Update: uitstel van de sociale verkiezingen 2020

31 maart 2020

Door de Corona-crisis zullen de sociale verkiezingen niet doorgaan in mei 2020. Concreet betekent de tijdelijke schorsing dat de procedure vanaf dag X+36 wordt stilgelegd (‘bevroren’) en dat de voortgang van alle procedurestappen die na X+35 vallen wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

De Nationale Arbeidsraad heeft de Koning geadviseerd om de sociale verkiezingen dit jaar te laten plaatsvinden tussen 16 en 29 november, onder voorbehoud van hoe de gezondheidstoestand omwille van het coronavirus evolueert.

Dit heeft ook een impact om de ontslagbescherming en zogenaamde “occulte periode”.

Wat de kandidaten betreft die op X+35 werden voorgedragen, bestaat er rechtszekerheid: hun ontslagbescherming is duidelijk. Maar in sommige uitzonderlijke gevallen kunnen kandidaten nog vervangen worden en hiervoor heeft de Nationale Arbeidsraad de Koning geadviseerd om voor hen de occulte periode vanaf dag X+35 te schorsen en deze pas terug te laten lopen vanaf 18 augustus 2020 ten vroegste, namelijk 36 dagen voor de nieuwe dag X+36. De “nieuwe” occulte periode zal dus (volgens dit advies van de NAR) ten vroegste starten op 18 augustus 2020. 

 

Contact

Heeft u vragen over de sociale verkiezingen of wenst u onze assistentie? Neem contact op met uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of met een van onze experten van het Social Legal team: