• Het corona ouderschapsverlof is definitief en kan vanaf nu ook worden aangevraagd bij RVA

Het corona ouderschapsverlof is definitief en kan vanaf nu ook worden aangevraagd bij RVA

15 mei 2020

Voor ouders die omwille van de overheidsmaatregelen in de strijd tegen de verspreiding van COVID19 het gezin- en beroepsleven moeilijk kunnen combineren, heeft de regering een Bijzondere Machtenbesluit aangenomen dat tijdelijk voorziet in de mogelijkheid van corona-ouderschapsverlof. Dit besluit werd op 14 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Bijkomend en tijdelijk recht

Voltijds of deeltijds (minstens 75%) werkende ouders, inclusief adoptieouders en pleegouders, kunnen met dit corona-ouderschapsverlof hun arbeidsprestaties met 1/5e  of 1/2e verminderen indien zij ten minste één kind hebben dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt (of 21 jaar voor een gehandicapt kind).

Het gaat om een bijkomend en tijdelijk recht dat loopt van 1 mei tot en met 30 juni 2020 (deze datum kan nog worden verlengd). Dat betekent dat het niet aangerekend wordt op andere vormen van ouderschapsverlof of tijdskrediet en dat zelfs het gewone ouderschapsverlof tijdens deze periode omgezet mag worden naar het corona-ouderschapsverlof.

 

Akkoord van de werkgever

Het recht wordt niet automatisch toegekend, maar vereist het akkoord van de werkgever. De aanvraagprocedure is wel een stuk korter en flexibeler dan voor het gewone ouderschapsverlof. De aanvraag moet 3 minstens werkdagen voor de start van het ouderschapsverlof worden ingediend. In onderling akkoord kan hiervan worden afgeweken. De werkgever moet binnen de 3 werkdagen na de aanvraag reageren. Zowel de aanvraag als de bevestiging van de werkgever mag bovendien volledig elektronisch gebeuren.

 

Periodiciteit van de onderbreking

De onderbreking kan genomen worden in een aaneensluitende periode tot het einde van de maatregel (30/6/2020) of per maand of per week, al dan niet aaneensluitend.

 

Uitkering

Tijdens de onderbreking is er recht op een onderbrekingsuitkering die 25% meer bedraagt dan de gewoonlijke uitkering bij ouderschapsverlof.

Voor wat de basisbedragen betreft betekent dat het volgende:

Bruto uitkering

1/5e

loopbaanvermindering

1/2e

loopbaanvermindering

  • Gewoon ouderschapsverlof

144,45 EUR

425,79 EUR

  • Corona-ouderschapsverlof

180,56 EUR

532.24 EUR

 

Dit zijn de basisbedragen, voor alleenwonenden of personen ouder dan 50 jaar liggen de bedragen hoger.

Deze uitkering kan vanaf nu elektronisch worden aangevraagd bij RVA. Van zodra de werkgever haar akkoord heeft gegeven kan de aanvraag worden ingediend, per periode en ten laatste 2 maanden na de begindatum.