• Groene mobiliteit - akkoord van de ministerraad

Groene mobiliteit - akkoord van de ministerraad

14 juni 2021

Wagenparken vergroenen in de komende jaren. Daar heeft de Ministerraad zich over gebogen en recent een akkoord voor een wetsontwerp over bereikt. Hoewel het voorstel nog niet definitief is, zijn de krijtlijnen duidelijk : enkel de kosten voor wagens die geen CO2 uitstoten kunnen in de toekomst fiscaal nog aftrekbaar zijn. Laadpalen geven recht op een belastingvermindering. En het mobiliteitsbudget breidt uit en versoepelt. Hieronder geven we kort de hoofdpunten van het akkoord weer.

De fiscale aftrekbaarheid

Deze regeling geldt zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting (met uitzondering voor voertuigen aangeschaft uiterlijk op 31.12.2017 en waarvoor via het overgangsregime minstens 75% in aftrek genomen wordt in de personenbelasting).

De geviseerde wagens zijn alle personenwagens (nieuw of tweedehands), auto’s voor dubbelgebruik, minibussen en valse lichte vrachtwagens gekocht vanaf 1 juli 2023. Lichte vrachtvoertuigen en motorfietsen vallen tot nader order buiten deze regeling. Er wordt wel een antimisbruikbepaling voorzien zodat niet iedereen plots met een lichte vracht gaat rijden.

 

Fossiele brandstof

Wagens op fossiele brandstof aangekocht tussen 1 juli 2023 en 1 januari 2026 vallen binnen een afzonderlijke overgangsmaatregel. Zo zal de fiscale aftrekbaarheid voor deze wagens geleidelijk aan dalen. De aftrekbaarheid wordt in 2025 begrensd op 75 %, in 2026 op 50 %, in 2027 op 25 % en in 2028 daalt deze tot 0%.

Voor wagens op fossiele brandstof gekocht vanaf 1 januari 2026 komt er een volstrekt aftrekverbod.

 

Brandstofkosten voor hybride wagens

Voor hybride wagens vanaf 1 juli 2023 aangekocht, wil de regering de fiscale aftrekbaarheid van de brandstofkosten begrenzen tot 50% om het gebruik van de verbrandingsmotor in deze wagens ontmoedigen.

 

Koolstofemissievrije wagens

Koolstofemissievrije (elektrische of rijdend op waterstof) wagens die worden aangekocht voor 1 januari 2027 blijven 100% fiscaal aftrekbaar voor de volledige looptijd. Deze aftrekbaarheid zal vanaf 2027 geleidelijk aan dalen tot 67,5% in 2031 voor de volledige looptijd van de wagen.

 

Impact op woon-werk  forfait

Door het aftrekverbod kan de belastingplichtige vanaf 1 januari 2026 geen gebruik meer maken van de forfaitaire aftrek van 0,15 EUR/km voor woon-werkverkeer. Het forfait kan enkel nog toegepast worden voor een:

  • elektrische wagen
  • andere wagen (bij wijze van overgang) gekocht voor 1 juli 2023 (geen impact door overgangsmaatregel) of voor 1 januari 2026 (met dan een beperkte aftrek van 50% in 2026 en 25% in 2027).

 

Impact op voordeel alle aard van bedrijfswagens?

Op dit moment verandert er niets aan de berekening van het voordeel van alle aard voor het gratis privégebruik van de bedrijfswagen waarop werknemers belast worden. De belastingplichtige zal de gunstigere NEDC-waarde mogen blijven gebruikten.

 

Verhoogde solidariteitsbijdragen

Voor ‘klassieke’ wagens die na 30 juni 2023 worden aangekocht zullen solidariteitsbijdragen worden verhoogd (tot x 5,5 vanaf 1/1/2027). Voor de emissievrije wagens zal het minimumbedrag van toepassing zijn, maar dat zal geleidelijk aan worden opgetrokken.

 

Laadpalen thuis en op het werk

Thuis

Particulieren zullen kunnen genieten van een belastingvermindering als ze thuis een op groene stroom functionerend laadstation installeren dat de laadtijd en laadvermogen kan sturen, tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024. Het bedrag waarvoor de belastingvermindering zal worden verleend is beperkt tot 1.500 EUR (niet geïndexeerd bedrag) en zal afbouwen naar gelang de periode waarin het laadstation wordt aangekocht. In 2022 zal de belastingvermindering 45 % bedragen, in 2023 zal deze dalen naar 30% en in 2024 naar 15%.

 

Op het werk

Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 investeren in een voor het publiek toegankelijk laadstation kunnen aanspraak maken op een verhoogde kostenaftrek van 200% of van 150% voor aankopen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024.

Voor de aankoop van koolstofemissievrije vrachtwagens in 2023 tot 2027 geldt er tevens een verhoogde investeringsaftrek.

 

Mobiliteitsbudget

Ten slotte werd er beslist om het mobiliteitsbudget toegankelijker te maken en het aantal ‘groene mobiliteit’ bestedingen in de tweede pijler waarvoor het mobiliteitsbudget gebruikt kan worden, worden sterk uitgebreid (fietslening, steps, abonnement voor het openbaar vervoer voor het gezin, voetgangerspremie van 0.24 EUR/km, parkingkosten aan openbaar vervoer, kapitaalaflossing als woning tot 10 km van het werk ligt…).

Daartegenover staat wel dat de ‘milieuvriendelijke auto’ die in aanmerking komt als alternatief voor de huidige bedrijfswagen vanaf 2026 volledig emissievrij zal moeten zijn (i.p.v. ‘groener’ dan de huidige).

 

Contact

Uiteraard volgen wij alle verdere ontwikkelingen op de voet. 

Met vragen over de fiscale aspecten van mobiliteit kunt u altijd terecht bij uw gebruikellijke BDO-contactpersoon of bij een van onze experten Global Employer Services: