• Grondwettelijk Hof annuleert de taks op effectenrekeningen

Grondwettelijk Hof annuleert de taks op effectenrekeningen

Bruno Orban, Senior Manager |

17 oktober 2019

Het Grondwettelijk Hof sprak zich op 17 oktober 2019 uit over de annulatie van de wet van 7 februari 2018 die een taks op effectenrekeningen invoert.

Als pasmunt voor de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting voerde de wetgever vanaf 10 maart 2018 een taks op effectenrekeningen in aan een tarief van 0,15% op effectenrekeningen waarvan de waarde tenminste 500.000 EUR bedraagt. De eerste 500.000 EUR zijn vrijgesteld.

Verschillende belastingplichtigen dienden bij het Grondwettelijk Hof een verzoek in tot vernietiging van deze taks wegens schending van het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet.

In haar uitspraak van 17 oktober 2019 oordeelt het Hof dat de effectentaks ongrondwettelijk is. De wetgever mag wel streven naar taks op grotere vermogens, maar mag daarmee het gelijkheids- en het niet-discriminatiebeginsel niet schenden. Onder de betwiste regeling werden sommige financiële instrumenten wel aan de taks onderworpen en anderen dan weer niet. Het hof verwijt de wetgever eveneens een complexe berekening van de belastbare grondslag te hebben voorzien, waardoor belastingplichtigen aan de taks kunnen ontsnappen door de effectenrekening op naam van meerdere titularissen te plaatsen.

De taks op effectenrekeningen wordt enkel voor de toekomst afgeschaft, d.w.z. dat de taks die verschuldigd is voor de referentieperiode 2018 (10 maart 2018 tot 30 september 2018) en de referentieperiode 2019 (1 oktober 2018 tot 30 september 2019) blijft gehandhaafd en niet wordt terugbetaald.

 

Contact

Heb je vragen over de taks op effenctenrekeningen? Neem contact op met een van onze experten: