• Nieuwe berekeningsformule aftrek autokosten vanaf 2020

Nieuwe berekeningsformule aftrek autokosten vanaf 2020

Hubert Hellraeth, Partner |

14 november 2019

U herinnert zich misschien nog dat het zogenaamde “Zomerakkoord” van eind 2017 belangrijke wijzigingen heeft aangebracht aan de vennootschapsbelasting. Hoewel gestemd in één wet, werden niet alle maatregelen onmiddellijk van kracht, maar heeft de wetgever destijds diverse momenten van inwerkingtreding voorzien.

Aftrekbaarheid autokosten

Met ingang van aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbare tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) wordt de aftrekbaarheid van autokosten op een nieuwe wijze berekend volgens volgende formule: 

120 % - (0,5 % x coëfficiënt x aantal gram CO2/km)

Voor een dieselvoertuig bedraagt de coëfficiënt 1,00, voor een benzinewagen 0,95 en voor een voertuig op aardgas en met minder dan 12PK is de coëfficiënt vastgelegd op 0,90. 

Bovendien bedraagt het aftrekpercentage maximaal nog 100 %, doch steeds met een minimum van 50 %, tenzij de CO2-uitstoot meer bedraagt of gelijk is aan 200 gr/km. In dat laatste geval wordt het aftrekpercentage 40 %.

Dit betekent eveneens dat de aftrek van 120 % voor wagens zonder CO2-uitstoot (vb. elektrische wagens) vanaf dat moment afgeschaft wordt. 

Tenslotte vervalt ook de forfaitaire aftrek van 75% voor brandstofkosten. Deze kosten volgen voortaan het nieuwe aftrekpercentage van het betrokken voertuig .

 

Administratieve opvolging wordt complexer

De administratieve opvolging van de fiscale behandeling van autokosten wordt in de toekomst aldus complexer, omdat het aftrekpercentage berekend zal worden per voertuig, eerder dan gegroepeerd zoals vandaag het geval is.

Wij willen u daarom aanraden om in de toekomst bij de boekhoudkundige verwerking van autokosten rekening te houden met deze nieuwe regels. Dit zal de juiste fiscale verwerking in de aangifte vennootschapsbelasting in belangrijke mate vereenvoudigen.
 

Contact

Heeft u vragen over de impact van deze maatregelen op uw situatie? Wij verstrekken u graag bijkomende toelichting of staan u graag bij in het nemen van de nodige beslissingen. Mail hiervoor naar [email protected] of neem contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij BDO.