Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Country-by-Country reporting notificaties: versoepeling van wettelijke regels

Country-by-Country reporting notificaties: versoepeling van wettelijke regels

22 mei 2019

Elke Belgische entiteit die deel uitmaakt van een multinational die onderworpen is aan de Country-by-Country (CBC) rapporteringsverplichting, moet in principe jaarlijks en ten laatste op het einde van de rapporteringsperiode aan de Belgische belastingadministratie meedelen welke groepsentiteit de uiteindelijke moedervennootschap is die het CBC- rapport zal indienen.

Een wet van 2 mei 2019 (B.S. 15.05.2019) brengt wijzigingen aan deze notificatieverplichting. Meer bepaald moeten Belgische groepsentiteiten die deel uitmaken van een multinational die gehouden is tot de indiening van een CBC-rapport notificatieformulier 275 CBC NOT op basis van de wet van 2 mei 2019 nog slechts een 275 CBC NOT formulier indienen wanneer de informatie afwijkt van het laatst ingediende formulier. De nieuwe rapporteringsverplichtingen gelden voor rapporteringsperiodes die eindigen vanaf 31 december 2019.

Wij verwelkomen deze versoepeling uiteraard, aangezien de administratieve lasten van de belastingplichtigen die gehouden zijn tot transfer pricing documentatieverplichtingen hiermee toch enigszins afnemen.

Wij nodigen u daarom graag uit om jaarlijks na te gaan of er wijzigingen zijn ten aanzien van het laatst ingediende 275 CBC NOT formulier en aldus te verifiëren of een nieuw 275 CBC NOT formulier moet worden ingediend. Dit kan u eveneens een administratieve boete uitsparen.

 

Contact 

Heeft u vragen of wilt u de assistentie van onze experts, aarzel dan niet om contact op te nemen met het BDO Transfer Pricing team: