• 6 op de 10 Belgen willen minstens 2 dagen per week telewerken na corona

    Enquête BDO: telewerk blijver, maar helft bedrijven mist aangepast beleid

6 op de 10 Belgen willen minstens 2 dagen per week telewerken na corona

22 april 2020

Negen op de tien Belgische werknemers en leidinggevenden willen na de versoepeling van de coronamaatregelen 1 à 3 dagen per week telewerken. Zes op de tien zelfs 2 dagen of meer. De hoofdreden: productiviteit. 6 op de 10 geeft aan via telewerk aan efficiëntie te winnen. Dat stelt advieskantoor BDO op basis van een grootschalig onderzoek bij meer dan 1.000 Belgen in samenwerking met het netwerk voor arbeidsrelaties en personeelsbeleid HR Square. Opvallend: de helft van de respondenten geeft aan dat onze bedrijven wel nog een beleid rond telewerk missen. 

De voorbije vijf weken voerden bedrijven thuiswerk verplicht in waar het kon. Dat leidde tot een vervijfvoudiging van het aantal Belgen dat zijn job vanuit zijn kot deed. Het versneld invoeren van telewerk was voor sommige organisaties een heuse uitdaging, maar het thuiswerk in tijden van corona smaakt duidelijk naar meer. De huidige situatie van voltijds telewerk of geen enkele dag thuiswerken zien we niet zitten. 

“Telewerk gaat na de coronacrisis zeker niet op de schop. De bereidheid bij de Belg om 1, 2 of zelfs 3 dagen van thuis uit te werken is groter dan ooit. Maar als we van telewerk echt een blijver willen maken op de Belgische arbeidsmarkt, zullen onze bedrijven dringend een cultuur en beleid moeten uittekenen.”

Geert Volders, Partner van BDO Strategy & Transformation

9 op de 10 Belgen willen 1 à 3 dagen per week  

Voordat het coronavirus uitbrak in België werkten bijna 6 op de 10 Belgen bijna nooit thuis. 1 op de 3 werkte regelmatig een dag van thuis uit en slechts 11% telewerkte 2 dagen of meer per week. Die situatie lijkt na de coronacrisis onhoudbaar nu we met z’n allen geproefd hebben van thuiswerk. 

6 op de 10 Belgen geven vandaag aan minstens 2 dagen per week te willen telewerken na de coronamaatregelen. Bijna de helft (44 %) van alle respondenten geeft aan gemiddeld 2 dagen per week thuis te willen werken. 18% meer dan 2 dagen. 5% ziet zelfs voltijds telewerk (4 à 5 dagen) zitten. Amper 5% van de respondenten geeft aan geen enkele dag te willen thuiswerken na de coronacrisis. 

Helft bedrijven geen beleid rond telewerk 

De wil om te telewerken is bij onze organisaties duidelijk aanwezig. Maar het is nog te vroeg om het echt goed te doen. De helft van de respondenten geeft aan dat hun organisatie een cultuur en beleid mist dat telewerk ondersteunt en stimuleert. Ruim 1 op de 3 kaart aan dat hun onderneming geen formele policy rond telewerk inclusief fiscale en sociale aspecten heeft. Nog eens 1 op de 3 signaleert extra samenwerkingstools nodig te hebben en nog niet papierloos te kunnen werken van thuis uit. Toch meldt 6 op de 10 respondenten nu al productiever te werken vanuit het thuiswerkkantoor.  

“Onze organisaties  hebben tijdens de coronacrisis digitaler leren werken. Technologisch zit het wel snor. Nu staan ze voor de grote uitdaging om hiervoor een cultuur en beleid op poten te zetten. Dat is absoluut prioriteit nummer 1 om telewerk echt te laten doorbreken in België. Organisaties mogen daarbij de thuiswerk productiviteitswinst boeken en tegelijkertijd kosten besparen. Bovendien kan 2 à 3 dagen telewerk zorgen voor de nodige  “social distancing” op de werkvloer bij de corona-exit. Een steun in de rug voor de ‘new normal”.

Geert Volders van BDO 

Over de studie

BDO verzamelde de antwoorden van meer dan 1.000 Belgen in België. De helft van de respondenten heeft een leidinggevende functie. Ze zijn actief bij bedrijven van minder dan 10 werknemers tot meer dan 500 personeelsleden. De enquête liep in samenwerking met het netwerk voor arbeidsrelaties en personeelsbeleid HR Square van maandag 6 april tot vrijdag 17 april.