• Een nieuwe sociale verplichting voor werkgevers in de strijd tegen COVID-19

Een nieuwe sociale verplichting voor werkgevers in de strijd tegen COVID-19

06 april 2021

Sinds 1 april 2021 geldt er voor werkgevers een nieuwe verplichting bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Alle werkgevers, behalve dewelke verplicht zijn hun onderneming volledig te sluiten (zoals bijvoorbeeld de horecasector), moeten namelijk maandelijks een registratie doen van twee gegevens betreffende het telewerk in hun onderneming.

Vermelding aantal werknemers

Vooreerst moet de registratie het aantal werknemers dat in de onderneming tewerkgesteld is vermelden. Indien de onderneming uit verschillende vestigingseenheden bestaat, moet de werkgever het aantal werknemers per vestigingseenheid meedelen.

Onder de tewerkgestelde personen moet de werkgever rekening houden met:

  • Personen die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, … 
  • Werknemers die langdurig ziek zijn en tijdskrediet opnemen
  • Werknemers met een ambulante functie (bijvoorbeeld inspecteurs, koeriers, enz.)

Indien op structurele basis gebruik wordt gemaakt van externe arbeidskrachten en/of uitzendkrachten, moeten ook deze worden opgenomen. Dit geldt ook voor zelfstandigen die op structurele basis werken (bijvoorbeeld consultants).

 

Aantal personen in dienst met functie die onverenigbaar is met telewerk

Daarnaast moet de werkgever voortaan meedelen hoeveel personen in dienst zijn van de onderneming die een functie uitoefenen die onverenigbaar is met telewerk. Dit omvat alle functies die door hun aard alleen ter plaatse kunnen worden uitgeoefend (bijvoorbeeld handarbeiders, technisch personeel, receptionisten, schoonmaakpersoneel, administratief personeel dat zijn taken niet thuis kan verrichten, mobiele functies)

Werknemers die uitzonderlijk naar hun arbeidsplaats moeten gaan, worden niet gerekend tot de personen die een functie uitoefenen die onverenigbaar is met telewerk. Deze werknemers moeten hun aanwezigheid echter wel kunnen verantwoorden. Dit geldt ook voor leden van de directie en personen die tot het lijnmanagement behoren (bijvoorbeeld diensthoofden of teamleaders).

 

Indieningsdata

De RSZ heeft specifieke termijnen vastgesteld waarbinnen werkgevers hun maandelijkse aangiften moeten registreren via de e-box van de RSZ:

  • Voor de maand april: uiterlijk 6 april 2021
  • Voor de maand mei: uiterlijk 6 mei 2021
  • Voor de maand juni: uiterlijk 6 juni 2021.

 

Niet bindend voor de werkgever

De informatie in deze aangifte is niet bindend voor de werkgever. De in deze aangifte vervatte informatie heeft uitsluitend tot doel de sociale inspectiediensten in staat te stellen een meer doeltreffende controle uit te voeren. Indien het aantal aanwezigen niet overeenstemt met de door de werkgever verstrekte gegevens, kan dit als zodanig niet het voorwerp van een sanctie zijn. Maar werkgevers die de registratie niet invullen, kunnen wel strafrechtelijke of administratieve sancties oplopen.

 

Contact

Met vragen over deze verplichte registratie of indien u hierover advieswnest, kunt u terecht bij een van onze experten in sociaal recht: