• Decembervoorschot afgeschaft

Decembervoorschot afgeschaft

09 december 2021

In het verleden moesten kwartaal- en maandaangevers voor de btw een zogenaamd decemberschot betalen, uiterlijk op 24 december. Het te betalen bedrag werd bepaald in functie van het te betalen bedrag over het derde kwartaal (kwartaalaangever)/ maand november (maandaangever), dan wel op basis van de transacties over de periode 1 oktober – 20 december (kwartaalaangever), 1 december – 20 december (maandaangever).

Dit decembervoorschot voor btw wordt vanaf december 2021 definitief afgeschaft (in 2020 was dit een éénmalige tolerantie gelet op COVID). Het is bijgevolg niet langer nodig om een extra betaling te verrichten voor 24 december 2021.