• De herneming van de procedure van de sociale verkiezingen 2020

De herneming van de procedure van de sociale verkiezingen 2020

11 augustus 2020

Het Koninklijk Besluit met betrekking tot de herneming van de procedure van de sociale verkiezingen is gepubliceerd. De sociale verkiezingen 2020 zullen effectief plaatsvinden in de periode tussen 16 en 29 november 2020 in plaats van tussen 11 en 24 mei.

In principe nieuwe verkiezingsdatum automatisch vastgelegd

De nieuwe concrete verkiezingsdatum binnen elke onderneming zal in de eerste plaats automatisch volgen uit een logische inpassing van de oorspronkelijke verkiezingsdag in de nieuw bepaalde verkiezingsperiode.

Bijvoorbeeld: wanneer de initiële verkiezingsdatum in uw onderneming 19/05/2020 was (de dinsdag van de tweede week van de verkiezingsperiode), betekent dit dat de nieuwe verkiezingsdag ook op de dinsdag van de tweede week van de nieuwe verkiezingsperiode zal vallen, namelijk op dinsdag 24 november 2020.

 

Afwijking mogelijk

De bestaande overlegorganen kunnen wel afwijken van dit principe van automatisme en een nieuwe geschiktere datum kiezen, volgens de regels die zijn opgenomen in hun huishoudelijk reglement. Zijn er geen overlegorganen, dan kan de werkgever zelf deze beslissing nemen, indien nodig.

Het KB regelt eveneens de vaststelling van een eventueel nieuwe uurregeling voor de stemming, alsook de verplichting tot communicatie en aanplakking van de nieuwe kieskalender. 

 

Contact

Voor meer informatie over de herneming van de procedure van de sociale verkiezingen kunt u steeds terecht bij onze experten uit het social legal team.