• Rulingdienst legt nieuwe deadline vast voor prefilingaanvragen inzake transfer pricing of innovatieaftrek

Rulingdienst legt nieuwe deadline vast voor prefilingaanvragen inzake transfer pricing of innovatieaftrek

03 oktober 2019

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken kondigde aan dat prefilingaanvragen of aanvragen die niet voorafgegaan zijn door een prefiling, vóór 31 januari 2020 moet ontvangen worden in het geval dat de (prefiling-) aanvraag betrekking heeft op verrekenprijzen, de aftrek voor innovatie-inkomsten of octrooi-inkomsten. Vorig jaar werd de deadline op 15 maart gelegd, waardoor belastingplichtigen dus minder tijd krijgen.

Het gaat enkel om aanvragen die een fiscale uitwerking hebben in de aangifte vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners voor vennootschappen (BNI/Ven), die op hun beurt ingediend moeten worden ten laatste eind september 2020 (boekjaar per 31/12/2019).

Vennootschappen die geen boekhouding per kalenderjaar voeren krijgen ook minder tijd dan vorig jaar om hun (prefiling-) aanvraag in te dienen. Deze moet voortaan namelijk ingediend zijn ten laatste 8 maanden vóór de indieningsdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting of BNI/Ven. Vorig jaar bedroeg deze termijn 6 maanden vóór de indiening van aangifte.

Indien u het verrekenprijsbeleid van uw bedrijf wenst te valideren of wil genieten van de aftrek voor innovatie- of octrooi-inkomsten, vestigen we uw aandacht op de noodzaak de nodige stappen zo snel mogelijk te ondernemen. BDO heeft een ruime ervaring met de DVB en kan u hier in bijstaan.