• Publicatie van de Belgische Transfer Pricing circulaire

Publicatie van de Belgische Transfer Pricing circulaire

03 maart 2020

Op 25 Februari 2020 publiceerde de Belgische belastingadministratie de finale versie van de Transfer Pricing Circulaire (Circulaire 2020/C/35) in het Frans en Nederlands op hun officiële website. Deze Circulaire is de finale versie van de twee ontwerp circulaires, die initieel gepubliceerd werden door de Belgische belastingadministratie op 9 November 2018, en voor de tweede keer op 18 juni 2019, voor publieke consultatie.

Grote overeenstemming met de OESO-Richtlijnen voor verrekenprijzen voor multinaitonale ondernemingen en belastingdiensten van 2017

De circulaire stemt grotendeels overeen met de OESO-Richtlijnen voor verrekenprijzen voor multinationale ondernemingen en belastingdiensten van 2017 (2017 OECD Transfer Pricing Guidelines), maar bevat ook inzicht in de interpretatie en de voorkeuren van de Belgische belastingadministratie. De circulaire bevat de recente realisaties van de OESO met betrekking tot Transfer Pricing, meer bepaald BEPS Actie 8-10 – “Aligning Transfer Pricing outcomes with value creation” en “Transfer Pricing Guidance on financial transactions”, gepubliceerd op 11 februari 2020. Wat betreft de richtlijnen voor financiële transacties, vermeldt de Belgische belastingdienst expliciet dat het doel is om enkel belangrijke elementeten aan te duiden die in overweging genomen zullen worden wanneer zij met dergelijke transacties worden geconfronteerd. Meer informatie over de onlangs vrijgegeven richtlijnen voor verrekenprijzen voor financiële transacties vindt u hier.

Het merendeel van de bepalingen in de circulaire is van toepassing met terugwerkende kracht op transacties met verbonden partijen die op of na 1 januari 2018 zijn uitgevoerd. Er zijn slechts een beperkt aantal bepalingen van toepassing op transacties met verbonden partijen die op of na 1 januari 2020 zijn ondernomen. Voor transacties met verbonden partijen vóór 1 januari 2018, zal de Belgische Belastingdienst de voorschriften volgen die in die periode golden.

De circulaire bevestigt ook dat de uitspraken die door de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen (DVB) zijn verleend vóór de afgifte van de circulaire, achteraf niet kunnen worden herzien volgens de standpunten in de omzendbrief.