• Voor het eerst in België wordt een website zwaar bestraft voor onrechtmatig gebruik van cookies

Voor het eerst in België wordt een website zwaar bestraft voor onrechtmatig gebruik van cookies

22 januari 2020

Op 17 december 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een website een boete opgelegd omdat het cookiebeleid van de website niet in overeenstemming was met de privacyreglementering, namelijk de AVG.

Jube.be, de website in kwestie, wordt beheerd door een kmo die gespecialiseerd is in juridische informatie.

De GBA, die op eigen initiatief deze website heeft onderzocht (zonder een klacht van derden), heeft geoordeeld dat deze de AVG-regels inzake toestemming en transparantie van de informatie niet naleefde.

De boete die de website in kwestie werd opgelegd, bedraagt niet minder dan 15.000 EUR, wat enorm lijkt voor een kleine kmo. Bovendien had de onderneming de nodige maatregelen genomen om de inbreuken op de AVG weg te werken nadat de autoriteit haar hierover had aangesproken. Dat gebeurde echter te laat volgens de GBA, die in haar beslissing verklaart dat de onderneming van bij het begin correcte informatie had moeten verspreiden.

De GBA geeft dus een duidelijk signaal dat ze geen enkele onderneming spaart, ongeacht de omvang en de activiteit ervan. Deze eerste beslissing is klaarblijkelijk verre van de laatste en zou alle ondernemingen moeten aanzetten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens.