Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Btw zomerregeling 2020 – uitstel voor btw-plichtigen

Btw zomerregeling 2020 – uitstel voor btw-plichtigen

10 juli 2020

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen btw-belastingplichtigen gebruik maken van de zomerregeling voor de indiening van de btw-aangiften. Het gaat om een versoepeling van termijnen voor het indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven.

Btw-aangiften

Aangifte

Uiterlijke indieningsdatum

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2020

Ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2020

Ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2020

Ten laatste op 10 september 2020 (in plaats van 20 augustus 2020)

 

Uitzonderingen

Voor btw-belastingplichtigen die een btw-tegoed willen terugvragen, gelden enkele uitzonderingen:

  • gewone btw-belastingplichtigen: de kwartaalaangifte van het tweede kwartaal 2020 en de maandaangifte van juni 2020 moeten uiterlijk op 10 augustus 2020 worden ingediend
  • btw-belastingplichtigen met een vergunning voor maandelijkse teruggave van btw en de genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER statuut:
    • uiterlijke indiening op 24 juli 2020 voor de aangiften juni 2020
    • uiterlijke indiening op 24 augustus 2020 voor de aangifte van juli 2020.

 

Opgave intracommunautaire handelingen

Opgave

Uiterlijke indieningsdatum

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2020

Ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)

Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2020

Ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2020

Ten laatste op 10 september 2020 (in plaats van 20 augustus 2020)

 

Betalingen

We vestigen uw aandacht op het feit dat dit uitstel niet geldt voor de betaling van de verschuldigde btw in voormelde referentieperiode. Deze bedragen moeten volgens de normale regels uiterlijk op respectievelijk 20 juli 2020 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2020) en 20 augustus 2020 (aangifte van juli 2020) worden betaald.

Wanneer het op voormelde vervaldagen betaalde bedrag kleiner is dan de verschuldigde btw die blijkt uit de ingediende btw-aangifte, debiteert de btw-administratie de rekening-courant met de verschuldigde nalatigheidsintresten (0,8% per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag).

De administratie annuleert echter, onder strikte voorwaarden, de nalatigheidsinteresten als de belasting die u moet betalen op basis van vak 71 van uw btw-aangifte niet hoger is dan 125.000 EUR. Als u aan de onderstaande cumulatieve voorwaarden voldoet, zorgt de administratie voor de annulering van de nalatigheidsinteresten en hoeft u daarvoor geen stappen te ondernemen:

Kwartaalbelastingplichtigen - Handelingen van het 2de kwartaal 2020

      1°  indiening, uiterlijk op 10 augustus, van de aangifte voor de handelingen van het 2de kwartaal;

      2°  betaling uiterlijk op 20 juli, van het bedrag verschuldigd voor de handelingen van de vroegere kwartalen, alsook van een bedrag dat ten minste gelijk is aan het bedrag ingeschreven in vak 71 van de aangifte voor de handelingen van het 1ste kwartaal;

      3°  betaling, uiterlijk op 10 augustus, van het bedrag dat verschuldigd blijft voor de handelingen van het 2de kwartaal.

Maandelijkse belastingplichtigen - Handelingen van juni 2020

      1°  indiening, uiterlijk op 10 augustus, van de aangifte voor de handelingen van juni;

      2°  betaling, uiterlijk op 20 juli van al de bedragen verschuldigd voor de handelingen van mei en de vroegere maanden, alsook van een som die ten minste gelijk is aan het bedrag ingeschreven in vak 71 van de aangifte voor de handelingen van mei;

      3°  betaling, uiterlijk op 10 augustus, van het bedrag dat verschuldigd blijft voor de handelingen van juni.

Maandelijkse belastingplichtigen - Handelingen van juli 2020

      1°  indiening, uiterlijk op 10 september, van de aangifte voor de handelingen van juli;

      2°  betaling, uiterlijk op 20 augustus, van al de bedragen verschuldigd voor de handelingen van juni en de vroegere maanden, alsook van een som die ten minste gelijk is aan het bedrag ingeschreven in vak 71 van de aangifte voor de handelingen van juni;

      3°  betaling, uiterlijk op 10 september, van het bedrag dat verschuldigd blijft voor de handelingen van juli.
 

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of door een e-mail te verzenden naar [email protected] ter attentie van een van de leden van het btw-team: