Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Sociale maatregelen uit het Vlaams regeerakkoord – eyecatchers

Sociale maatregelen uit het Vlaams regeerakkoord – eyecatchers

01 oktober 2019

Op 1 oktober 2019 is de integrale tekst van het Vlaams regeerakkoord gepubliceerd. Deze bevat enkele sociale maatregelen, die er vooral op gericht zijn om, nog meer dan voordien, werken te belonen en om werklozen te activeren.

We lijsten de belangrijkste sociale maatregelen voor u op:

  • Systeem van doelgroepverminderingen blijft van toepassing: u krijgt een RSZ-korting of premie bij tewerkstelling van zgn. risicogroepen (jonge werknemer, oudere werknemer, werknemer met een handicap of langdurig werkzoekende).  
  • Aantrekken van arbeidskrachten buiten de Europese Unie: hooggeschoolden en knelpuntberoepers kunnen sneller ingeschakeld worden door oprichting e-platform om aflevering single permit te versnellen.
  • Kloof tussen werkzoekenden en ondernemingen verkleint. U krijgt als werkgever ondersteuning vanuit de VDAB om werkzoekenden in te schakelen, op te leiden en zo nodig bij te scholen.
  • U wordt gestimuleerd om voor uw werknemers een kader uit te werken van (1) flexibele werktijden en (2) telewerken. Op die manier wordt gewaakt over de balans tussen het werk en het privéleven.
  • Vanaf 2021 kan uw werknemer genieten van de Vlaamse jobbonus. Hiermee wordt werken extra beloond.

 

Contact

BDO volgt de ontwikkelingen van de nieuwe Vlaamse regering nauw op. U kunt de updates volgen in dit nieuwsbericht.

Heeft u vragen over de impact van deze maatregelen? Neem contact op met uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of met een van onze experten van het Social Legal team: