• Vaccinatieverlof voor werknemers voor vaccinatie tijdens de werkuren

Vaccinatieverlof voor werknemers voor vaccinatie tijdens de werkuren

12 april 2021

Om de gehele bevolking zo snel en zo breed mogelijk te laten vaccineren tegen het coronavirus, geldt voor werknemers sinds 9 april 2021 het recht op ‘klein verlet’, ook wel vaccinatieverlof genoemd. Dit recht geeft de werknemers de mogelijkheid om zich tijdens de werkuren te laten vaccineren. Hierdoor behoudt de werknemer zijn loon bij afwezigheid op het werk. Het recht op klein verlet geldt tot het einde van het jaar, maar kan indien de omstandigheden het vereisen eventueel verlengd worden tot maximaal 30 juni 2022.

De werknemer behoudt zijn loon

Het vaccinatieverlof wordt gelijkgesteld met het klein verlet, wat betekent dat de werknemer zijn loon behoudt bij afwezigheid.

Gedurende de tijd nodig voor vaccinatie

Gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie, heeft de werknemer het recht op klein verlet. Dit houdt zowel de tijd in waarbinnen de werknemer in het vaccinatiecentrum aanwezig is, alsook de tijd die nodig is om zich te verplaatsen van en naar de locatie van het vaccinatiecentrum.

De werknemer heeft dit recht op klein verlet voor de verschillende inentingen die plaatsvinden tijdens de werkuren. Hij heeft dit recht daarentegen niet wanneer de werknemer ten gevolge van de vaccinatie ziek zou worden. In die situatie gelden de gewone regels inzake afwezigheid wegens ziekte.

Het vaccinatieverlof is ook niet van toepassing wanneer de werknemer zich laat vaccineren gedurende zijn vakantie, inhaalrust of buiten de werkuren.

Verplichtingen voor de werknemer

De werknemer die zijn recht op klein verlet wil uitoefenen, moet de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk op voorhand te verwittigen van zodra het tijdstip of tijdslot van de vaccinatie hem bekend.

De werknemer mag het vaccinatieverlof bovendien enkel gebruiken voor het doel waarvoor het is toegelaten, namelijk zich laten vaccineren tegen het Covid-19 virus. Wanneer de werknemer dit misbruikt, kan de werkgever hem het loon ontzeggen voor de uren waarop hij ongerechtvaardigd afwezig was.

Wanneer de werkgever uiteindelijk om bewijs vraagt voor de afwezigheid van de werknemer, moet de werknemer dit voorleggen. Hij kan het document van zijn afspraak bij het vaccinatiecentrum gebruiken.