• De aankoop of financiering van materiaal bij telewerk: standpunt van de RSZ

De aankoop of financiering van materiaal bij telewerk: standpunt van de RSZ

Lore Vanhaute, Advisor |

25 september 2020

Een werkgever mag materiaal dat nodig is voor telewerk aankopen en ter beschikking stellen aan zijn werknemers of gedeeltelijk (en soms ook geheel) financieren, zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. Voor luxueuze zaken is er wel sprake van een voordeel in natura waarop sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd.

 

Zaken verbonden met PC of laptop

De RSZ aanvaardt dat de werkgever alle zaken die verbonden zijn met de PC of laptop (zoals een groot scherm, een scanner, een printer,...) én die nodig zijn bij telewerk, volledig of deels financiert of zelf aankoopt en ter beschikking stelt, zonder dat hierop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

 

Meubilair en inrichtingsmateriaal

Ook meubilair zoals een ergonomische bureaustoel of inrichtingsmateriaal kan door de werkgever ter beschikking worden gesteld aan de werknemer zonder dat er een voordeel in natura ontstaat.  In dit geval moeten wel afspraken worden gemaakt over teruggave of afkoop door de werknemer indien deze niet meer van thuis uit werkt of uit dienst gaat. Het geheel of gedeeltelijk financieren van meubilair dat de werknemer zelf heeft aangekocht is niet zomaar vrij van sociale zekerheidsbijdragen.

 

Contact

Heb je vragen over telewerken? Neem contact op met een van onze Social legal experten.