• De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) legt timing voor prefilingaanvragen m.b.t. verrekenprijzen of de aftrek voor innovatie-inkomsten of octrooi-inkomsten op 15 maart 2019 vast

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) legt timing voor prefilingaanvragen m.b.t. verrekenprijzen of de aftrek voor innovatie-inkomsten of octrooi-inkomsten op 15 maart 2019 vast

18 februari 2019

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken verkondigde dat prefilingaanvragen of aanvragen die niet voorafgegaan zijn door een prefiling, m.b.t. verrekenprijzen of de aftrek voor innovatie-inkomsten of octrooi-inkomsten, vóór 15 maart 2019 ingediend dienen te worden.

Worden daarbij betrokken: de vennootschappen waarvan de aanvraag fiscale uitwerking heeft in een aangifte in de vennootschapsbelasting of belasting niet-inwoners – vennootschappen (BNI/Ven.) welke ten laatste eind september dient ingediend te worden.

Vennootschappen die geen boekhouding per kalenderjaar voeren, dienen de prefilingaanvragen of aanvragen die niet zijn voorafgegaan door een prefiling, ten laatste 6 maanden vóór de indieningsdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting of BNI/Ven in te dienen.

Indien u het verrrekenprijsbeleid van uw bedrijf wenst te valideren of wil genieten van de aftrek voor innovatie-inkomsten/octrooi-inkomsten, vestigen we uw aandacht op de noodzaak de nodige stappen zo snel mogelijk te ondernemen. BDO kan u hierbij assisteren en heeft een ruime ervaring met de DVB.

Contact 

Heeft u vragen of wilt u de assistentie van onze experts, aarzel dan niet om contact op te nemen met het BDO Transfer Pricing team: