• Septemberverklaring Vlaamse regering bevat ook enkele fiscale maatregelen

Septemberverklaring Vlaamse regering bevat ook enkele fiscale maatregelen

29 september 2021

In het post-coronatijdperk wil de Vlaamse regering meer dan ooit de begroting terug op de rails zetten. Absolute topprioriteit is daarbij de arbeidsmarkt, meer mensen aan het werk krijgen. Verder wordt ook geïnvesteerd in o.a. innovatie, klimaatadaptatie en welzijn. Bij een dergelijk investeringsplan horen ook enkele fiscale maatregelen.

Hervorming arbeidsmarkt

De Vlaamse regering wil werken aan de hervorming van de arbeidsmarkt, aan de hand van o.m.:

  • De invoering van de jobbonus: mensen met een zeer laag inkomen worden aangespoord om aan het werk te blijven door hen een loon te geven dat voelbaar hoger is dan een uitkering. Dit komt neer op een maandelijks belastingvoordeel van 50 EUR  voor de laagste lonen.
  • Beperking van de doelgroepvermindering of RSZ-vermindering: ondernemingen kunnen een besparing van de RSZ-werkgeversbijdragen genieten wanneer ze bepaalde categorieën werknemers aanwerven, zoals onder meer de aanwerving van oudere werknemers. Nu blijkt dat de tewerkstellingsgraad van oudere werknemers de laatste jaren fors gestegen is, beslist de Vlaamse regering om de leeftijd voor het toekennen van de doelgroepkorting tussen nu en 2024 geleidelijk aan op te trekken van 58 jaar naar 61 jaar. De korting blijft wel behouden voor de aanwerving van 58 plussers of jongeren zonder diploma.

 

Wijziging registratierecht bij de aankoop van een woning

Het tarief van het registratierecht op de aankoop van een eerste woning in Vlaanderen daalde vorig jaar al van 7% naar 6% (5% voor energetische renovatie), ter compensatie voor de afschaffing van de Vlaamse woonbonus. Het tarief van het registratierecht op de aankoop van deze ‘enige eigen woning’ daalt vanaf 1  januari 2022 verder naar 3% (1% voor energetische renovaties).

Tegenover deze maatregelen staat wel een stijging van het registratierecht op de aankoop van een tweede, derde, vierde;… woning van 10% naar 12%.

Bovendien schaft de Vlaamse regering het systeem van de meeneembaarheid van registratierechten geleidelijk af. Dit systeem laat toe dat de registratierechten die betaald werden op een vorige woning onder bepaalde voorwaarden ‘meegenomen’, i.e. afgetrokken kunnen worden van de verschuldigde registratierechten op een volgende woning.

 

Contact

Wij volgen de evolutie van deze aankomende maatregelen op de voet. Neem regelmatig een kijkje op de BDO website en aarzel niet om contact op te nemen met uw gebruikelijke BDO contactpersoon of een e-mail te verzenden naar [email protected] voor meer informatie.