• Nieuwe regeling inzake maandelijkse btw-teruggave voor starters

Nieuwe regeling inzake maandelijkse btw-teruggave voor starters

Katrien Kegels, Senior Manager |

27 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 kunnen startende ondernemingen onder bepaalde voorwaarden hun btw-tegoed maandelijks terugkrijgen gedurende een periode van 2 jaar. De praktische toepassingsmodaliteiten werden door de btw-administratie vastgelegd in Circulaire nr. 2019/C/128 van 11 december 2019.

De nieuwe regeling voor maandelijkse teruggave voor starters is van toepassing voor belastingplichtigen die een aangifte van aanvang van werkzaamheid (het zogenaamde formulier 604A of 606A voor btw-eenheden) hebben ingediend minder dan 24 maanden geleden. Daarnaast moeten onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • het btw-krediet heeft betrekking op een periode vervat in de 24 maanden die volgen op de datum van aanvang van de btw-plichtige economische activiteit;
  • de belastingplichtige heeft geopteerd voor de indiening van periodieke btw-aangiftes op maandbasis;
  • het btw-krediet bedraagt minstens 245 euro;
  • de periodieke btw-aangifte dient tijdig te worden ingediend, d.w.z. uiterlijk de 20e dag van de maand volgend op de referentieperiode;
  • de periodieke btw-aangifte moet elektronisch worden ingediend via INTERVAT;
  • de teruggave moet worden gevraagd in de periodieke btw-aangifte door aankruising van het vak “Aanvraag tot teruggave”.

Bovenstaande regeling geldt vanaf 1 januari 2020 en kon bijgevolg voor het eerst worden toegepast in de periodieke btw-aangifte over de maand december 2019.

De uiteindelijke teruggave zal telkens plaatsvinden aan het einde van de tweede maand volgend op de referentieperiode en dus voor het eerst op 29 februari 2020.

 

Contact

Vragen over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020? Aarzel niet om onze experten van het btw-team te contacteren via uw gebruikelijke contactpersoon of via [email protected]