• Btw zomerregeling 2021 – uitstel voor btw-plichtigen

Btw zomerregeling 2021 – uitstel voor btw-plichtigen

14 juni 2021

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen btw-belastingplichtigen gebruik maken van de zomerregeling voor de indiening van de btw-aangiften. Het gaat om een versoepeling van termijnen voor het indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven.

Btw-aangiften

Aangifte

Uiterlijke indieningsdatum

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2021

Ten laatste op 10 augustus 2021 (in plaats van 20 juli 2021)

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2021

Ten laatste op 10 augustus 2021 (in plaats van 20 juli 2021)

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2021

Ten laatste op 10 september 2021 (in plaats van 20 augustus 2021)

 

Uitzonderingen

Voor btw-belastingplichtigen die een btw-tegoed willen terugvragen, gelden enkele uitzonderingen:

  • btw-belastingplichtigen met een vergunning voor maandelijkse teruggave van btw en de genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER statuut:
    • uiterlijke indiening op 23 juli 2021 voor de aangiften juni 2021
    • uiterlijke indiening op 24 augustus 2021 voor de aangifte van juli 2021.

 

Opgave intracommunautaire handelingen

Opgave

Uiterlijke indieningsdatum

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2021

Ten laatste op 10 augustus 2021 (in plaats van 20 juli 2021)

Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2021

Ten laatste op 10 augustus 2021 (in plaats van 20 juli 2021)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2020

Ten laatste op 10 september 2021 (in plaats van 20 augustus 2021)

 

Betalingen

We vestigen uw aandacht op het feit dat dit uitstel niet geldt voor de betaling van de verschuldigde btw in voormelde referentieperiode. Deze bedragen moeten volgens de normale regels uiterlijk op respectievelijk 20 juli 2021 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2020) en 20 augustus 2021 (aangifte van juli 2021) worden betaald.

Wanneer het op voormelde vervaldagen betaalde bedrag kleiner is dan de verschuldigde btw die blijkt uit de ingediende btw-aangifte, debiteert de btw-administratie de rekening-courant met de verschuldigde nalatigheidsintresten (0,33% per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag). De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.

De betaling volgens hoger vermelde vervaldata mag verminderd worden tot beloop van het beschikbaar creditsaldo vermeld op de rekening-courant van de belastingplichtige.  Het belastingkrediet dat, per einde juli, aan de voorwaarden voldoet van art. 8/1, § 2, van het Koninklijk besluit nr. 4 om te worden terugbetaald, mag niet worden beschouwd als beschikbaar.

Bron: FOD Financiën / Nieuws / uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2021

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of door een e-mail te verzenden naar bt[email protected] ter attentie van een van de leden van het btw-team: