• Arbeidsdeal in een notendop

Arbeidsdeal in een notendop

16 februari 2022

De federale regering bereikte op 14 februari 2022 een arbeidsdeal. De deal bestaat uit verschillende maatregelen die er mee voor moeten zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt. De maatregelen zijn voornamelijk gericht op meer flexibiliteit en omvatten in grote lijnen:

  • meer vrijheid voor de werknemer door een werkweek van 4 (langere) dagen en een wisselend werkregime van week tot week mogelijk te maken
  • een recht op deconnectie
  • een recht op opleiding voor alle werknemers
  • flexibiliteit om tijdens de opzegtermijn van werk te veranderen
  • betere bescherming van de werknemers in de platformeconomie door het vastleggen van criteria die (al dan niet) een werknemersstatuut doen vermoeden alsook een verplichte arbeidsongevallenverzekering
  • pilootprojecten om medewerkers meer flexibel in te zetten in functie van e-commerce en een eenvoudigere procedure om avondwerk te installeren.

We volgen de concrete invulling en uitwerking van al deze maatregelen kort op.