Coronasteun voor ondernemingen (update)

Natalie Bastiaens, Partner |
Jean Santin, Senior Manager |
Stijn Rasschaert, Partner |
Jan Oosterlinck, Partner |

11 januari 2022

Ondernemingen die in financiële moeilijkheden terecht komen omwille van de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen aanvragen. Wij verstrekken u hiervan graag een overzicht.

 

FEDERALE MAATREGELEN

SOCIALE MAATREGELEN

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

 • Steunmaatregelen gericht op het aanmoedigen van investeringen (update 18.02.2021)
  • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (update 18.02.2021) (afgelopen steunmaatregel)
  • Fiscale vrijstelling voor opleidingen
  • Nieuw tax shelter systeem COVID-19 (update 6.10.2021)
  • Verhoogde investeringsaftrek (25%) (update 11 .01.2021)

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR DE VLAAMSE REGERING

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 • Informatieverstrekking
 • Steun aan ondernemingen (update 11.01.2022)
  • Premie voor zogenaamde 'niet-essentiële' sectoren 
  • Premie voor contactberoepen van 1.500 EUR
  • Eenmalige premie van 4.000 EUR
  • Compensatiepremie van 2.000 EUR 
  • Premie voor gesloten Brusselse bars, cafés en restaurants
  • Premie ter ondersteuning van de hotelsector
  • Premie voor de evenementensector
  • Premie voor de culturele en creatieve sector
  • Premie voor exploitanten van taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur
  • Premie voor culturele en creatieve organisaties zonder winstoogmerk
  • Relancepremie 
  • Aanwervingspremie (PHOENIX.BRUSSEL)
 • Financiële maatregelen (update 11.01.2022)
  • Handelshuurlening
  • Proxi-lening
  • Lening HORECA
  • Oxygen-lening (BRUSOC)
  • RECOVER-lening (BRUSOC)

De steunmaatregelen uitgevaardigd door het Waals gewest zijn beschikbaar op de Franstalige pagina van dit artikel. Indien gewenst, staan wij u uiteraard graag bij voor een vertaling of voor meer informatie.

 

FEDERALE MAATREGELEN

SOCIALE MAATREGELEN

Sociale bijdragen voor zelfstandigen: uitstel, vermindering of vrijstelling 

Wat?

 • Uitstel
  • Voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • Mogelijk voor voorlopige bijdragen van alle kwartalen van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020, die vervallen op 31/03/2021, 30/06/2021, 30/09/2021 of 31/12/2021
  • Uitstel voor maximum één jaar
  • Dubbele garantie
   • vermeerderingen worden kwijtgescholden op moment van effectieve betaling
   • behoud sociale rechten
 • Vermindering
  • Voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • Van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021
  • Mogelijk indien het beroepsinkomen lager ligt dan de wettelijke drempels
  • Niveau van vermindering te bepalen in overleg met sociaal verzekeringsfonds, op basis van aangebrachte verduidelijkingen door zelfstandige en het concrete dossier (niveau van daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer, etc.)
 • Vrijstelling:
  • Voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters)
  • Kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend
  • Kan worden gevraagd voor voorlopige bijdragen van alle kwartalen van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020 met vervaldag in 2021
  • Geen opbouw pensioenrechten voor de kwartalen waarvoor er een vrijstelling is. Dit kan later (binnen 5 jaar) geregulariseerd worden zodat kwartalen toch in aanmerking komen voor de pensioenberekening.
 • Kwijtschelding verhogingen:
  • Voorlopige sociale bijdragen van alle kwartalen van 2021 die niet tijdig betaald worden, geven geen aanleiding tot verhogingen
  • Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020 die in de loop van 2021 moeten worden betaald.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Uitstel:
  • Om een uitstel te bekomen voor de bijdragen van Q3/2021 moet de aanvraag ingediend worden vóór 30/09/2021 en voor de bijdragen van Q4/2021 moet de aanvraag ingediend worden vóór 31/12/2021.
  • Aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten: naam, voornaam en woonplaats, naam en zetel bedrijf, ondernemingsnummer, motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door het coronavirus (minstens een duidelijke verklaring op eer)
 • Vermindering
  • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Vrijstelling:
  • Via sociaal verzekeringsfonds of online aanvraag 
  • Best ook melden via email aan: [email protected]
  • 02/546 60 19
  • Aangeraden om sociaal verzekeringsfonds te contacteren om aanvraag te doen
 • Kwijtschelding van verhogingen:
  • Gebeurt automatisch, geen aanvraag noodzakelijk
  • Voor meer info contacteer je best je sociaal verzekeringsfonds
  • 02/546 60 19

Bron: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

Overbruggingsrecht zelfstandige bij quarantaine of zorg kind vanaf 2021

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 7.356,08 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Voor zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een quarantaine-attest (op hun eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de zelfstandige)
 • De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren) tot maximaal 18 jaar, doordat de klas in quarantaine moet of door de sluiting van de school/ kinderopvang, doordat het kind zich in quarantaine bevindt of doordat het kind verplicht lessen op afstand moet volgen als gevolg van de corona maatregelen. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang)
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering maximaal 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast bij een duurtijd van minimum 28 dagen. Deze financiële steun daalt naargelang de duurtijd van de quarantaine tussen de 28 tot minstens 7 dagen bedraagt
 • Mogelijk voor de maanden januari tot en met december 2021.

 

Hoe aanvragen?

 

Dubbel corona overbruggingsrecht zelfstandige -  januari - september 2021

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Voor de periode van januari t.e.m. september 2021
 • Zelfstandigen die hun activiteiten verplicht volledig moeten onderbreken naar aanleiding van de coronamaatregelen (m.u.v. toegestane take-away in horeca, de toegestane click and collect voor niet-essentiële handelszaken en het vervroegd sluitingsuur voor nachtwinkels). Er is geen minimumduur van onderbreking vereist
 • Zelfstandigen die niet verplicht moeten sluiten, maar waarvan de zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van een zelfstandige activiteit vermeld in het vorige punt, op voorwaarde dat de zelfstandige activiteit zelf dus ook volledig onderbroken is tijdens deze periode van gedwongen sluiting door de overheid
 • Niet-essentiële handelszaken in de periode van 27/03/2021 t.e.m. 25/04/2021, die hun activiteiten niet kunnen verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, van leveren of via een systeem op afspraak. Niet-essentiële handelszaken die hun activiteiten wel verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, van leveren of via een systeem op afspraak, kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht bij omzetdaling
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering 3.292,76 EUR met gezinslast en 2.635,04 EUR zonder gezinslast (resp. 1.646,38 EUR en 1.317,52 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 mogelijk tot uiterlijk 30/03/2022.

 

Overbruggingsrecht bij omzetdaling zelfstandige - januari t.e.m. december 2021

​Voor wie?

 • Volledige uitkering voor ondernemingen uit alle sectoren:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 7.356,08 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België én zelfstandige moet de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Zelfstandigen met een omzetdaling van minstens 40% in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de uitkering wordt aangevraagd ten opzichte van dezelfde kalendermaand in het refertejaar 2019. Daarnaast moet de zelfstandige de link tussen het omzetverlies en de COVID-19 crisis kunnen motiveren. Vanaf 1/10/2021 tot en met 31/12/2021 moet een omzetdaling van minstens 65% kunnen worden aangetoond
 • Voor de maanden januari t.e.m. december 2021
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering 1.646,38 EUR met gezinslast en 1.317,52 EUR zonder gezinslast (resp. 823,19 EUR en 658,76 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 mogelijk tot uiterlijk 30/03/2022.

 

Overbruggingsrecht zelfstandige voor andere situaties

Wat?

 • Het klassiek overbruggingsrecht ter ondersteuning van de zelfstandigen die hun activiteit stopzetten of onderbreken:
  • Door faillissement
  • Door economische moeilijkheden
  • Gedwongen onderbreking of stopzetting door een beslissing van een derde economische actor of door een gebeurtenis die economische impact heeft, die de activiteit rechtstreeks en aanzienlijk raakt. Het coronavirus wordt beschouwd als een gebeurtenis met economische impact.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds

 

Minnelijk afbetalingsplan betaling verschuldigde RSZ-bijdragen

Wat?

 • Voor werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om door de werkgever aangegeven bijdragen voor Q1, Q2 en Q3/2021, de bijdragen jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2020 en de tot 31/12/2021 vervallen rechtzettingen van verschuldigde bijdragen aan de RSZ te betalen 
 • Minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor Q1, Q2 en Q3/2021: hierdoor kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag kan via een online aanvraagformulier
 • In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

Bron: https://www.rsz.be/coronacrisis/minnelijke-afbetalingsplannen

 

Vrijstelling overuren bij werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren

Wat?

 • Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken tot 220 uren ipv 100 uren voor ondernemingen uit alle sectoren
 • Werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren kregen vanaf Q1/2021 al 120 bijkomende vrijwillige overuren. Zij kunnen het eventuele saldo van de bijkomende vrijwillige overuren dat nog niet gepresteerd werd inzetten tot 31/12/2021
 • Deze maatregel geldt voor heel 2021 en ook voor heel 2022*
 • Deze maatregel houdt in dat er in de loop van 2021 120 extra vrijwillige overuren kunnen gepresteerd worden, ongeacht de sector (maar beperkt tot de privésector) en ongeacht of er dat jaar reeds vrijwillige overuren van het contingent van 100 overuren gebruikt werden. Ook in 2022 kan voor alle kwartalen en in alle sectoren 120 extra vrijwillige overuren gepresteerd worden
 • Voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 worden de extra vrijwillige overuren die reeds in het 1ste en 2de kwartaal 2021 gepresteerd werden, wel in mindering gebracht van het bijkomend contingent van 120 extra overuren
 • De bezoldigingen voor de 120 bijkomende vrijwillige overuren die worden gepresteerd worden vrijgesteld van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

* Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad

 

Doelgroepvermindering bijdragen

Wat?

 • Ondersteuning in de loonkost door de toekenning van een bijdragevermindering
 • Voor alle ondernemingen uit alle sectoren waarvan het tewerkstellingsvolume is gestegen
 • De vermindering mag voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid toegepast worden
 • Deze maatregel is geldig voor Q3 2021, namelijk van 1/06/2021 tot en met 30/09/2021
 • De doelgroepvermindering is van toepassing op ondernemingen waarvan het arbeidsvolume in Q3 2021 verhoogt ten opzichte van Q1 2021. Deze verhoging van arbeidsvolume houdt nieuwe aanwervingen en / of de afbouw van tijdelijke werkloosheid in. Het mag echter niet een gevolg zijn van een fusie, splitsing of overdracht. Voor de toename van het arbeidsvolume moet er rekening gehouden worden met het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming:
  • <50 werknemers: een stijging van minstens 25%
  • 50 tot 499 werknemers: een stijging van minstens 20%
  • Minstens 500 werknemers: een stijging van minstens 10%
 • Op het einde van Q3 2021 zal nagekeken worden of de onderneming voldoet aan de vereiste stijging van het arbeidsvolume
 • Om in aanmerking te komen voor de bijdragevermindering moet de werkgever naast bovenstaande voorwaarden omtrent de verhoging van het arbeidsvolume bijkomend ook aan volgende voorwaarden voldoen:
  • De werknemers waarop de doelgroepvermindering wordt toegepast moeten ononderbroken in dienst worden gehouden gedurende Q3 2021, met uitzondering van de situaties waarbij de werknemer zelf ontslag neemt of wordt ontslagen om dringende reden
  • De werkgever mag in 2021 geen dividenden uitkeren, eigen aandelen inkopen of bonussen uitkeren aan leidinggevende en leden van de Raad van Bestuur
  • In Q2 en Q3 2021 mag er geen collectief ontslag aangekondigd zijn of worden
  • De werkgever moet de verplichting tot gebruik van het geregistreerd kassasysteem voor bepaalde werkgevers in de horecasector naleven
  • De werkgever moet in 2021 de opleidingsverplichtingen, in het kader van de interprofessionele opleidingsdoelstellingen naleven. Dit wil zeggen dat de sectorale cao’s moeten worden nageleefd. Indien deze ontbreken, moet het individuele recht op opleiding nageleefd worden. Dit betreft een recht van gemiddeld 2 dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent
   • Deze verplichting is niet van toepassing op werkgevers die minder dan 10 werknemers tewerkstellen. Een sectorale CAO kan hen wel een vormingsverplichting opleggen
   • Werkgevers met minstens 10 maar minder dan 20 werknemers, zijn onderworpen aan een lichtere opleidingsverplichting
 • Werkgevers die zwaar getroffen zijn, hebben recht op 2.400 EUR per kwartaal per werknemer en dit voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Er is voldaan aan de voorwaarde voor zwaar getroffen onderneming indien het arbeidsvolume:
  • Ofwel tijdens Q1 2021 50% lager ligt dan in Q1 2020
  • Ofwel tijdens Q4 2020 50% lager ligt dan in Q4 2019
 • Werkgevers die minder zwaar getroffen zijn, hebben recht op een vermindering van maximaal 1000 euro per kwartaal per werknemer en dit voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.

 

Hoe aanvragen?

 • De RSZ zal achteraf controles uitvoeren op basis van de DmfA-aangifte op de naleving van deze voorwaarden
 • De RSZ zal op basis van de gegevens van de DMFA op 1/072021 bekijken of een onderneming al dan niet als zwaar getroffen onderneming moet beschouwd worden. Wijzigingen of rechtzettingen na 1 juli 2021 worden niet in aanmerking genomen
 • Indien uit de controles achteraf blijkt dat de werkgever de toekenningsvoorwaarden niet naleeft, dan annuleert de RSZ de doelgroepvermindering in de DmfA-aangifte.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona versoepelde procedure 

Wat?

 • Voor elke werkgever zal alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de uitbraak van COVID-19 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 1/10/2020 tot en met 31/12/2021
 • Kan toegepast worden in geval van:
  • Werkgebrek door de coronacrisis
  • Overmacht ingevolge een quarantainemaatregel en werknemer is in het bezit van een quarantainegetuigschrift
  • Overmacht ten gevolge van de opvang van een kind wegens de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten als gevolg van een coronamaatregel en werknemer is in het bezit van een attest sluiting wegens corona
  • Overmacht ten gevolge van de opvang van het kind omdat het kind in quarantaine is
 • In principe kan deze vorm van werkloosheid enkel in volledige dagen worden opgenomen. In de periode van 10.05.2021 tot 30.06.2021 was het ook mogelijk om halve dagen tijdelijke werkloosheid te nemen in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.

 

Hoe aanvragen?

 • Vereenvoudigde formaliteiten voor werknemers en werkgevers
 • Voor de werkgever:
  • In ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) moet de werkgever de tijdelijke werkloosheid maandelijks aangeven als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”)
  • Geen controlekaarten C3.2A af te leveren
  • Brengt werknemer op individuele of collectieve wijze in kennis ten laatste op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de (verlenging) van de schorsing. Daarin vermeldt de werkgever de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft en de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren. Ook bij verhoging van het oorspronkelijk aantal werkloosheidsdagen of verandering van voltijds naar deeltijds stelsel geldt dezelfde informatieplicht
  • Informeert de betrokken werknemer over de mogelijkheid om RVA uitkeringen te verkrijgen
  • Licht de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging in van het gebruik van deze maatregel
 • Voor de werknemer :
  • Vereenvoudigd formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA en de ASR scenario 5 kan tot en met 31/12/2021 gebruikt worden bij het indienen van een uitkeringsaanvraag, eenmalig en elektronisch in te dienen bij de uitbetalingsinstelling
  • Geen toelaatbaarheidsvoorwaarden
  • Uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EUR/maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA
 • Er wordt op de uitkering een verminderde bedrijfsvoorheffing ingehouden van 15%. Deze bedrijfsvoorheffing wordt tijdelijk verlaagd van 26,75% naar 15%, zodat de tijdelijk werklozen meer netto loon overhouden.

Bron: RVA.be

 

Aanvulling door werkgever bij RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid

Wat?

 • Aanvullende vergoeding door werkgever bovenop de werkloosheidsuitkeringen die een werknemer ontvangt bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische reden
 • Vrij van sociale zekerheidsbijdragen
 • Voorwaarden:
  • De aanvulling heeft niet tot gevolg dat de werknemer ‘netto’ meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had
  • Met het ‘netto’ wordt het belastbaar loon bedoeld (bruto - RSZ)
  • Werknemers van dezelfde categorie worden gelijk behandeld, door ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren of door iedereen een forfaitair bedrag te betalen (mits in acht name van het maximum van de werknemers met het laagste loon)
  • Er wordt rekening gehouden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden als het gaat om werknemers met een variabel loon
  • Er mag alleen rekening gehouden worden met het loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, dus geen voordelen zoals maaltijdcheques
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 

Hoe?

 • Doorgeven aan payroll dienstverlener
 • Eventuele aanvullingen die voor de maand maart werden toegekend maar die te hoog zijn, kunnen gecompenseerd worden door de aanvullingen voor de eerstvolgende maanden te verlagen.

 

Schorsing opzeggingstermijn vanaf 22 juni 2020 tijdens periodes van Corona- werkloosheid

Wat?

 • Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt (of beëindigd heeft vanaf 1/03/2020) met een opzeggingstermijn, zal de opzeggingstermijn vanaf 22/06/2020 geschorst worden voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van de coronamaatregelen (‘Corona-werkloosheid’). De opzeggingstermijn zal dus worden verlengd met deze periodes
 • Elke opzeggingstermijn die aanvangt vanaf 1/03/2020, en die nog niet afgelopen is, valt onder het toepassingsgebied. Opzeggingstermijnen die al aangevat waren voor deze datum zullen dus niet meer worden geschorst tijdens periodes Corona-werkloosheid
 • Opzeggingen gegeven door de werknemer worden ook niet geschorst door periodes van Corona-werkloosheid, ongeacht wanneer de opzeggingstermijn aanvangt.

 

Uitstel betaling vennootschapsbijdrage

Wat?

 • Vennootschappen zijn normaal verplicht om voor 30 juni een jaarlijkse sociale bijdrage te betalen, waarvan het bedrag afhangt van het balanstotaal
 • In 2020 hadden vennootschappen de tijd tot 31/12/2020. 
 • Voor 2021 krijgen vennootschappen opnieuw de tijd tot 31/12/2021
 • De sociale verzekeringsfondsen zullen in die zin de vervaldagberichten niet zoals gewoonlijk in april-mei versturen, maar pas vanaf september.

 

Vaccinatieverlof

Wat?

 • Klein verlet (recht om afwezig te zijn met behoud van loon) vanaf 9/04/2021 voor werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Het recht geldt tot en met 31/12/2021 en kan (indien de omstandigheden het vereisen) eventueel verlengd worden tot en met 30/06/2022
 • De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Dit is zowel de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum, als de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van de plaats van vaccinatie
 • Voor alle werknemers en werkgevers die met elkaar zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst, inclusief jobstudenten en uitzendkrachten. Ook het contractueel personeel van de openbare sector valt onder deze regeling.

 

Hoe aanvragen?

 • De werknemer moet de werkgever zo spoedig mogelijk op voorhand verwittigen van zijn afwezigheid, van zodra hij zelf het tijdstip van vaccinatie kent.

 

Coronapremie

Wat?

 • Ondernemingen kunnen hun werknemers een premie van maximum 500 EUR toekennen onder de vorm van consumpiecheques
 • Voor ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald. Er is geen wettelijke invulling van het begrip ‘goede resultaten
 • Deze premie mag toegekend worden bovenop de loonmarge van 0,4%
 • De premie kan toegekend worden van 1/08/2021 t.e.m. 31/12/2021
 • Deze premie is vrijgesteld in de personenbelasting, vrijgesteld van RSZ-bijdragen en volledig aftrekbaar voor de werkgever. Enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% verschuldigd.

 

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

Steunmaatregelen gericht op het aanmoedigen van investeringen

Wat?

De wet van 15/07/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) voorziet in een aantal bijkomende fiscale maatregelen:

 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (deze steunmaatregel is inmiddels afgelopen):
  • Vrijstelling bedraagt 50% van het verschil tussen enerzijds de bedrijfsvoorheffing voor elke van de maanden juni, juli en augustus 2020 en anderzijds de bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2020. De bedrijfsvoorheffing van de berekeningsbasis is gelijk aan de nog door te storten bedrijfsvoorheffing na toepassing van eventuele andere vrijstellingen
  • Op voorwaarde dat er tussen 12/03/2020 en 31/05/2020 gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen een beroep werd gedaan op tijdelijke werkloosheid voor minstens 1 werknemer per dag. Het betreft hier een periode van 30 opeenvolgende dagen, inclusief weekends en feestdagen, tenzij die dagen geen werkdagen zijn in de onderneming.
  • Indien werkgever tussen 12/03/2020 en 31/12/2020:
   • geen inkoop van eigen aandelen verricht, noch een kapitaalvermindering doorvoert of dividenden toekent; en
   • geen link heeft met vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs of betalingen aan deze vennootschappen verricht (tenzij ze gerechtvaardigd zijn)
 • Fiscale vrijstelling voor opleidingen:
  • Voor werknemers die minstens 6 maanden aan de slag zijn én die bepaalde opleidingen volgen tijdens een bepaalde periode
  • Fiscale vrijstelling van 11,75% van de bezoldiging (beperkt tot 3.500 EUR) van de betrokken werknemer
  • Deze maatregel geldt vanaf 1 januari 2021
  • De opleiding moet minstens 10 dagen bedragen gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Voor kleine ondernemingen wordt dit verminderd tot 5 dagen gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen
 • Een verhoogde investeringsaftrek (25%):
  • Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12/3/22020 en 31/12/2022 door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen
  • De verhoogde investeringsaftrek van 25% wordt verlengd voor investeringen gedaan tot eind 2022
  • De investeringsaftrek voor investeringen verricht van 1/01/ 2019 tot en met 31 december 2021, die niet benut kan worden voor het belastbaar tijdperk waarin de investeringen werden verricht, is uitzonderlijk overdraagbaar naar de twee volgende belastbare tijdperken en gaat daarna verloren

 

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing, btw, etc*.

 • Eerste kwartaal van 2022
 • Geen nalatigheidsinteresten verschuldigd.

* Onder voorbehoud van publicatie van de regelgeving

 

Soepelere toepassing vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelsvorderingen Covid-19-crisis

Wat?

 • Circulaire 2020/C/45 d.d. 23/3/2020 bevestigt dat de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is, die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden genomen

 

Hoe aanvragen/toepassen?

 • De vennootschappen moeten iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen identificeren en toelichten in de bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting (niet-inwoners) - opgave 204.3 
 • De beoordeling van het verlies op een vordering moet, zoals gewoonlijk, per schuldenaar gebeuren. Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale regering.

 

Tolerantie voor de nieuwe ‘EBITDA interestaftrekbeperking’

Wat?

 • De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking die in werking getreden is vanaf 1/01/2020 voor leningen aangegaan vanaf 17/06/2016, of leningen die sinds voor die datum bestaan maar sinds die datum fundamentele wijzigingen hebben ondergaan
 • Leningen van voor 17/06/2016 worden dus niet geviseerd door deze interestaftrekbeperking, tenzij zij fundamentele wijzigingen ondergaan hebben sinds 17/06/2016
 • De fiscus bepaalt dat het toestaan van specifieke betalingsmodaliteiten voor leningen die werden afgesloten voor 17/06/2016 niet moet worden beschouwd als een fundamentele wijziging wanneer:
  • de belastingplichtige kan aantonen dat de betalingsproblemen (*) het gevolg zijn van de crisis door Covid-19, en
  • de betalingsmodaliteiten blijken uit een goedgekeurde aanvraag bij een financiële instelling of opgenomen zijn in een aanvullende overeenkomst
 • De ‘oude’ interestaftrekbeperking (thin cap 5:1 regel) blijft gelden voor deze ‘oude’ leningen
 • De specifieke betalingsmodaliteiten waarvan sprake moeten aan die ‘oude’ leningen toegestaan worden voor 30/06/2021 en blijven lopen tot ten laatste 31/12/2021
  • De betalingsmodaliteiten moeten betrekking hebben op leningen die reeds voorheen specifieke betalingsmodaliteiten verkregen.

(*) Die betalingsproblemen, die voortvloeien uit een algemeen liquiditeits- en solvabiliteitsprobleem, kunnen inzonderheid blijken uit een daling van de omzet of activiteit, de tijdelijke of volledige werkloosheid van het personeel of de tijdelijke sluiting als gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden opgelegd in het kader van de bestrijding van Covid-19.

 

Vervroegde verliesaftrek - COVID-19-reserve

 • Wet van 23/06/2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie
 • Tijdelijke vrijstelling in de vennootschapsbelasting en Belasting der niet-inwoners/vennootschappen van geheel of deel van resultaat van aanslagjaar 2019 of 2020 (belastbare tijdperken afgesloten tussen 13/03/2019 en 31/07/2020 – dus ook 31/12/2019), ten belope van de verliezen van het volgende belastbare tijdperk
  • De vrijstelling wordt verleend door (fiscaal) een tijdelijke vrijgestelde reserve aan te leggen in het belastbare tijdperk dat afsluit tussen 13/03/2019 en 31/12/2020
  • Op die manier vindt er een carry-back van verliezen plaats
 • De vrijstelling mag niet hoger zijn dan het resultaat van het belastbare tijdperk (dat afsluit tussen 13/03/2019 en 31/12/2020) en niet hoger zijn dan 20 miljoen EUR
  • Er moet gekeken worden naar het resultaat na de eerste bewerking, zonder toepassing van de vrijstelling maar na aftrek van DBI-aftrek en innovatie/octrooi-aftrek
 • Moet niet opgenomen en behouden worden in één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief (onaantastbaarheidsvoorwaarde is niet van toepassing). Wel moet een afzonderlijk formulier (275 COV) aan de aangifte worden toegevoegd
 • De vrijstelling wordt teruggenomen in de aangifte met betrekking tot het daaropvolgende boekjaar, gecorrigeerd voor het tariefverschil (indien van toepassing)
 • Het is de bedoeling dat het bedrag van de vrijstelling en het bedrag van het verlies zo nauw mogelijk bij elkaar aansluiten
 • Te grote afwijking: sanctie in de vorm van een bijzondere aanslag, met een tolerantie van 10% van de werkelijke verliezen
 • Niet mogelijk indien (gedeeltelijke) uitkering of verdeling van het eigen vermogen zoals een dividenduitkering (inclusief liquidatiebonus en liquidatiereserve), kapitaalvermindering, of eigen aandelen inkopen in de periode van 12/03/2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2021
 • Uitsluiting van bepaalde vennootschappen zoals beleggingsvennootschappen en gereglementeerde vastgoedvennootschappen, ook indien deelneming in of betalingen aan belastingparadijs
 • Evenmin mogelijk voor vennootschappen die al voor de COVID-19-pandemie in moeilijkheden verkeerden
 • Er mag geen voordeel zijn door tariefwijziging over jaren heen (vrijstelling eerst aan hoger tarief, daarna belasting aan lager tarief) – hiervoor vindt er een correctie plaats (zie hoger).

Vervroegde verliesaftrek - Vrijstelling in de personenbelasting of belasting van niet-inwoners

Wat?

 • Wet van 23/06/2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie
 • Ten belope van het in 2020 verwachte verlies, kan een deel van de winst of baten van inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) in de personenbelasting worden vrijgesteld:
  • Aanvraag moet gebeuren via een afzonderlijk formulier 276 COV (omdat het formulier aangifte PB al gepubliceerd is)
   • bedrag van het verwachte verlies gemotiveerd worden
  • Beperkt tot netto-winst (netto-baten) van Belgische oorsprong van 2019; vrijstelling kan dus niet leiden tot een negatief resultaat
 • In inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) wordt de vrijstelling teruggenomen, om op die manier te vermijden dat het verlies tweemaal wordt afgetrokken
 • Indien geen verlies, of verlies is kleiner dan het vrijgestelde bedrag, dan wordt er een belastingvermeerdering toegepast
  • Deze belastingvermeerdering is afhankelijk van de mate van overschatting van het verlies: hoe hoger de overschatting, hoe hoger het tarief van de belastingvermeerdering
  • De vermeerdering bedraagt maximaal 18%
  • Er is een tolerantie van 10% van de werkelijke verliezen
 • Dit alles komt eigenlijk neer op een vervroegde verliesaftrek
 • Niet te combineren met forfaitaire grondslagen: er moet afgezien worden van het gebruik hiervan wenst men dit toe te passen
 • Dit stelsel staat evenmin open voor ondernemingen die al voor de COVID-19-pandemie in moeilijkheden verkeerden
 • Deze aanvraag moet samen met het formulier 276 COV ingediend worden bij de bevoegde belastingdienst uiterlijk de laatste dag van de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting van aanslagjaar 2020
 • De belastingplichtigen die hun aangifte vanaf 25 augustus 2020 via elektronische wegindienen, moeten het elektronisch formulier gebruiken om de vrijstelling aan te vragen. De belastingplichtigen die hun aangifte reeds hebben ingediend vóór diezelfde datum, kunnen dan weer geen gebruik maken van het elektronische formulier, ook al hebben ze hun aangifte via elektronische weg ingediend. Wie zijn aangifte op papier indient, kan evenmin gebruik maken van het elektronische formulier.

 

Herstelreserve of wederopbouwreserve

Wat?

 • In de vennootschapsbelasting en belasting der niet-inwoners/vennootschappen kan voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een vrijgestelde reserve (‘herstelreserve’ of ‘wederopbouwreserve’) aangelegd worden ten belope van het verlies geleden in 2020
 • Maximum aanleg over alle jaren: bedrijfsverlies van boekjaar 2020, met als absoluut maximum 20 miljoen EUR
  • Maximale aanleg per jaar is het bedrag van de aangroei van de reserves (na aanpassingen in meer en min aan de begintoestand, en voor de aanleg van deze wederopbouwreserve)
 • Dit moet toelaten dat bedrijven hun eigen middelen terug op peil krijgen
 • De vrijgestelde reserve moet op het passief geboekt worden en voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde
 • Eigen vermogen moet in stand gehouden worden (geen inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering of dividenduitkering) + tewerkstellingspeil moet behouden blijven
 • Er mogen geen banden zijn met belastingparadijzen
 • Geheel of gedeeltelijke terugname (belastbaarheid) bij inkoop van eigen aandelen (ten belope van waarde), dividenduitkering (ten belope van uitkering), kapitaalvermindering of verdeling eigen vermogen (ten belope van bedrag) of bij aanzienlijke daling (> 15%) in haar tewerkstelling (in loonkosten)

 

Hoe aanvragen?

 • Vennootschappen kunnen aanspraak maken op de herstelreserve door een formulier, waarvan het model door de Koning moet worden vastgesteld, bij de aangifte te voegen voor de aanslagjaren waarin de vrijstelling kan worden toegepast.

 

Telewerk

 • Mogelijkheid tot forfaitaire thuiswerkvergoeding (kost eigen aan de werkgever): (bureau)vergoeding voor alle medewerkers die regelmatig en structureel thuiswerk verrichten (i.e. minstens 5 werkdagen/maand - vanaf 1/3/2021 equivalent van 1 werkdag/week): tot maximum 126,94 EUR (voor maart 2020),  129,48 EUR/maand (vanaf 1.04.2020) en 144,31 EUR (vanaf 1.04.2021 tot en met 30/09/2021). 
  • voor bureaukosten gemaakt voor het thuiskantoor (incl. huur en eventuele afschrijvingen): printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, … in de verblijfplaats van de werknemer
  • niet belastbaar bij de werknemers
  • werkgever kan kost aftrekken als beroepskost
  • vrijgesteld van sociale bijdragen
  • werkgever mag de kosten niet al op een andere manier terugbetalen
  • rulingaanvraag mogelijk voor kosten eigen aan de werkgever wanneer u:
   • niet voldoet aan de voorwaarden voor de forfaitaire thuiswerkvergoeding
   • een onderscheid tussen verschillende functiecategorieën wil creëren
   • andere kosten wil vergoeden.
 • Werkgever kan bovendien ook een kostenvergoeding tot 40 EUR/maand toekennen aan werknemers voor het gebruik van:
  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum 20 EUR
  • een privécomputer: maximum 20 EUR
 • Werkgever kan daarnaast ook materiaal en/of internet- of telefoonabonnement ter beschikking stellen, maar bij privégebruik geldt een voordeel in natura in hoofde van de werknemer
  • PC: 6 EUR/maand of 72 EUR/jaar
  • tablet, gsm, smartphone: 3 EUR/maand of 36 EUR/jaar
  • telefoonabonnement: 4 EUR/maand of 48 EUR/jaar
  • internetverbinding: 5 EUR/maand of 60 EUR/jaar
 • Cumul van de forfaitaire kantoorvergoeding met de terugbetaling van de aankoopprijs van kantoormeubilair/informaticamateriaal: limitatieve lijst.

 

Grensoverschrijdende tewerkstelling: overeenkomsten met diverse EU Lidstaten over thuiswerk

Wat?

 • Werknemers die ten gevolge van de COVID-19-pandemie van thuis uit werken, blijven belastbaar in de Staat waar ze voorheen, vóór het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden
 • Deze regeling is van toepassing vanaf 11/03/2020 wat betreft Duitsland, Nederland en Luxemburg, en vanaf 14/03/2020 wat betreft Frankrijk
 • De regeling geldt voor al deze landen, na enkele verlengingen, tot en met 31/03/2022
 • De overeenkomst met Nederland bevat verder enkele specifieke bepalingen
 • De overeenkomst met Frankrijk geldt niet voor inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van de grensarbeiders.

 

Vrijstelling vergoedingen toegekend door gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten

Wat?

 • Wet van 29/05/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie
 • Vergoedingen ontvangen in het kader van steunmaatregelen getroffen door de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen
 • Voorwaarden:
  • het mag niet gaan om een directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten
  • uitdrukkelijke bepaling vereist dat deze vergoeding wordt verleend om het hoofd te bieden aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie
 • De vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15/03/2020 en 31/12/2020. Deze maatregel wordt verlengd tot eind 2021 
 • In de personenbelasting: de vergoedingen worden vermeld op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet personenbelasting van de genieter.
 • Voorbeelden: hinderpremie, compensatiepremie,…

 

Uitzondering

 • Circulaire 2020/C/94 van 8/07/2020 m.b.t. het belastingstelsel van de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het COVID-19
 • Valt niet onder bovenstaande vrijstellingsregeling
 • Het belastingstelsel is afhankelijk van de aard van de onderbroken activiteit in het kader waarvan de zelfstandige die uitkeringen heeft verkregen
 • Het belastingstelsel van die uitkeringen is dus ook afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit van de verkrijger behoren
  • winst of baten
  • bezoldigingen van werknemers of van bedrijfsleiders
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten

 

Verlaging bedrijfsvoorheffing voor tijdelijk werklozen

Wat?

 • Werknemers die ingevolge de COVID-19-pandemie tijdelijk werkloos worden, kunnen tot en met 31/12/2021 een verhoogde RVA-uitkering ontvangen (70% van het begrensd gemiddeld loon met een absoluut maximum van 2.840,84 EUR per maand. 
 • Op deze werkloosheidsuitkering wordt een verlaagd tarief van 15% bedrijfsvoorheffing toegepast. Deze maatregel geldt voor uitkeringen toegekend of betaald vanaf 1/05/2020 t.e.m. 31/12/2021.

 

Belastingvoordeel eventsector*

Wat?

 • De regering kent een belastingkrediet van 25% toe in de eventsector op niet-recupereerbare gemaakte kosten.
 • Het belastingkrediet kan meteen aangevraagd worden voor inkomstenjaar 2021

* Ondervoorbehoud van pulicatie van de regelgeving

 

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

Vrijstelling van btw en invoerrechten voor de invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19

Wat?

 • De invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19 kan genieten van een vrijstelling van btw en invoerrechten
 • Concreet wordt een vrijstelling van de btw en invoerrechten verleend voor de invoer van goederen die:
  • in België voor het verbruik worden aangegeven door overheidsinstellingen of door andere instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter, welke door de minister van Financiën of zijn gemachtigde zijn erkend en
  • bestemd zijn om in België te worden aangewend voor de bestrijding van het Coronavirus
 • De vrijstelling geldt tot en met 31/12/2021

 

Hoe aanvragen?

 • Indien de betrokken instelling nog niet erkend is door de AAD&A, moet voorafgaandelijk een erkenning aangevraagd worden.
 • Een EORI-nummer (nodig voor de invoer van goederen in de Europese Gemeenschap) wordt automatisch toegekend aan de betrokken organisaties
 • Verder geen voorafgaande goedkeuring van de administratie vereist. Het Enig Document moet wel bepaalde vermeldingen bevatten.

 

Verlaagd btw-tarief op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen

Wat?

Mondmaskers en handgels
 • Verlaagd btw-tarief van 6% op de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van volgende beschermingsmiddelen:
  • mondmaskers
  • hydroalcoholische gels 
  • Tijdelijk: van 1/01/2021 tot en met 31/03/2022
 • Voor de invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels primeert echter de volledige vrijstelling van btw en invoerrechten tot 31/12/2021 (cf. Vrijstelling van btw en invoerrechten voor de invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19)
Vaccins en in-vitrodiagnostiek
 • ​Verlaagd tarief van 0% op leveringen, intracommunautaire verwervingen en de invoeren van COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek tegen deze ziekte, alsook op de diensten die hier nauw mee samenhangen
  • Tijdelijk: van 01/01/2021 tot en met 31/12/2022
 • Voor de invoer van vaccins en diagnostische tests primeert echter de volledige vrijstelling van btw en invoerrechten tot 31/12/2021 (cf. vrijstelling van btw en invoerrechten voor de invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19). Nadien geldt bovenvermeld 0% tarief tot en met 31/12/2022 (onder voorbehoud van een verlenging van de vrijstelling).

 

Tijdelijke administratieve tolerantie btw-aftrek voor bedrijfswagens

Wat?

 • Belastingplichtigen die gebruik maken van methode 2 (semi-forfaitaire aftrek van btw op bedrijfswagen) kunnen voor 2020 gebruik maken van de forfaitaire aftrek van 35% (methode 3)
 • De voorwaarden voor deze aftrek zijn:
  • toepassing van dezelfde methode op alle gemotoriseerde vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen en/of goederen over de weg
  • slechts één voertuig per gebruiker
  • (iii) daadwerkelijk gebruik van het voertuig als werkinstrument of als exploitatiemiddel in het kader van de economische activiteit
 • De voorwaarde voor het aanhouden van methode 3 voor een periode van 4 jaar vervalt dan voor 2020.

 

Harmonisering teruggave btw

Wat?

 • Om de liquiditeit van ondernemingen te ondersteunen worden de drempelbedragen voor de vraag tot teruggave van btw verlaagd (en gelijkgeschakeld met de drempelbedragen voor buitenlandse ondernemingen)
 • Maatregel geldt vanaf 1/01/2021
 • Voor startende bedrijven en eindejaaraangiften bedraagt het drempelbedrag  50 EUR
 • Voor periodieke aangevers wordt het drempelbedrag 400 EUR
 • Startende bedrijven kunnen elke maand een terugbetaling van het btw-krediet vorderen.

 

Terugbetaling accijnzen op tankbier en bier in vaten

Wat?

 • Er wordt een terugbetaling van accijnzen verleend voor tankbier en bier in vaten dat in verbruik werd gesteld maar onverkoopbaar is geworden ten gevolge van de verplichte sluiting van de horeca
 • Voorwaarde is dat het bier effectief wordt teruggenomen, vernietigd en vervangen door bier van dezelfde aard en in dezelfde hoeveelheid zonder nieuwe doorrekening van accijnzen
 • De maatregel is van toepassing op alle inverbruikstellingen van tankbier en bier in vaten vanaf 01/06/2020 t.e.m. 30/10/2020, dat werd vervangen tussen 01/04/2021 en 30/09/2021
 • De aanvraag tot terugbetaling moet uiterlijk op 31/12/2021 ingediend worden.

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme 11

Wat?

 • De premie wordt toegekend aan sectoren die een omzetverlies kennen sinds 20 november 2021
 • Voorwaarden:
  • Onderneming is verplicht moeten sluiten - geen omzetverlies aan te tonen
  • Ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten moeten een dubbel omzetverlies aantonen:
   • een omzetverlies van minstens 30% in het laatste kwartaal van 2021; én
   • een omzetverlies van minstens 60% in de periode tussen 20 november en eind december 2021
 • Volgende sectoren komen in aanmerking voor deze premie:
  • Discotheken en dancings
  • Feestzalen
  • Hotels
  • Eventbedrijven
  • Reisbureaus
  • Personenvervoer via autocars
  • Grote vakantiewoningen en jeugdherbergen
  • Bioscopen
  • Professionele indoorsportclubs
 • De premie bedraagt 10% van de helft van de omzet (excl. btw) in de referteperiode (d.i. laatste kwartaal van 2019). Voor zelfstandigen in bijberoep is dat 5%
 • Het maximumbedrag van de premie varieert tussen 11.250 EUR -  60.000 EUR
 • Er geldt geen minimumbedrag
 • De gewestelijke vergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelastingen
 • Uitgesloten vennootschappen:
  • Holding-, patrimonium- en managementvennootschappen
  • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen  en waaraan zij zakelijke diensten verlenen
  • Ondernemingen die op 01/07/2021 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de KBO
  • Ondernemingen die vrijwillig gesloten zijn in de subsidieperiode (uitz. jaarlijkse sluiting)
  • Ondernemingen in moeilijkheden.

 

Hoe aanvragen?

 • Deze maatregel is nog niet operationeel
 • Verdere info volgt.

 

Overbruggingslening

Wat?

 • De regering voorziet in een overbruggingslening die kan dienen voor o.a. investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur
 • De rente van de lening bedraagt 1%
 • Looptijd: 24 maanden voor leningen tot 50.000 EUR en 36 maanden voor leningen boven 50.000 EUR
 • Minimumbedrag: 10.000 EUR
 • Maximumbedrag: 400.000 EUR - afhankelijk van de grootte en de omzet van de onderneming.

 

Subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen bepaalde subsidies (voornamelijk kmo-groeisubsidie) door het Coronavirus
 • Bijvoorbeeld: t.g.v. Coronavirus wordt overwogen een nieuwe strategie uit te rollen, worden nieuwe producten gelanceerd of nieuwe diensten aangeboden, worden nieuwe markten verkend, …
 • Mogelijk ook andere subsidies dan de kmo-groeisubsidie, afhankelijk van de specifieke situatie van iedere onderneming

KMO-groeisubsidie

 • Voorwaarden
  • Enkel voor Vlaamse kmo's en vrije beroepen uit de privésector met een aanvaardbare hoofdactiviteit
  • Geen negatief eigen vermogen op het ogenblik van de aanvraag; Wie in het verleden al steun ontving in het kader van een kmo-groeidossier of een digitaal transformatieproject kan pas na 36 maanden een nieuw dossier indienen
  • De steun wordt toegekend voor het aanwerven van een strategisch medewerker en voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener binnen 1 groeitraject. Er gelden bijkomende voorwaarden voor de strategisch medewerker en externe dienstverleners.
  • Volgende thema’s komen in aanmerking: Internationalisering, digitalisering, innovatie en duurzaam en circulair ondernemen.
 • Omvang:
  • Maximaal bedrag per groeitraject: 50.000 EUR
  • Max. 25.000 EUR voor een advies van externe dienstverleners
  • Max. 25.000 EUR voor de aanwerving van 1 strategisch medewerker
  • Er wordt een steunpercentage toegekend van 50% van de kost die minstens 20.000 EUR moet bedragen
  • Mogelijkheid tot uitbreiding van de subsidieaanvraag ingediend in 2020. De aanvraag voor een uitbreiding moet gebeuren binnen de 12 maanden na de datum vermeld op de beslissingsbrief en vóór de aanvraag van de tweede schijf van het initieel goedgekeurde subsidiedossier.

 

Hoe aanvragen?

 • Volgens de geijkte weg per subsidie
 • Datum tweede oproep voor de KMO-groeisubsidie: kan niet meer worden aangevraagd
 • Datum derde oproep voor de KMO-groeisubsidie: 01/11/2021 t.e.m. 31/12/2021. Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

Bron: Vlaio - Subsidies & financiering

 

Flexibiliteit omtrent voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenging termijnen voor volgende VLAIO-subsidies:
  • Baekeland-mandaten
  • ecologiepremie+
  • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
  • innovatiemandaten (IM)
  • onderzoeksproject
  • ontwikkelingsproject
  • strategische ecologiesteun (STRES)
  • strategische Transformatiesteun (STS)
  • thematische ICON-projecten

 

Hoe aanvragen?

 • Contact en overleg rechtstreeks met dossierbehandelaar bij VLAIO

 

Overige lokale en sectorale steunmaatregelen

 

Winwinlening

Wat?

 • De bestaande winwinlening wordt uitgebreid en de grensbedragen worden opgetrokken
 • Als privépersoon kan je nu een lening van 75.000 EUR in plaats van 50.000 EUR verstrekken
 • De ontlener kan voortaan 300.000 euro in plaats van 200.000 EUR lenen
 • De looptijd van 8 jaar wordt verlengd tot 10 jaar (looptijd tussen 5 en 10 jaar)
 • Bij faillissement wordt de overheidswaarborg opgetrokken tot 40% belastingvermindering voor winwinleningen gesloten na 15/03/2020 tot uiterlijk 31/12/2021.

 

Vriendenaandeel

Wat?

De Vlaamse regering lanceert tevens het vriendenaandeel:

 • Mogelijkheid om als particulier een lening van maximaal 75.000 EUR toe te kennen aan een (Vlaamse) onderneming
 • De ontlener kan op deze manier zoals bij de winwinlening 300.000 EUR kapitaal ophalen. Er is echter geen cumul met het bedrag van de winwinlening mogelijk. Concreet betekent dit dat de ontlener maximum 300.000 EUR kan lenen via de winwinlening en het vriendenaandeel samen
 • Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar
 • De Vlaamse regering voorziet in een beschermingsmechanisme voor de particuliere geldverstrekker. Er moet namelijk een verslag – met goedkeuring van een bedrijfsrevisor of extern accountant -  worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen
 • In de volgende gevallen kan een onderneming geen aanspraak maken op het vriendenaandeel:
  • de onderneming heeft in de 2 voorafgaande jaren een kapitaalvermindering doorgevoerd
  • de onderneming voert gedurende deze periode een kapitaalvermindering door
  • de onderneming mag dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is.
 • Deze maatregel is operationeel sinds 11/02/2021.

 

Welvaartsfonds

Wat?

 • Om ten gevolge van de coronacrisis de solvabiliteit van ondernemingen te versterken, werd op initiatief van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met o.a. PMV, het Welvaartsfonds opgericht
 • Naast publiek kapitaal ook privaat kapitaal
 • Gezamenlijk project van PMV, institutionele investeerders, bankpartners, fondsmanagers en particulieren
 • Investeringen in grote ondernemingen, kmo’s, start-ups en scale-ups.

 

Financiële assistentie aan bedrijven

Wat?

 • Bedrijven die een lening hebben bij PMV of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft zullen door PMV gecontacteerd worden en bijstand krijgen in financieringsvraagstukken ten gevolge van de coronacrisis.

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Informatieverstrekking

 

Steun aan ondernemingen

Premie voor niet-essentiële sector

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie voor contactberoepen van 1.500 EUR

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Eenmalige premie van 4.000 EUR

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Compensatiepremie van 2.000 EUR 

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie voor gesloten Brusselse bars, cafés en restaurants 

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen. 

 

Premie ter ondersteuning van de hotelsector

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen. 

 

Premie voor de evenementensector

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen. 

 

Premie voor de culturele en creatieve sector

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie voor exploitanten van taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen.

 

Premie voor culturele en creatieve organisaties zonder winstoogmerk

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen.

 

Relancepremie

 • De termijn voor de aanvraag van deze premie voor diverse sectoren (restaurants, cafés, sommige van hun toeleveranciers, discotheken, de evenementensector, cultuur, toerisme, toeristische accommodatie) is verlopen.
 • Tot op heden (04/01/2022) heeft de Brusselse regering nog geen besluit genomen over de verlenging.

Aanwervingspremie (PHOENIX.BRUSSEL)

 • De phoenix.brussels-premie heeft tot doel werkgevers die Brusselaars aanwerven die onlangs zijn ingeschreven bij Actiris en/of zijn ontslagen ten gevolge van de gezondheidscrisis, de mogelijkheid te bieden financiële steun te genieten. 
 • De Brusselse regering heeft besloten de periode van toegang tot deze premie te verlengen. De premie zal nu beschikbaar zijn voor contracten die tussen 01/01/2021 en 31/03/2022 worden ondertekend en uiterlijk op 01/04/2022 in werking treden.
 • Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende pagina: https://1819.brussels/nl/blog/phoenixbrussels-een-nieuwe-covid-tewerkstellingsmaatregel-voor-2021  

 

Vrijstelling van city taks

 • De Brusselse regering heeft besloten de vrijstelling van de city taks voor hotels te verlengen tot eind 2021.

 

 

Financiele Maatregelen

Handelshuurlening

De termijn voor het aanvragen van deze lening is reeds verlopen. 

 

Proxi-lening

Deze lening heeft tot doel het spaargeld van de burgers te mobiliseren om kmo's te financieren via een belastingkrediet op één of meer leningen die door een inwoner van Brussel aan een kmo worden toegekend.

Concreet stelt de proxi-lening de kredietnemer (de zelfstandige of de zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) in staat om bij een particulier een lening af te sluiten tegen een verlaagde rentevoet voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar, met een maximum van 250.000 EUR voor de kredietnemer (tot 31/12/2021 was het mogelijk om tot 300.000 EUR) te lenen).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://1819.brussels/nl/blog/de-proxi-lening-ter-ondersteuning-van-je-zaak 

 

Lening HORECA

Finance&invest.brussels steunt Brusselse bedrijven met meer dan 10 VTE die getroffen zijn door de coronaviruscrisis met leningen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://www.finance.brussels/nl/news/covid-19-horeca-opdracht/

 

Oxygen-lening (BRUSOC)

De termijn voor de aanvraag van deze lening is verlopen.

 

RECOVER-lening (BRUSOC noodlening)

RECOVER is een noodlening ter versterking van de microkredieten voor zelfstandigen, sociale werkbedrijven en sociale ondernemingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://hub.brussels/nl/blog/covid-19-noodlening-voor-brusselse-zkos/