• Belgische verplichtingen digitaal dagboek van ontvangsten in lijn gebracht met Europese regelgeving

Belgische verplichtingen digitaal dagboek van ontvangsten in lijn gebracht met Europese regelgeving

03 februari 2020

Sinds enige tijd laat de Belgische wetgeving toe om het dagboek van ontvangsten en het centralisatiedagboek op elektronische wijze bij te houden.

De voorwaarden en modaliteiten omvatten onder meer een strikt beveiligingsprocédé waaraan moest worden voldaan (cf. Administratieve Beslissingen ET 112.577 dd. 8 november 2007 en ET 112.577/2 dd. 12 februari 2008). In de praktijk werden de voorgeschreven maatregelen omtrent de beveiliging van de verrichte inschrijvingen echter niet of niet volledig conform toegepast. Bovendien zijn de opgelegde voorwaarden en modaliteiten te strikt in vergelijking met de Europese regelgeving inzake elektronische facturering. In een nieuwe Circulaire worden de voorwaarden en modaliteiten inzake het digitale dagboek van ontvangsten en centralisatiedagboek dan ook herzien (cf. Circulaire 2020/C/20 dd. 27 januari 2020).

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of door een e-mail te verzenden naar [email protected]