• Geen decembervoorschot dit jaar

Geen decembervoorschot dit jaar

04 november 2020

De COVID-19 pandemie laat diepe littekens na bij heel wat ondernemingen. Federale en lokale overheden troffen al heel wat maatregelen om deze crisis te overbruggen.

Een van deze maatregelen betreft het decembervoorschot dat btw-plichtigen anders moeten betalen.

Btw-voorschot van december

Btw-belastingplichtigen moeten normaalgezien een voorschot betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van de maand december (maandaangevers) of het vierde kwartaal (kwartaalaangevers) van het lopende jaar.

Dat voorschot kan op 2 manieren worden bepaald:

  • [Optie 1]: Betaling vóór 24 december van een voorschot gelijk aan de handelingen 1 - 20 december (maandaangever) / 1 oktober – 20 december (kwartaalaangever): het als voorschot betaalde bedrag wordt dan vermeld in de btw-aangifte over de maand december (maandaangever)/vierde kwartaal (kwartaalaangever) in het rooster 91. 
  • [Optie 2]: Maand november / derde kwartaal als referentieperiode: btw-plichtigen kunnen er ook voor opteren om zich te baseren op het resultaat van de periodieke btw-aangifte over de maand november (maandaangever) of het derde kwartaal (kwartaalaangever). In dit geval wordt het bedrag dat als btw verschuldigd was in deze periode (rooster 71) betaald als voorschot.

 

Geen voorschot, maar de btw blijft wel verschuldigd

Btw-plichtigen die kwartaal- of maandaangiften indienen moeten dit jaar geen decembervoorschot betalen via het rooster 91 van hun btw-aangifte van het 4de kwartaal 2020/december 2020. Het niet invullen van het rooster 91 zal dan bij uitzondering niet geïnterpreteerd worden als een keuze van de belastingplichtige om een voorschot gelijk aan de belasting die verschuldigd is voor de handelingen van het derde kwartaal van 2020 te betalen (zoals in hoger vermelde optie 2).

De btw die verschuldigd is voor het laatste aangiftetijdvak van 2020 (rooster 71)

moet u wel volledig betalen, ten laatste op 20 januari 2021.

 

Contact

Heeft u vragen over het decembervoorschot? Neem gerust even contact op met een van onze btw-experten of met uw gebruikelijke BDO-contactpersoon.