Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
 • Eindelijk duidelijkheid omtrent vernieuwde informatieverplichting in hoofde van eigenaars van pas opgerichte gebouwen

Eindelijk duidelijkheid omtrent vernieuwde informatieverplichting in hoofde van eigenaars van pas opgerichte gebouwen

Katrien Kegels , Senior Manager |

04 juni 2020

De FOD Financiën verstrekt in een nieuwe circulaire (cf. circulaire 2020/C/51 dd. 6.04.2020) toelichting bij formulier 111 B57 met betrekking tot de mededeling van inlichtingen inzake pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de btw. Dit formulier vervangt het  formulier 106.3, dat sinds de wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde van 30 juli 2018 niet meer van toepassing is.

Het formulier nr. 111 B57 regelt een specifieke informatieverplichting die eigenaars van pas opgerichte gebouwen dragen. De eigenaar is verplicht om uiterlijk binnen de drie maanden vanaf de datum van de betekening van het kadastraal inkomen door de administratie Opmetingen en Waarderingen specifieke inlichtingen met betrekking tot dit gebouw mee te delen. Deze informatieverplichting moet bijdragen tot een correcte heffing van de btw op handelingen die hebben bijgedragen tot de oprichting van gebouwen.

 

Selectie van dossiers op basis van een vragenlijst

Om een selectie te maken van de dossiers die een nader onderzoek vereisen, vraagt de btw-administratie bij de eigenaar van een pas opgericht gebouw aan de hand van een vragenlijst (15 vragen) bepaalde inlichtingen op.

 

Welke inlichtingen?

Naast de administratieve gegevens over het gebouw zoals het adres, het type gebouw (half open bebouwing, rijwoning, etc.) en de referenties van de stedenbouwkundige vergunning zoals toegekend door de bevoegde overheid, moeten ook enkele bijkomende gegevens meegedeeld over de oprichtingswerken:

 • de aard van de uitgevoerde werken (nieuwbouw of heropbouw na afbraak) en het op die handelingen door de aannemer(s) toegepaste btw-tarief;
 • de relevante architectonische kenmerken van het gebouw (zoals bijvoorbeeld de grondoppervlakte van de verschillende verdiepingen van het gebouw, het aantal verdiepingen, de vorm van het gebouw, het type dak of de aanwezigheid van kelders of bijgebouwen);
 • de relevante bouwtechnieken die werden toegepast (zoals bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen, warmtepompen, airco, vloerverwarming, domotica, enz.);
 • de kostprijs exclusief btw van de bouwwerken;
 • een overzicht van de door eigenaar van het gebouw zelf uitgevoerde werken;
 • de informatie betreffende de mogelijke bestemming van het gebouw (bvb. verhuur of onmiddellijke doorverkoop);
 • de ontbrekende contactgegevens van de contactpersoon en de handtekening van de eigenaar (voor zover die nog niet voorkomen in het document dat naar de eigenaar werd verzonden).

 

Hoe moet het formulier nr. 111 B57 worden ingediend?

De mededeling van bovenstaande informatie moet in principe elektronisch gebeuren via een specifieke toepassing die beschikbaar zal worden gesteld op de website van de FOD Financiën. Deze applicatie is voorlopig nog niet beschikbaar. Het formulier wordt daarom bij voorkeur per e-mail verzonden naar het e-mail adres vermeld in het grijze kader op de brief.

 

Sancties

Wanneer de bouwheer het formulier niet tijdig indient, kan hij bestraft worden met een niet-proportionele fiscale geldboete van 50 tot 5.000 EUR per overtreding.

 

Enkele algemene btw-verplichtingen

Niet elke bouwheer zal het formulier nr. 111 B57 ontvangen. Ongeacht of de bouwheer het formulier nr. 111 B57 al dan niet ontvangt, moet hij zich hoe dan ook aan enkele algemene btw-verplichtingen houden:

 1. de plannen, bestekken en facturen gedurende 5 jaar vanaf de datum van betekening van het KI bewaren;
 2. deze documenten voorleggen indien één van de ambtenaren hierom verzoekt. Wanneer deze documenten niet kunnen worden voorgelegd, brengt dit enkele sancties met zich mee;
 3. Hij moet  21% btw aanrekenen voor de werkuren en de materialen aangerekend door aannemers en zelfstandigen. Ook zelf aangekochte materialen zijn onderworpen aan een btw-tarief van 21%. De afbraak en heropbouw van een privéwoning geniet in bepaalde steden en onder bepaalde voorwaarden evenwel van het verlaagd tarief van 6%.

 

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of door een e-mail te verzenden naar [email protected] ter attentie van een van de leden van het btw-team: