Coronasteun voor ondernemingen (update)

Natalie Bastiaens, Partner |
Jean Santin, Senior Manager |
Stijn Rasschaert, Partner |
Jan Oosterlinck, Partner |

06 juli 2022

Ondernemingen die in financiële moeilijkheden terecht komen omwille van de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen aanvragen. Wij verstrekken u hiervan graag een overzicht.

 

FEDERALE MAATREGELEN

SOCIALE MAATREGELEN

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR DE VLAAMSE REGERING

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Steunmaatregelen voor culturele operatoren in de Federatie Wallonië-Brussel

De steunmaatregelen uitgevaardigd door het Waals gewest zijn beschikbaar op de Franstalige pagina van dit artikel. Indien gewenst, staan wij u uiteraard graag bij voor een vertaling of voor meer informatie.

 

FEDERALE MAATREGELEN

SOCIALE MAATREGELEN

Sociale bijdragen voor zelfstandigen: vermindering of vrijstelling 

Wat?

 • Vermindering
  • Voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • Van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 (berekend op de beroepsinkomsten van 2019) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2022 lager liggen dan de inkomsten van 2019
  • Niveau van vermindering vrij te bepalen door de zelfstandige zelf in functie van de geraamde inkomsten
 • Vrijstelling:
  • Voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters die reeds 4 opeenvolgende kwartalen actief zijn)
  • Kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend
  • Kan worden gevraagd voor voorlopige bijdragen van alle kwartalen van 2022 en voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen 
  • Geen opbouw pensioenrechten voor de kwartalen waarvoor er een vrijstelling is. Dit kan later (binnen 5 jaar) geregulariseerd worden zodat kwartalen toch in aanmerking komen voor de pensioenberekening
  • Voor zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of zwaar getroffen worden omwille van een groot omzetverlies door de coronamaatregelen, kan gewerkt worden met een vereenvoudigd aanvraagformulier, maar enkel voor vrijstelling van betaling voor de sociale bijdragen van Q1/2022 en de regularisatiebijdragen van 2018, 2019, 2020 die vervallen op 31/03/2022

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Vermindering
  • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Vrijstelling:
  • Via sociaal verzekeringsfonds of online aanvraag 
  • Best ook melden via email aan: [email protected]
  • 02/546 60 19
  • Aangeraden om sociaal verzekeringsfonds te contacteren om aanvraag te doen
  • Binnen de 12 maanden volgend op het einde van het betrokken kwartaal

Bron: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

Overbruggingsrecht zelfstandige bij quarantaine of zorg kind

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 7.678,69 EUR 
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.329,22 EUR 
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Voor zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een quarantaine-attest (op hun eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de zelfstandige)
 • De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren) tot maximaal 18 jaar, doordat de klas in quarantaine moet of door de sluiting van de school/ kinderopvang, doordat het kind zich in quarantaine bevindt of doordat het kind verplicht lessen op afstand moet volgen als gevolg van de corona maatregelen. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang)
 • Omvang financiële steun bedraagt vanaf 1/01/2022 bij een volledige uitkering maximaal 1.370,75 EUR zonder gezinslast en 1.712,90 EUR  met gezinslast bij een duurtijd van minimum 28 dagen. Deze financiële steun daalt naargelang de duurtijd van de quarantaine tussen de 28 tot minstens 7 dagen bedraagt
 • Mogelijk van 1/01/2021 t.e.m. 31/03/2022
 • De ministerraad van 1 april 2022 heeft beslist om deze maatregelen te verlengen tot en met 30/06/2022.

 

Hoe aanvragen?

 

Dubbel corona overbruggingsrecht zelfstandige -  januari 2022 - maart 2022

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 euro en 7.678,69 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.329,22 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Voor de periode van januari 2022 t.e.m. maart 2022
 • Zelfstandigen die hun activiteiten verplicht volledig moeten onderbreken naar aanleiding van de coronamaatregelen 
 • Zelfstandigen van wie de activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk van een rechtstreeks beoogde zelfstandige komen niet in aanmerking. De gezondheidsmaatregelen die de uitvoering van de social distancing mogelijk maken en die de uitoefening van de activiteit van de zelfstandige beperken, komen tevens niet in aanmerking. Ook handelszaken die worden gesloten wegens het niet naleven van de regels inzake social distancing komen niet in aanmerking
 • Er is geen minimumduur van onderbreking tijdens de kalendermaand vereist
 • Omvang financiële steun bedraagt vanaf maart 2022 bij een volledige uitkering 3.494,32 EUR met gezinslast en 2.796,34 EUR zonder gezinslast (resp. 1.747,16 EUR en 1.398,17 EUR bij een gedeeltelijke uitkering) wanneer je een onderbreking hebt van meer dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand. Bij een onderbreking van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand bedraagt de financiële steun bij een volledige uitkering 1.747.16 EUR met gezinslast en 1.398,17 EUR zonder gezinslast (resp. 873,58 EUR en 699,09 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag voor de maanden januari, februari en maart 2022: mogelijk tot uiterlijk 30/09/2022

 

Overbruggingsrecht bij omzetdaling zelfstandige - januari 2022 t.e.m. maart 2022

​Voor wie?

 • Volledige uitkering voor ondernemingen uit alle sectoren:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,69 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 7.678,69 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.329,22 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België én zelfstandige moet de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Zelfstandigen met een omzetdaling van minstens 40% in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de uitkering wordt aangevraagd ten opzichte van dezelfde kalendermaand in het refertejaar 2019. Daarnaast moet de zelfstandige de link tussen het omzetverlies en de COVID-19 crisis kunnen motiveren. 
 • Vanaf 1/12/2021 tot en met 31/03/2022 moet een omzetdaling van minstens 40% kunnen worden aangetoond
 • Voor de maanden januari t.e.m. maart 2022
 • Omvang financiële steun bedraagt vanaf 1 januari 2022 bij een volledige uitkering 1.679,31 EUR met gezinslast en 1.343,87 EUR zonder gezinslast (resp. 856,45 EUR en 685,38 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag voor de maanden januari, februari en maart 2022 mogelijk tot uiterlijk 30/09/2022.

 

Overbruggingsrecht zelfstandige voor andere situaties

Wat?

 • Het klassiek overbruggingsrecht ter ondersteuning van de zelfstandigen die hun activiteit stopzetten of onderbreken:
  • Door faillissement
  • Door economische moeilijkheden
  • Gedwongen onderbreking of stopzetting door een beslissing van een derde economische actor of door een gebeurtenis die economische impact heeft, die de activiteit rechtstreeks en aanzienlijk raakt. Het coronavirus wordt beschouwd als een gebeurtenis met economische impact.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds

 

Vrijstelling overuren

 • Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken tot 220 uren ipv 100 uren voor alle sectoren
 • Deze maatregel was van toepassing in de cruciale sectoren voor heel 2021 en is ook voor alle sectoren in Q3 2021 en heel 2022 van toepassing
 • De bezoldigingen voor de 120 bijkomende vrijwillige overuren die worden gepresteerd worden vrijgesteld van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

 

Aanvulling door werkgever bij RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid

Wat?

 • Aanvullende vergoeding door werkgever bovenop de werkloosheidsuitkeringen die een werknemer ontvangt bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische reden
 • Vrij van sociale zekerheidsbijdragen
 • Voorwaarden:
  • De aanvulling heeft niet tot gevolg dat de werknemer ‘netto’ meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had
  • Met het ‘netto’ wordt het belastbaar loon bedoeld (bruto - RSZ)
  • Werknemers van dezelfde categorie worden gelijk behandeld, door ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren of door iedereen een forfaitair bedrag te betalen (mits in acht name van het maximum van de werknemers met het laagste loon)
  • Er wordt rekening gehouden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden als het gaat om werknemers met een variabel loon
  • Er mag alleen rekening gehouden worden met het loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, dus geen voordelen zoals maaltijdcheques
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 

Hoe?

 • Doorgeven aan payroll dienstverlener
 • Eventuele aanvullingen die voor de maand maart werden toegekend maar die te hoog zijn, kunnen gecompenseerd worden door de aanvullingen voor de eerstvolgende maanden te verlagen.

 

Schorsing opzeggingstermijn vanaf 22 juni 2020 tijdens periodes van Corona- werkloosheid

Wat?

 • Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt (of beëindigd heeft vanaf 1/03/2020) met een opzeggingstermijn, zal de opzeggingstermijn vanaf 22/06/2020 geschorst worden voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van de coronamaatregelen (‘Corona-werkloosheid’). De opzeggingstermijn zal dus worden verlengd met deze periodes
 • Elke opzeggingstermijn die aanvangt vanaf 1/03/2020, en die nog niet afgelopen is, valt onder het toepassingsgebied. Opzeggingstermijnen die al aangevat waren voor deze datum zullen dus niet meer worden geschorst tijdens periodes Corona-werkloosheid
 • Opzeggingen gegeven door de werknemer worden ook niet geschorst door periodes van Corona-werkloosheid, ongeacht wanneer de opzeggingstermijn aanvangt.

 

Vaccinatieverlof

Wat?

 • Klein verlet (recht om afwezig te zijn met behoud van loon) voor:
  • werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. 
  • werknemers die een minderjarig kind, een volwassen persoon met een handicap of een persoon die onder voogdij staat, begeleiden gedurende de tijd die nodig is voor hun vaccinatie tegen het coronavirus
 • Het recht geldt tot en met 30/06/2022 en kan (indien de omstandigheden het vereisen) eventueel verlengd worden tot en met 31/12/2022
 • De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Dit is zowel de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum, als de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van de plaats van vaccinatie
 • Voor alle werknemers en werkgevers die met elkaar zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst, inclusief jobstudenten en uitzendkrachten. Ook het contractueel personeel van de openbare sector valt onder deze regeling.

 

Hoe aanvragen?

 • De werknemer moet de werkgever zo spoedig mogelijk op voorhand verwittigen van zijn afwezigheid, van zodra hij zelf het tijdstip van vaccinatie kent.

 

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

 

Steunmaatregelen gericht op het aanmoedigen van investeringen

Wat?

De wet van 15/07/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) voorziet in een aantal bijkomende fiscale maatregelen:

 • Fiscale vrijstelling voor opleidingen:
  • Voor werknemers die minstens 6 maanden aan de slag zijn én die bepaalde opleidingen volgen tijdens een bepaalde periode (sportbeoefenaars worden uitgesloten van de maatregel)
  • Fiscale vrijstelling van 11,75% van de bezoldiging (beperkt tot 3.500 EUR) van de betrokken werknemer
  • Deze maatregel geldt vanaf 1 januari 2021
  • De opleiding moet minstens 76 uren bedragen gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Voor kleine ondernemingen wordt dit verminderd tot 38 uren gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen kalenderdagen (voor deeltijdse werknemers geldt een pro rata vermindering van de minimale duur van de opleiding)
 • Een verhoogde investeringsaftrek (25%):
  • Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12/3/22020 en 31/12/2022 door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen
  • De verhoogde investeringsaftrek van 25% wordt verlengd voor investeringen gedaan tot eind 2022
  • De investeringsaftrek voor investeringen verricht van 1/01/ 2019 tot en met 31 december 2021, die niet benut kan worden voor het belastbaar tijdperk waarin de investeringen werden verricht, is uitzonderlijk overdraagbaar naar de twee volgende belastbare tijdperken en gaat daarna verloren

 

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

 

Soepelere toepassing vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelsvorderingen Covid-19-crisis

Wat?

 • Circulaire 2020/C/45 d.d. 23/3/2020 bevestigt dat de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is, die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden genomen

 

Hoe aanvragen/toepassen?

 • De vennootschappen moeten iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen identificeren en toelichten in de bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting (niet-inwoners) - opgave 204.3 
 • De beoordeling van het verlies op een vordering moet, zoals gewoonlijk, per schuldenaar gebeuren. Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale regering.

 

Herstelreserve of wederopbouwreserve

Wat?

 • In de vennootschapsbelasting en belasting der niet-inwoners/vennootschappen kan voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een vrijgestelde reserve (‘herstelreserve’ of ‘wederopbouwreserve’) aangelegd worden ten belope van het verlies geleden in 2020
 • Maximum aanleg over alle jaren: bedrijfsverlies van boekjaar 2020, met als absoluut maximum 20 miljoen EUR
  • Maximale aanleg per jaar is het bedrag van de aangroei van de reserves (na aanpassingen in meer en min aan de begintoestand, en voor de aanleg van deze wederopbouwreserve)
 • Dit moet toelaten dat bedrijven hun eigen middelen terug op peil krijgen
 • De vrijgestelde reserve moet op het passief geboekt worden en voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde
 • Eigen vermogen moet in stand gehouden worden (geen inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering of dividenduitkering) + tewerkstellingspeil moet behouden blijven
 • Er mogen geen banden zijn met belastingparadijzen
 • Geheel of gedeeltelijke terugname (belastbaarheid) bij inkoop van eigen aandelen (ten belope van waarde), dividenduitkering (ten belope van uitkering), kapitaalvermindering of verdeling eigen vermogen (ten belope van bedrag) of bij aanzienlijke daling (> 15%) in haar tewerkstelling (in loonkosten)

 

Hoe aanvragen?

 • Vennootschappen kunnen aanspraak maken op de herstelreserve door een formulier, waarvan het model door de Koning moet worden vastgesteld, bij de aangifte te voegen voor de aanslagjaren waarin de vrijstelling kan worden toegepast.

 

Telewerk

 • Mogelijkheid tot forfaitaire thuiswerkvergoeding (kost eigen aan de werkgever): (bureau)vergoeding voor alle medewerkers die regelmatig en structureel thuiswerk verrichten (i.e. minstens 5 werkdagen/maand - vanaf 1/3/2021 equivalent van 1 werkdag/week): tot maximum 126,94 EUR/maand (voor maart 2020),  129,48 EUR/maand (vanaf 1/04/2020), 144,31 EUR/maand  (vanaf 1/04/2021 tot en met 30/09/2021), 132,07 EUR/maand  (1/10/2021-31/01/2022), 134,71 EUR/maand  (vanaf 1/02/2022), 137,40 EUR/maand  (vanaf 01/04/2022), 140,15 EUR/maand vanaf 1/06/2022, 142,95 EUR/maand vanaf 1/09/2022 (ingevolge de indexaanpassing). 
  • voor bureaukosten gemaakt voor het thuiskantoor (incl. huur en eventuele afschrijvingen): printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, … in de verblijfplaats van de werknemer
  • niet belastbaar bij de werknemers
  • werkgever kan kost aftrekken als beroepskost
  • vrijgesteld van sociale bijdragen
  • werkgever mag de kosten niet al op een andere manier terugbetalen
  • rulingaanvraag mogelijk voor kosten eigen aan de werkgever wanneer u:
   • niet voldoet aan de voorwaarden voor de forfaitaire thuiswerkvergoeding
   • een onderscheid tussen verschillende functiecategorieën wil creëren
   • andere kosten wil vergoeden.
 • Werkgever kan bovendien ook een kostenvergoeding tot 40 EUR/maand toekennen aan werknemers voor het gebruik van:
  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum 20 EUR
  • een privécomputer: maximum 20 EUR
 • Werkgever kan daarnaast ook materiaal en/of internet- of telefoonabonnement ter beschikking stellen, maar bij privégebruik geldt een voordeel in natura in hoofde van de werknemer
  • PC: 6 EUR/maand of 72 EUR/jaar
  • tablet, gsm, smartphone: 3 EUR/maand of 36 EUR/jaar
  • telefoonabonnement: 4 EUR/maand of 48 EUR/jaar
  • internetverbinding: 5 EUR/maand of 60 EUR/jaar
 • Cumul van de forfaitaire kantoorvergoeding met de terugbetaling van de aankoopprijs van kantoormeubilair/informaticamateriaal: limitatieve lijst.

 

Belastingvoordeel eventsector

Wat?

 • De regering kent een terugbetaalbaar belastingkrediet van 25% toe in de eventsector op niet-recupereerbare gemaakte kosten
 • Het belastingkrediet kan meteen aangevraagd worden voor de vanaf 01/01/2021 gedane uitgaven tijdens een belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2022
 • Optionele maatregel – de keuze is definitief, onherroepelijk en bindend voor de belastingplichtige.

 

Modaliteiten

 • De maatregel staat open voor vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting en belasting der niet-inwoners/vennootschappen.
 • Uitgesloten vennootschappen:
  • Vennootschappen die op de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de niet-recupereerbare kosten gemaakt zijn, vennootschappen ‘in moeilijkheden’ zijn;
  • Vennootschappen waarvan het belastbaar resultaat positief is (voor toepassing van dit belastingkrediet)
 • Het evenement moest gepland zijn in de periode van 01/10/2021 t.e.m. 28/01/2022
 • Ten gevolge van de door de federale overheid, gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten getroffen maatregelen werd het evenement afgelast
 • Van toepassing op uitgaven gedaan vanaf 01/01/2021 tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is met het aanslagjaar 2022
 • In bijlage bij de aangifte moet een verklaring worden toegevoegd waarin het bedrag van de steun is opgenomen van het toegekende belastingkrediet en andere door de federale overheid, gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekende steun en die in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken werd toegekend aan deze onderneming of aan een vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als deze onderneming.

 

Fiscaal voordeel

 • Verrekenbaar en terugbetaalbaar belastingkrediet van 25%
 • Het fiscaal voordeel wordt berekend op basis van de effectief gedane uitgaven die niet-recupereerbaar zijn
  • Alle uitgaven gedaan ter voorbereiding van het evenement maar die niet meer zullen leiden tot inkomsten uit het evenement
  • Voorbeelden: gemaakte personeelskosten, annulatiekosten, reeds betaalde (voorschot)facturen inzake marketingcampagne, artiesten, …
  • Komen niet in aanmerking:
   • kwijtgescholden kosten
   • kosten die niet rechtstreeks verband houden met het organiseren van het evenement zoals o.m. voeding en drank, terugbetalingen van deelnamekosten door standhouders, …
   • uitgaven die gefinancierd zijn door overheidstussenkomst
 • Indien geopteerd voor het belastingkrediet: geen aftrek van de niet-recupereerbare uitgaven als beroepskost

 

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

 

Verlaagd btw-tarief op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen

Wat?

Mondmaskers en handgels
 • Verlaagd btw-tarief van 6% op de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van volgende beschermingsmiddelen:
  • mondmaskers
  • hydroalcoholische gels 
  • Tijdelijk: van 1/04/2022 tot en met 31/12/2022
Vaccins en in-vitrodiagnostiek
 • ​Verlaagd tarief van 0% op leveringen, intracommunautaire verwervingen en de invoeren van COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek tegen deze ziekte, alsook op de diensten die hier nauw mee samenhangen
  • Tijdelijk: van 01/01/2021 tot en met 31/12/2022

 

Harmonisering teruggave btw

Wat?

 • Om de liquiditeit van ondernemingen te ondersteunen worden de drempelbedragen voor de vraag tot teruggave van btw verlaagd (en gelijkgeschakeld met de drempelbedragen voor buitenlandse ondernemingen)
 • Maatregel geldt vanaf 1/01/2021
 • Voor startende bedrijven en eindejaaraangiften bedraagt het drempelbedrag  50 EUR
 • Voor periodieke aangevers wordt het drempelbedrag 400 EUR
 • Startende bedrijven kunnen elke maand een terugbetaling van het btw-krediet vorderen.

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

 

Gratis opleidingen bij VDAB

 • Voor zelfstandigen die gebruik maken van het crisis-overbruggingsrecht of een faillissementsprocedure hebben lopen: gratis VDAB-opleiding in een opleidingscentrum. VDAB betaalt het inschrijvingsgeld en leermateriaal terug
 • Voor zelfstandigen die gebruik maken van het klassiek overbruggingsrecht of die kunnen bewijzen dat ze geen inkomen meer hebben uit de zelfstandige activiteit: Dan betaalt de VDAB het inschrijvingsgeld en leermateriaal terug 
 • Website van VDAB.

 

Flexibiliteit omtrent voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenging termijnen voor volgende VLAIO-subsidies:
  • Baekeland-mandaten
  • ecologiepremie+
  • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
  • innovatiemandaten (IM)
  • onderzoeksproject
  • ontwikkelingsproject
  • strategische ecologiesteun (STRES)
  • strategische Transformatiesteun (STS)
  • thematische ICON-projecten

 

Hoe aanvragen?

 • Contact en overleg rechtstreeks met dossierbehandelaar bij VLAIO

 

Overige lokale en sectorale steunmaatregelen

 

Winwinlening

Wat?

 • De bestaande winwinlening wordt uitgebreid en de grensbedragen worden opgetrokken
 • Als privépersoon kan je nu een lening van 75.000 EUR in plaats van 50.000 EUR verstrekken
 • De ontlener kan voortaan 300.000 euro in plaats van 200.000 EUR lenen
 • De looptijd van 8 jaar wordt verlengd tot 10 jaar (looptijd tussen 5 en 10 jaar)
 • Bij faillissement wordt de overheidswaarborg opgetrokken tot 40% belastingvermindering voor winwinleningen gesloten na 15/03/2020 tot uiterlijk 31/12/2021.

 

Vriendenaandeel

Wat?

De Vlaamse regering lanceert tevens het vriendenaandeel:

 • Mogelijkheid om als particulier een lening van maximaal 75.000 EUR toe te kennen aan een (Vlaamse) onderneming
 • De ontlener kan op deze manier zoals bij de winwinlening 300.000 EUR kapitaal ophalen. Er is echter geen cumul met het bedrag van de winwinlening mogelijk. Concreet betekent dit dat de ontlener maximum 300.000 EUR kan lenen via de winwinlening en het vriendenaandeel samen
 • Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar
 • De Vlaamse regering voorziet in een beschermingsmechanisme voor de particuliere geldverstrekker. Er moet namelijk een verslag – met goedkeuring van een bedrijfsrevisor of extern accountant -  worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen
 • In de volgende gevallen kan een onderneming geen aanspraak maken op het vriendenaandeel:
  • de onderneming heeft in de 2 voorafgaande jaren een kapitaalvermindering doorgevoerd
  • de onderneming voert gedurende deze periode een kapitaalvermindering door
  • de onderneming mag dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is.
 • Deze maatregel is operationeel sinds 11/02/2021.

 

Welvaartsfonds

Wat?

 • Om ten gevolge van de coronacrisis de solvabiliteit van ondernemingen te versterken, werd op initiatief van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met o.a. PMV, het Welvaartsfonds opgericht
 • Naast publiek kapitaal ook privaat kapitaal
 • Gezamenlijk project van PMV, institutionele investeerders, bankpartners, fondsmanagers en particulieren
 • Investeringen in grote ondernemingen, kmo’s, start-ups en scale-ups
 • Investeringsperiode van 4 jaar
 • Looptijd: 10 jaar
 • Minimum: 1,25 miljoen EUR
 • Maximum: 50 miljoen EUR

 

Financiële assistentie aan bedrijven

Wat?

 • Bedrijven die een lening hebben bij PMV of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft, zullen door PMV gecontacteerd worden en bijstand krijgen in financieringsvraagstukken ten gevolge van de coronacrisis.

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Informatie

 

Steun aan ondernemingen

Aanwervingspremie (PHOENIX.BRUSSEL)

 • De phoenix.brussels-premie heeft tot doel werkgevers die Brusselaars aanwerven die onlangs zijn ingeschreven bij Actiris en/of zijn ontslagen ten gevolge van de gezondheidscrisis, de mogelijkheid te bieden financiële steun te genieten. 
 • De Brusselse regering heeft besloten de periode van toegang tot deze premie te verlengen. De premie zal nu beschikbaar zijn voor contracten die tussen 01/01/2021 en 30/09/2022 worden ondertekend en uiterlijk op 01/10/2022 in werking treden.
 • Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende pagina: https://1819.brussels/nl/blog/phoenixbrussels-een-nieuwe-covid-tewerkstellingsmaatregel-voor-2021  

 

Financiele Maatregelen

Proxi-lening

Deze lening heeft tot doel het spaargeld van de burgers te mobiliseren om kmo's te financieren via een belastingkrediet op één of meer leningen die door een inwoner van Brussel aan een kmo worden toegekend.

Concreet stelt de proxi-lening de kredietnemer (de zelfstandige of de zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) in staat om bij een particulier een lening af te sluiten tegen een verlaagde rentevoet voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar, met een maximum van 250.000 EUR voor de kredietnemer (tot 31/12/2021 was het mogelijk om tot 300.000 EUR) te lenen).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://1819.brussels/nl/blog/de-proxi-lening-ter-ondersteuning-van-je-zaak 

RECOVER-lening (BRUSOC noodlening)

RECOVER is een noodlening ter versterking van de microkredieten voor zelfstandigen, sociale werkbedrijven en sociale ondernemingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://hub.brussels/nl/blog/covid-19-noodlening-voor-brusselse-zkos/   

 

ADVANCE Lening

De onderneming kan een voorschotlening aanvragen voor een minimumbedrag van 10.000 EUR, met een maximum van 150.000 EUR. Dit bedrag wordt bepaald op basis van een bedrijfsplan waaruit de levensvatbaarheid van de onderneming na het verkrijgen van de lening moet blijken. ST'ART zal elke aanvraag afzonderlijk analyseren.

De lening moet na 12 maanden worden terugbetaald, over een periode van maximaal 36 maanden, met een jaarlijkse rentevoet van 2%.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 juli 2022.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende pagina: https://www.start-invest.be/nl/missions/advance-lening/ 

 

Steunmaatregelen voor culturele operatoren in de Federatie Wallonië-Brussel

Alle steunmaatregelen voor culturele actoren staan vermeld op de website cultuur.be van de Federatie Wallonië-Brussel.