• Belastingplichtigen met balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019: tot wanneer kan je de aangifte indienen?

Belastingplichtigen met balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019: tot wanneer kan je de aangifte indienen?

15 mei 2020

Belastingplichtigen die niet per kalenderjaar boekhouden, beschikken in principe over een minimum termijn van één maand om hun aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting-niet-inwoners-vennootschappen in te dienen. Deze minimum termijn is te rekenen vanaf de datum van de (statutaire) algemene vergadering en uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het boekjaar. De FOD Financiën publiceert daarvoor jaarlijks de indieningsdata.

Nieuwe spelregels voor belastingplichtigen met balansdatum tussen 1.10.2019-30.12.2019

Specifiek voor belastingplichtigen met een balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 spelen er nu evenwel nieuwe regels om de deadline voor deze aangiften te bepalen, zo schrijft de FOD Financiën in haar nieuwsbericht dd. 29 april 2020.

Deze belastingplichtigen hebben voortaan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum 7 maanden de tijd om de aangifteformaliteiten te voldoen en dit ongeacht de datum van de (statutaire) algemene vergadering. Indien de betreffende termijn afloopt op een weekenddag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Voorbeelden: voor een belastingplichtige met balansdatum in oktober 2019 is dinsdag 2 juni 2020 de limietdatum; voor een belastingplichtige met balansdatum in november 2019 is dat dinsdag 30 juni 2020 en dit ongeacht de datum van de (statutaire) algemene vergadering.

 

Zowel voor aangiften op papier als online

De nieuwe regels zijn van toepassing voor zowel aangiften op papier als aangiften online.
Er wordt geen onderscheid gemaakt met betrekking tot de status van de belastingplichtige; zo komen ook ontbonden vennootschappen eronder te vallen.

 

Wat als de algemene vergadering werd uitgesteld?

Indien de algemene vergadering werd uitgesteld (een uitstel van maximaal 10 weken is, mits voldaan aan voorwaarden, mogelijk in het kader van de Corona-maatregelen) en hierdoor de tijdige indiening in gedrang komt, dient een uitstel te worden aangevraagd bij het bevoegde Team Beheer.

 

Ongewijzigde regels voor belastingplichtigen met balansdatum vóór 1.10.2019

De verandering van regels speelt niet voor belastingplichtigen met een balansdatum vóór 1 oktober 2019. Voor hen blijft de einddatum van het boekjaar en de maand waarin de algemene vergadering doorgang vindt het ijkpunt voor bepaling van de limietdatum voor het indienen van de aangifte.