettemin kunt u een pre-audit meeting overwegen om de omvang van de vragen af te bakenen.

Deze controles worden gekenmerkt door hun duurtijd (gemiddeld 18 maanden) en sensitiviteit. Ze zijn zeer langdradig en vereisen een grondige analyse van de analytische cijfers van de onderneming (inclusief de uitsplitsing in 'Business Units').

Het Transfer Pricing team van BDO beschikt over de ervaring en kennis om een onderneming bij dergelijke controles te ondersteunen met aantal diensten:

  • identificatie van risico's door middel van preventieve pre-auditanalyse (in afwezigheid van de administratie);
  • ondersteuning vanaf het beginstadium van de controle: pre-audit meeting, correspondentie en vergaderingen met de administratie, enz.;
  • assistentie bij de eventuele definitieve onderhandelingen met de administratie;
  • uitvoering en toezicht op de controle.

 

Fiscale correcties

Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting zullen correcties, opgelegd in het kader van een belastingcontrole, beschouwd worden als de minimum belastbare basis waartegen geen fiscale aftrekken (zoals bijvoorbeeld verliezen van het huidige jaar of overgedragen verliezen) kunnen worden afgezet. Deze maatregel is enkel van toepassing wanneer de belastingadministratie een belastingverhoging van 10% als boete effectief toepast.

Dit betekent dat een correctie automatisch zal leiden tot een 'cash-out' van de betrokken onderneming, zelfs in de aanwezigheid van overdraagbare verliezen.

Bovendien voorziet de Belgische wetgeving verder niet alleen in aanpassingen in het geval van toegekende abnormale of goedgunstige voordelen maar ook, en dit is zeer bijzonder, in welbepaalde gevallen van ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen. Er kunnen immers geen overdraagbare verliezen worden afgezet tegen het deel van de winst dat door een dergelijk voordeel wordt gevormd, wanneer het afkomstig is van een verbonden onderneming. België kan aldus correcties doorvoeren, zelfs wanneer de Belgische entiteit "bevoordeeld" is, wat we zelden zien op internationaal niveau.

Ten slotte leiden deze aanpassingen soms tot een dubbele belasting van dezelfde inkomsten in hoofde van twee entiteiten in twee verschillende staten. Daardoor zijn de risico's groter dan ooit.

 

Bijlagen

Link naar de document

 

Contact 

Heeft u vragen of wilt u de assistentie van onze experts, aarzel dan niet om contact op te nemen met het BDO Transfer Pricing team: