• Btw-vrijstelling voor
    vervoersdiensten gerelateerd
    aan uitvoer van goederen:
    bijkomende beperkingen
    opnieuw uitgesteld

Btw-vrijstelling voor vervoersdiensten gerelateerd aan uitvoer van goederen: bijkomende beperkingen opnieuw uitgesteld

21 maart 2022

Internationaal goederenvervoer dat rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen vanuit België of vanuit een andere lidstaat buiten de EU zijn volgens de Belgische btw-wetgeving onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de btw.

Een circulaire (2021/C/96) verduidelijkt de toepassingsvoorwaarden van de btw-vrijstelling.

Vanaf 1 april 2022 zou het normaalgezien niet meer volstaan een rechtstreekse band met de goederen zelf te hebben, maar moet er ook een rechtstreekse band zijn met de partij voor wie de dienst wordt verricht om de vrijstelling te kunnen toepassen. Wanneer een dienstverrichter een beroep doet op een onderaannemer voor het verrichten van de goederenvervoersdienst zou de btw-vrijstelling dan niet meer van toepassing zijn op de dienst van de onderaannemer.

Deze regelgeving roept talrijke vragen op en leidt al tot interpretatie- en toepassingsproblemen nog voor de circulaire in werking is getreden.

De btw-administratie heeft daarom beslist om de beperkingen die per 1 april in werking zouden treden uit te stellen tot 1 september 2022.