Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Vlaamse steden en gemeenten investeerden ruim 400 miljoen euro
    extra tijdens verkiezingsjaar 2018

    Analyse BDO: Meer dan 5 op de 10 gemeenten in Vlaanderen voeren minder dan helft van gebudgetteerde projecten uit

Vlaamse steden en gemeenten investeerden ruim 400 miljoen euro extra tijdens verkiezingsjaar 2018

18 december 2019

De Vlaamse steden en gemeenten hebben in het verkiezingsjaar 2018 ruim 1,8 miljard euro geïnvesteerd. Dat is ruim 400 miljoen euro (+23%) meer dan in 2017. Vijf op de tien gemeenten in Vlaanderen voeren daarmee weliswaar nog niet de helft uit van de investeringen die ze hadden gebudgetteerd. Dat blijkt uit een analyse van advieskantoor BDO in aanloop naar de meerjarenplannen van de nieuwe verkozenen voor de bestuursperiode 2020-2025. “Gemeenten moeten een meer realistische budgettering opmaken voor de komende legislatuur”, zegt Bert Gijsels, expert lokale besturen bij BDO.

De lokale besturen in Vlaanderen hebben 23 procent meer investeringen gedaan tijdens het verkiezingsjaar 2018 dan een jaar eerder. Het gaat om 1,8 miljard euro investeringen in materiële vaste activa zoals gebouwen, pleinen of wegen en immateriële vaste activa zoals bijzondere plannen van aanleg. Omgerekend gaat het om 283 euro per Vlaming.

 

“Het is positief dat onze steden en gemeenten meer hebben geïnvesteerd in 2018. Maar ze blijven in hetzelfde bedje ziek: onze gemeenten hebben de gewoonte om te veel te budgetteren. Laat ons hopen dat de nieuwe bestuursploegen hun investeringen correcter inschatten voor de bestuursperiode 2020-2025. Dan hoeven ze de belastingen niet extra te verhogen.”

Bert Gijsels, expert lokale besturen bij BDO

 

Vlaanderen investeerde 50 euro per inwoner meer tijdens gemeenteraadsverkiezingen

De Vlaamse steden en gemeenten hebben in het boekjaar 2018 voor 1,838 miljard euro geïnvesteerd. Dat betekent een extra investering van 50 euro per inwoner. De provincie Vlaams-Brabant schakelde in de hoogste versnelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Vlaams-Brabantse steden en gemeenten investeerden samen zo’n 115 miljoen euro meer dan in 2017(+55%). De Oost-Vlaamse besturen deden geen extra inspanningen en investeerden ongeveer hetzelfde als een jaar eerder: 400 miljoen euro of zo’n 6 miljoen euro extra (+2%) ten opzichte van 2017.

“Uit de meest recente cijfers die vandaag beschikbaar zijn rond de financiële situatie van onze gemeenten blijkt dat vooral Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen een extra inspanning deden voor hun inwoners. Respectievelijk 116 miljoen euro meer en 89 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Dat komt voor West-Vlaanderen neer op 330 euro per inwoner als grootste investering. De provincie Antwerpen investeerde met 256 euro per inwoner het minste tijdens het verkiezingsjaar.” 

Bert Gijsels van BDO België

West- en Oost-Vlaanderen budgetteren het best, Limburg het minst goed

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hadden duidelijk een positief effect op de investeringslust van de Vlaamse steden en gemeenten. Maar de Vlaamse provincies voeren ondanks de extra investeringen nog niet de helft uit van wat ze gebudgetteerd hadden voor hun regeerperiode. De gemiddelde realisatiegraad* van de investeringen bedraagt voor het boekjaar 2018 amper 46%.

“In totaal voeren maar liefst 169 van de 305 besturen in Vlaanderen minder dan 50% van hun gebudgetteerde projecten daadwerkelijk uit. 27 van hen halen zelfs maar een realisatiegraad van 20%. Het gaat onder meer om de Vlaams-Brabantse gemeenten Herent (10%), Machelen (10%) en Geetbets (6%) en de Limburgse gemeenten Heers (19%), Hoeselt (13%) en Voeren (6%). Laat ons hopen dat de nieuwe besturen hun investeringen en financiering van hun projecten voor de legislatuur 2020-2025 realistischer inschatten. Dat zijn de lokale besturen aan de Vlaamse burger verschuldigd.”

Bert Gijsels van BDO België

* de verhouding tussen de uitgevoerde investeringen en het investeringsbudget voor dat jaar

Over de studie rond de financiële gezondheid van de Vlaamse gemeenten

BDO analyseerde de cijfers van de jaarrekeningen 2018 & 2017 van de Vlaamse gemeenten. De analyse werd uitgevoerd voor 305 van de 308 gemeenten. De fusies van gemeenten zijn in deze analyse nog elk apart opgenomen, vermits deze pas ingang vinden in 2019. Dilbeek, Herstappe en Landen zitten niet in de oefening. Zij stelden hun jaarrekening niet tijdig ter beschikking.

Het rapport bespreekt en vergelijkt 6 financiële kerncijfers voor elk bestuur in Vlaanderen: het gecumuleerd budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge, de liquiditeitsratio, de solvabiliteitsratio, de investeringen in (im)materiële vaste activa, de leningschuld, de realisatiegraad investeringen (IM-M)VA, de gerealiseerd opbrengsten uit opcentiemen en de gerealiseerde opbrengsten uit de aanslagvoet personenbelasting. 
 

Download je gepersonaliseerde rapport hier