Coronasteun voor ondernemingen (update)

Natalie Bastiaens, Partner |
Jean Santin, Senior Manager |
Stijn Rasschaert, Partner |
Jan Oosterlinck, Partner |

02 juni 2022

Ondernemingen die in financiële moeilijkheden terecht komen omwille van de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen aanvragen. Wij verstrekken u hiervan graag een overzicht.

 

FEDERALE MAATREGELEN

SOCIALE MAATREGELEN

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR DE VLAAMSE REGERING

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 • Informatieverstrekking
 • Steun aan ondernemingen (update 02.06.2022)
  • Aanwervingspremie (PHOENIX.BRUSSEL)
  • Premie voor ondernemingen in de sector toeristische accommodatie
  • Herstelpremie
  • Herstelpremie voor culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk
 • Financiële maatregelen (update 02.06.2022)
  • Proxi-lening
  • RECOVER-lening (BRUSOC)
  • Steun aan kleine ondernemingen
  • Steun aan bedrijven met meer dan 5 VTE's via het relancefonds
  • ADVANCE lening
  • Waarborgfonds EVENEMENT

Steunmaatregelen voor culturele operatoren in de Federatie Wallonië-Brussel

 • Steun voor de aanschaf van apparatuur ter verbetering van de luchtkwaliteit (update 02.06.2022)
 • Specifieke steun voor marktdeelnemers die zich in een situatie van financiële kwetsbaarheid bevinden
 • Programmeringssteun (update 21.04.2022)
 • Tijdelijke verhoging steun aan de creatie (update 02.06.2022)
 • Garantiefonds podiumkunsten (update 02.06.2022)

De steunmaatregelen uitgevaardigd door het Waals gewest zijn beschikbaar op de Franstalige pagina van dit artikel. Indien gewenst, staan wij u uiteraard graag bij voor een vertaling of voor meer informatie.

 

FEDERALE MAATREGELEN

SOCIALE MAATREGELEN

Sociale bijdragen voor zelfstandigen: uitstel, vermindering of vrijstelling 

Wat?

 • Vermindering
  • Voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • Van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 (berekend op de beroepsinkomsten van 2019) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2022 lager liggen dan de inkomsten van 2019
  • Niveau van vermindering vrij te bepalen door de zelfstandige zelf in functie van de geraamde inkomsten
 • Vrijstelling:
  • Voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters die reeds 4 opeenvolgende kwartalen actief zijn)
  • Kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend
  • Kan worden gevraagd voor voorlopige bijdragen van alle kwartalen van 2022 en voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen 
  • Geen opbouw pensioenrechten voor de kwartalen waarvoor er een vrijstelling is. Dit kan later (binnen 5 jaar) geregulariseerd worden zodat kwartalen toch in aanmerking komen voor de pensioenberekening
  • Voor zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of zwaar getroffen worden omwille van een groot omzetverlies door de coronamaatregelen, kan gewerkt worden met een vereenvoudigd aanvraagformulier, maar enkel voor vrijstelling van betaling voor de sociale bijdragen van Q1/2022 en de regularisatiebijdragen van 2018, 2019, 2020 die vervallen op 31/03/2022

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Vermindering
  • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Vrijstelling:
  • Via sociaal verzekeringsfonds of online aanvraag 
  • Best ook melden via email aan: [email protected]
  • 02/546 60 19
  • Aangeraden om sociaal verzekeringsfonds te contacteren om aanvraag te doen
  • Binnen de 12 maanden volgend op het einde van het betrokken kwartaal

Bron: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

Overbruggingsrecht zelfstandige bij quarantaine of zorg kind

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 7.678,69 EUR 
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.329,22 EUR 
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Voor zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een quarantaine-attest (op hun eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de zelfstandige)
 • De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren) tot maximaal 18 jaar, doordat de klas in quarantaine moet of door de sluiting van de school/ kinderopvang, doordat het kind zich in quarantaine bevindt of doordat het kind verplicht lessen op afstand moet volgen als gevolg van de corona maatregelen. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang)
 • Omvang financiële steun bedraagt vanaf 1/01/2022 bij een volledige uitkering maximaal 1.370,75 EUR zonder gezinslast en 1.712,90 EUR  met gezinslast bij een duurtijd van minimum 28 dagen. Deze financiële steun daalt naargelang de duurtijd van de quarantaine tussen de 28 tot minstens 7 dagen bedraagt
 • Mogelijk van 1/01/2021 t.e.m. 31/03/2022.

 

Hoe aanvragen?

 

Dubbel corona overbruggingsrecht zelfstandige -  oktober 2021 - maart 2022

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 euro en 7.678,69 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.329,22 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Voor de periode van oktober 2021 t.e.m. maart 2022
 • Zelfstandigen die hun activiteiten verplicht volledig moeten onderbreken naar aanleiding van de coronamaatregelen 
 • Zelfstandigen van wie de activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk van een rechtstreeks beoogde zelfstandige komen niet in aanmerking. De gezondheidsmaatregelen die de uitvoering van de social distancing mogelijk maken en die de uitoefening van de activiteit van de zelfstandige beperken, komen tevens niet in aanmerking. Ook handelszaken die worden gesloten wegens het niet naleven van de regels inzake social distancing komen niet in aanmerking
 • Er is geen minimumduur van onderbreking tijdens de kalendermaand vereist
 • Omvang financiële steun bedraagt vanaf maart 2022 bij een volledige uitkering 3.494,32 EUR met gezinslast en 2.796,34 EUR zonder gezinslast (resp. 1.747,16 EUR en 1.398,17 EUR bij een gedeeltelijke uitkering) wanneer je een onderbreking hebt van meer dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand. Bij een onderbreking van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand bedraagt de financiële steun bij een volledige uitkering 1.747.16 EUR met gezinslast en 1.398,17 EUR zonder gezinslast (resp. 873,58 EUR en 699,09 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag voor de maanden oktober, november en december 2021: mogelijk tot uiterlijk 30/06/2022
 • Aanvraag voor de maanden januari, februari en maart 2022: mogelijk tot uiterlijk 30/09/2022

 

Overbruggingsrecht bij omzetdaling zelfstandige - januari 2021 t.e.m. maart 2022

​Voor wie?

 • Volledige uitkering voor ondernemingen uit alle sectoren:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,69 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 7.678,69 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.329,22 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België én zelfstandige moet de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Zelfstandigen met een omzetdaling van minstens 40% in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de uitkering wordt aangevraagd ten opzichte van dezelfde kalendermaand in het refertejaar 2019. Daarnaast moet de zelfstandige de link tussen het omzetverlies en de COVID-19 crisis kunnen motiveren. 
 • Vanaf 1/12/2021 tot en met 31/03/2022 moet een omzetdaling van minstens 40% kunnen worden aangetoond
 • Voor de maanden januari t.e.m. maart 2022
 • Omvang financiële steun bedraagt vanaf 1 januari 2022 bij een volledige uitkering 1.679,31 EUR met gezinslast en 1.343,87 EUR zonder gezinslast (resp. 856,45 EUR en 685,38 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag voor de maanden januari, februari en maart 2022 mogelijk tot uiterlijk 30/09/2022.

 

Overbruggingsrecht zelfstandige voor andere situaties

Wat?

 • Het klassiek overbruggingsrecht ter ondersteuning van de zelfstandigen die hun activiteit stopzetten of onderbreken:
  • Door faillissement
  • Door economische moeilijkheden
  • Gedwongen onderbreking of stopzetting door een beslissing van een derde economische actor of door een gebeurtenis die economische impact heeft, die de activiteit rechtstreeks en aanzienlijk raakt. Het coronavirus wordt beschouwd als een gebeurtenis met economische impact.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds

 

Vrijstelling overuren

 • Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken tot 220 uren ipv 100 uren voor alle sectoren
 • Deze maatregel was van toepassing in de cruciale sectoren voor heel 2021 en is ook voor alle sectoren in Q3 2021 en heel 2022 van toepassing
 • De bezoldigingen voor de 120 bijkomende vrijwillige overuren die worden gepresteerd worden vrijgesteld van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona versoepelde procedure 

Wat?

 • Voor elke werkgever zal alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de uitbraak van COVID-19 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 1/10/2020 tot en met 30/06/2022
 • Kan toegepast worden in geval van:
  • Werkgebrek door de coronacrisis
  • Overmacht ingevolge een quarantainemaatregel en werknemer is in het bezit van een quarantainegetuigschrift
  • Overmacht ten gevolge van de opvang van een kind wegens de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten als gevolg van een coronamaatregel en werknemer is in het bezit van een attest sluiting wegens corona
  • Overmacht ten gevolge van de opvang van het kind omdat het kind in quarantaine is
 • In principe kan deze vorm van werkloosheid enkel in volledige dagen worden opgenomen. 

 

Hoe aanvragen?

 • Vereenvoudigde formaliteiten voor werknemers en werkgevers
 • Voor de werkgever:
  • In ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) moet de werkgever de tijdelijke werkloosheid maandelijks aangeven als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”)
  • Geen controlekaarten C3.2A af te leveren
  • Brengt werknemer op individuele of collectieve wijze in kennis ten laatste op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de (verlenging) van de schorsing. Daarin vermeldt de werkgever de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft en de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren. Ook bij verhoging van het oorspronkelijk aantal werkloosheidsdagen of verandering van voltijds naar deeltijds stelsel geldt dezelfde informatieplicht
  • Informeert de betrokken werknemer over de mogelijkheid om RVA uitkeringen te verkrijgen
  • Licht de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging in van het gebruik van deze maatregel
 • Voor de werknemer :
  • Vereenvoudigd formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA en de ASR scenario 5 kan tot en met 30/06/2022 gebruikt worden bij het indienen van een uitkeringsaanvraag, eenmalig en elektronisch in te dienen bij de uitbetalingsinstelling
  • Geen toelaatbaarheidsvoorwaarden
  • Uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.955,69 EUR/maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,98 EUR/dag, ten laste van de RVA
 • Er wordt op de uitkering een verminderde bedrijfsvoorheffing ingehouden van 15%. Deze bedrijfsvoorheffing wordt tijdelijk verlaagd van 26,75% naar 15%, zodat de tijdelijk werklozen meer netto loon overhouden.

Bron: RVA.be

 

Aanvulling door werkgever bij RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid

Wat?

 • Aanvullende vergoeding door werkgever bovenop de werkloosheidsuitkeringen die een werknemer ontvangt bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische reden
 • Vrij van sociale zekerheidsbijdragen
 • Voorwaarden:
  • De aanvulling heeft niet tot gevolg dat de werknemer ‘netto’ meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had
  • Met het ‘netto’ wordt het belastbaar loon bedoeld (bruto - RSZ)
  • Werknemers van dezelfde categorie worden gelijk behandeld, door ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren of door iedereen een forfaitair bedrag te betalen (mits in acht name van het maximum van de werknemers met het laagste loon)
  • Er wordt rekening gehouden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden als het gaat om werknemers met een variabel loon
  • Er mag alleen rekening gehouden worden met het loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, dus geen voordelen zoals maaltijdcheques
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 

Hoe?

 • Doorgeven aan payroll dienstverlener
 • Eventuele aanvullingen die voor de maand maart werden toegekend maar die te hoog zijn, kunnen gecompenseerd worden door de aanvullingen voor de eerstvolgende maanden te verlagen.

 

Schorsing opzeggingstermijn vanaf 22 juni 2020 tijdens periodes van Corona- werkloosheid

Wat?

 • Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt (of beëindigd heeft vanaf 1/03/2020) met een opzeggingstermijn, zal de opzeggingstermijn vanaf 22/06/2020 geschorst worden voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van de coronamaatregelen (‘Corona-werkloosheid’). De opzeggingstermijn zal dus worden verlengd met deze periodes
 • Elke opzeggingstermijn die aanvangt vanaf 1/03/2020, en die nog niet afgelopen is, valt onder het toepassingsgebied. Opzeggingstermijnen die al aangevat waren voor deze datum zullen dus niet meer worden geschorst tijdens periodes Corona-werkloosheid
 • Opzeggingen gegeven door de werknemer worden ook niet geschorst door periodes van Corona-werkloosheid, ongeacht wanneer de opzeggingstermijn aanvangt.

 

Vaccinatieverlof

Wat?

 • Klein verlet (recht om afwezig te zijn met behoud van loon) voor:
  • werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. 
  • werknemers die een minderjarig kind, een volwassen persoon met een handicap of een persoon die onder voogdij staat, begeleiden gedurende de tijd die nodig is voor hun vaccinatie tegen het coronavirus
 • Het recht geldt tot en met 30/06/2022 en kan (indien de omstandigheden het vereisen) eventueel verlengd worden tot en met 31/12/2022
 • De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Dit is zowel de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum, als de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van de plaats van vaccinatie
 • Voor alle werknemers en werkgevers die met elkaar zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst, inclusief jobstudenten en uitzendkrachten. Ook het contractueel personeel van de openbare sector valt onder deze regeling.

 

Hoe aanvragen?

 • De werknemer moet de werkgever zo spoedig mogelijk op voorhand verwittigen van zijn afwezigheid, van zodra hij zelf het tijdstip van vaccinatie kent.

 

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

 

Steunmaatregelen gericht op het aanmoedigen van investeringen

Wat?

De wet van 15/07/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) voorziet in een aantal bijkomende fiscale maatregelen:

 • Fiscale vrijstelling voor opleidingen:
  • Voor werknemers die minstens 6 maanden aan de slag zijn én die bepaalde opleidingen volgen tijdens een bepaalde periode (sportbeoefenaars worden uitgesloten van de maatregel)
  • Fiscale vrijstelling van 11,75% van de bezoldiging (beperkt tot 3.500 EUR) van de betrokken werknemer
  • Deze maatregel geldt vanaf 1 januari 2021
  • De opleiding moet minstens 76 uren bedragen gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Voor kleine ondernemingen wordt dit verminderd tot 38 uren gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen kalenderdagen (voor deeltijdse werknemers geldt een pro rata vermindering van de minimale duur van de opleiding)
 • Een verhoogde investeringsaftrek (25%):
  • Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12/3/22020 en 31/12/2022 door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen
  • De verhoogde investeringsaftrek van 25% wordt verlengd voor investeringen gedaan tot eind 2022
  • De investeringsaftrek voor investeringen verricht van 1/01/ 2019 tot en met 31 december 2021, die niet benut kan worden voor het belastbaar tijdperk waarin de investeringen werden verricht, is uitzonderlijk overdraagbaar naar de twee volgende belastbare tijdperken en gaat daarna verloren

 

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

 

Soepelere toepassing vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelsvorderingen Covid-19-crisis

Wat?

 • Circulaire 2020/C/45 d.d. 23/3/2020 bevestigt dat de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is, die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden genomen

 

Hoe aanvragen/toepassen?

 • De vennootschappen moeten iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen identificeren en toelichten in de bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting (niet-inwoners) - opgave 204.3 
 • De beoordeling van het verlies op een vordering moet, zoals gewoonlijk, per schuldenaar gebeuren. Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale regering.

 

Herstelreserve of wederopbouwreserve

Wat?

 • In de vennootschapsbelasting en belasting der niet-inwoners/vennootschappen kan voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een vrijgestelde reserve (‘herstelreserve’ of ‘wederopbouwreserve’) aangelegd worden ten belope van het verlies geleden in 2020
 • Maximum aanleg over alle jaren: bedrijfsverlies van boekjaar 2020, met als absoluut maximum 20 miljoen EUR
  • Maximale aanleg per jaar is het bedrag van de aangroei van de reserves (na aanpassingen in meer en min aan de begintoestand, en voor de aanleg van deze wederopbouwreserve)
 • Dit moet toelaten dat bedrijven hun eigen middelen terug op peil krijgen
 • De vrijgestelde reserve moet op het passief geboekt worden en voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde
 • Eigen vermogen moet in stand gehouden worden (geen inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering of dividenduitkering) + tewerkstellingspeil moet behouden blijven
 • Er mogen geen banden zijn met belastingparadijzen
 • Geheel of gedeeltelijke terugname (belastbaarheid) bij inkoop van eigen aandelen (ten belope van waarde), dividenduitkering (ten belope van uitkering), kapitaalvermindering of verdeling eigen vermogen (ten belope van bedrag) of bij aanzienlijke daling (> 15%) in haar tewerkstelling (in loonkosten)

 

Hoe aanvragen?

 • Vennootschappen kunnen aanspraak maken op de herstelreserve door een formulier, waarvan het model door de Koning moet worden vastgesteld, bij de aangifte te voegen voor de aanslagjaren waarin de vrijstelling kan worden toegepast.

 

Telewerk

 • Mogelijkheid tot forfaitaire thuiswerkvergoeding (kost eigen aan de werkgever): (bureau)vergoeding voor alle medewerkers die regelmatig en structureel thuiswerk verrichten (i.e. minstens 5 werkdagen/maand - vanaf 1/3/2021 equivalent van 1 werkdag/week): tot maximum 126,94 EUR/maand (voor maart 2020),  129,48 EUR/maand (vanaf 1/04/2020), 144,31 EUR/maand  (vanaf 1/04/2021 tot en met 30/09/2021), 132,07 EUR/maand  (1/10/2021-31/01/2022), 134,71 EUR/maand  (vanaf 1/02/2022), 137,40 EUR/maand  (vanaf 01/04/2022), 140,15 EUR/maand vanaf 1/06/2022. 
  • voor bureaukosten gemaakt voor het thuiskantoor (incl. huur en eventuele afschrijvingen): printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, … in de verblijfplaats van de werknemer
  • niet belastbaar bij de werknemers
  • werkgever kan kost aftrekken als beroepskost
  • vrijgesteld van sociale bijdragen
  • werkgever mag de kosten niet al op een andere manier terugbetalen
  • rulingaanvraag mogelijk voor kosten eigen aan de werkgever wanneer u:
   • niet voldoet aan de voorwaarden voor de forfaitaire thuiswerkvergoeding
   • een onderscheid tussen verschillende functiecategorieën wil creëren
   • andere kosten wil vergoeden.
 • Werkgever kan bovendien ook een kostenvergoeding tot 40 EUR/maand toekennen aan werknemers voor het gebruik van:
  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum 20 EUR
  • een privécomputer: maximum 20 EUR
 • Werkgever kan daarnaast ook materiaal en/of internet- of telefoonabonnement ter beschikking stellen, maar bij privégebruik geldt een voordeel in natura in hoofde van de werknemer
  • PC: 6 EUR/maand of 72 EUR/jaar
  • tablet, gsm, smartphone: 3 EUR/maand of 36 EUR/jaar
  • telefoonabonnement: 4 EUR/maand of 48 EUR/jaar
  • internetverbinding: 5 EUR/maand of 60 EUR/jaar
 • Cumul van de forfaitaire kantoorvergoeding met de terugbetaling van de aankoopprijs van kantoormeubilair/informaticamateriaal: limitatieve lijst.

 

Grensoverschrijdende tewerkstelling: overeenkomsten met diverse EU Lidstaten over thuiswerk

Wat?

 • Werknemers die ten gevolge van de COVID-19-pandemie van thuis uit werken, blijven belastbaar in de Staat waar ze voorheen, vóór het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden
 • Deze regeling is van toepassing vanaf 11/03/2020 wat betreft Duitsland, Nederland en Luxemburg, en vanaf 14/03/2020 wat betreft Frankrijk
 • De regeling geldt voor al deze landen, na enkele verlengingen, tot en met 31/03/2022. Voor de regeling met Nederland en Luxemburg werd een akkoord bereikt tot verlenging tot en met 30/06/2022. In dit verband merken we alvast op dat de overeenkomst met Nederland niet meer verlengd zal worden na 30/06/2022. Verwacht wordt dat ook de overige overeenkomsten niet verlengd zullen worden.
 • De overeenkomst met Nederland bevat verder enkele specifieke bepalingen
 • De overeenkomst met Frankrijk geldt niet voor inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van de grensarbeiders.

 

Verlaging bedrijfsvoorheffing voor tijdelijk werklozen

Wat?

 • Werknemers die ingevolge de COVID-19-pandemie tijdelijk werkloos worden, kunnen tot en met 30/06/2022 een verhoogde RVA-uitkering ontvangen (70% van het begrensd gemiddeld loon met een absoluut maximum van 2.955,69 EUR per maand. 
 • Op deze werkloosheidsuitkering wordt een verlaagd tarief van 15% bedrijfsvoorheffing toegepast. Deze maatregel geldt voor uitkeringen toegekend of betaald vanaf 1/05/2020 t.e.m. 30/06/2022.

 

Belastingvoordeel eventsector

Wat?

 • De regering kent een terugbetaalbaar belastingkrediet van 25% toe in de eventsector op niet-recupereerbare gemaakte kosten
 • Het belastingkrediet kan meteen aangevraagd worden voor de vanaf 01/01/2021 gedane uitgaven tijdens een belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2022
 • Optionele maatregel – de keuze is definitief, onherroepelijk en bindend voor de belastingplichtige.

 

Modaliteiten

 • De maatregel staat open voor vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting en belasting der niet-inwoners/vennootschappen.
 • Uitgesloten vennootschappen:
  • Vennootschappen die op de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de niet-recupereerbare kosten gemaakt zijn, vennootschappen ‘in moeilijkheden’ zijn;
  • Vennootschappen waarvan het belastbaar resultaat positief is (voor toepassing van dit belastingkrediet)
 • Het evenement moest gepland zijn in de periode van 01/10/2021 t.e.m. 28/01/2022
 • Ten gevolge van de door de federale overheid, gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten getroffen maatregelen werd het evenement afgelast
 • Van toepassing op uitgaven gedaan vanaf 01/01/2021 tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is met het aanslagjaar 2022
 • In bijlage bij de aangifte moet een verklaring worden toegevoegd waarin het bedrag van de steun is opgenomen van het toegekende belastingkrediet en andere door de federale overheid, gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekende steun en die in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken werd toegekend aan deze onderneming of aan een vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als deze onderneming.

 

Fiscaal voordeel

 • Verrekenbaar en terugbetaalbaar belastingkrediet van 25%
 • Het fiscaal voordeel wordt berekend op basis van de effectief gedane uitgaven die niet-recupereerbaar zijn
  • Alle uitgaven gedaan ter voorbereiding van het evenement maar die niet meer zullen leiden tot inkomsten uit het evenement
  • Voorbeelden: gemaakte personeelskosten, annulatiekosten, reeds betaalde (voorschot)facturen inzake marketingcampagne, artiesten, …
  • Komen niet in aanmerking:
   • kwijtgescholden kosten
   • kosten die niet rechtstreeks verband houden met het organiseren van het evenement zoals o.m. voeding en drank, terugbetalingen van deelnamekosten door standhouders, …
   • uitgaven die gefinancierd zijn door overheidstussenkomst
 • Indien geopteerd voor het belastingkrediet: geen aftrek van de niet-recupereerbare uitgaven als beroepskost

 

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

Vrijstelling van btw en invoerrechten voor de invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19

Wat?

 • De invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19 kan genieten van een vrijstelling van btw en invoerrechten
 • Concreet wordt een vrijstelling van de btw en invoerrechten verleend voor de invoer van goederen die:
  • in België voor het verbruik worden aangegeven door overheidsinstellingen of door andere instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter, welke door de minister van Financiën of zijn gemachtigde zijn erkend en
  • bestemd zijn om in België te worden aangewend voor de bestrijding van het Coronavirus
 • De vrijstelling geldt tot en met 30/06/2022

 

Hoe aanvragen?

 • Indien de betrokken instelling nog niet erkend is door de AAD&A, moet voorafgaandelijk een erkenning aangevraagd worden.
 • Een EORI-nummer (nodig voor de invoer van goederen in de Europese Gemeenschap) wordt automatisch toegekend aan de betrokken organisaties
 • Verder geen voorafgaande goedkeuring van de administratie vereist. Het Enig Document moet wel bepaalde vermeldingen bevatten.

 

Verlaagd btw-tarief op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen

Wat?

Mondmaskers en handgels
 • Verlaagd btw-tarief van 6% op de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van volgende beschermingsmiddelen:
  • mondmaskers
  • hydroalcoholische gels 
  • Tijdelijk: van 1/04/2022 tot en met 30/06/2022
 • Voor de invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels primeert echter de volledige vrijstelling van btw en invoerrechten tot 30/06/2022 (cf. Vrijstelling van btw en invoerrechten voor de invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19)
Vaccins en in-vitrodiagnostiek
 • ​Verlaagd tarief van 0% op leveringen, intracommunautaire verwervingen en de invoeren van COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek tegen deze ziekte, alsook op de diensten die hier nauw mee samenhangen
  • Tijdelijk: van 01/01/2021 tot en met 31/12/2022
 • Voor de invoer van vaccins en diagnostische tests primeert echter de volledige vrijstelling van btw en invoerrechten tot 30/06/2022 (cf. vrijstelling van btw en invoerrechten voor de invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19). Nadien geldt bovenvermeld 0% tarief tot en met 31/12/2022 (onder voorbehoud van een verlenging van de vrijstelling).

 

Tijdelijke administratieve tolerantie btw-aftrek voor bedrijfswagens

Wat?

 • Belastingplichtigen die gebruik maken van methode 2 (semi-forfaitaire aftrek van btw op bedrijfswagen) kunnen voor 2020 gebruik maken van de forfaitaire aftrek van 35% (methode 3)
 • De voorwaarden voor deze aftrek zijn:
  • toepassing van dezelfde methode op alle gemotoriseerde vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen en/of goederen over de weg
  • slechts één voertuig per gebruiker
  • (iii) daadwerkelijk gebruik van het voertuig als werkinstrument of als exploitatiemiddel in het kader van de economische activiteit
 • De voorwaarde voor het aanhouden van methode 3 voor een periode van 4 jaar vervalt dan voor 2020.

 

Harmonisering teruggave btw

Wat?

 • Om de liquiditeit van ondernemingen te ondersteunen worden de drempelbedragen voor de vraag tot teruggave van btw verlaagd (en gelijkgeschakeld met de drempelbedragen voor buitenlandse ondernemingen)
 • Maatregel geldt vanaf 1/01/2021
 • Voor startende bedrijven en eindejaaraangiften bedraagt het drempelbedrag  50 EUR
 • Voor periodieke aangevers wordt het drempelbedrag 400 EUR
 • Startende bedrijven kunnen elke maand een terugbetaling van het btw-krediet vorderen.

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

 

Overbruggingslening

Wat?

 • De regering voorziet in een overbruggingslening die kan dienen voor o.a. investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur
 • De rente van de lening bedraagt 1%
 • Looptijd: 24 maanden voor leningen tot 50.000 EUR en 36 maanden voor leningen boven 50.000 EUR
 • Minimumbedrag: 10.000 EUR
 • Maximumbedrag: 400.000 EUR - afhankelijk van de grootte en de omzet van de onderneming
 • Een onderneming kan max. 2 leningen krijgen.

 

Voorwaarden

Volgende steunaanvragers (gelegen in het Vlaams Gewest) komen in aanmerking:

 • Een zelfstandige-natuurlijk persoon:
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid:
  • vzw’s
  • een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de drie voorgaande rechtsvormen.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag kan tot 15/06/2022, 12u ingediend worden
 • Online aanvraag via de website van VLAIO.

 

Globalisatiemechanisme

Wat?

 • Ook voor 2021 wordt een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden. 
 • Meer bepaald moet de onderneming aan 3 cumulatieve voorwaarden voldoen:
  • een omzetdaling van 40% kennen in de periode 01/01/2021 – 31/12/2021
  • een omzetdaling van 60% kennen in ten minste 2 aparte kwartalen van het kalenderjaar 2021, én
  • een boekhoudkundig verlies geleden hebben in het kalenderjaar 2021
 • Bovendien moest de onderneming een minimum omzet van 600.000 EUR hebben in het kalenderjaar 2019
 • De onderneming kan de steun enkel aanvragen indien ze niet gedekte vaste kosten heeft in het kalenderjaar 2021
 • De steun bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
 • De steun wordt beperkt tot 50% van de niet gedekte vaste kosten in het kalenderjaar 2021
 • Uitgesloten ondernemingen:
  • eenmanszaken
  • holding-, management- e,n patrimoniumvennootschappen
  • ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden ingevolge  faillissement, vereffening, stopzetting of ontbinding of ondernemingen die een insolventieprocedure hebben lopen
  • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij alleen ondersteunende en administratieve  diensten verlenen
  • ondernemingen die zich reeds op 31 december 2019 in moeilijkheden bevonden volgens de definitie opgenomen in de Tijdelijke Kaderregeling COVID-19
  • kredietinstellingen en de financiële instellingen die onder toezicht vallen van de Nationale Bank van België
  • ondernemingen die niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag kan tot 13/06/2022, 20u ingediend worden
 • Online aanvraag via de website van VLAIO.

 

 

Gratis opleidingen bij VDAB

 • Voor zelfstandigen die gebruik maken van het crisis-overbruggingsrecht of een faillissementsprocedure hebben lopen: gratis VDAB-opleiding in een opleidingscentrum. VDAB betaalt het inschrijvingsgeld en leermateriaal terug
 • Voor zelfstandigen die gebruik maken van het klassiek overbruggingsrecht of die kunnen bewijzen dat ze geen inkomen meer hebben uit de zelfstandige activiteit: Dan betaalt de VDAB het inschrijvingsgeld en leermateriaal terug 
 • Website van VDAB.

 

Flexibiliteit omtrent voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenging termijnen voor volgende VLAIO-subsidies:
  • Baekeland-mandaten
  • ecologiepremie+
  • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
  • innovatiemandaten (IM)
  • onderzoeksproject
  • ontwikkelingsproject
  • strategische ecologiesteun (STRES)
  • strategische Transformatiesteun (STS)
  • thematische ICON-projecten

 

Hoe aanvragen?

 • Contact en overleg rechtstreeks met dossierbehandelaar bij VLAIO

 

Overige lokale en sectorale steunmaatregelen

 

Winwinlening

Wat?

 • De bestaande winwinlening wordt uitgebreid en de grensbedragen worden opgetrokken
 • Als privépersoon kan je nu een lening van 75.000 EUR in plaats van 50.000 EUR verstrekken
 • De ontlener kan voortaan 300.000 euro in plaats van 200.000 EUR lenen
 • De looptijd van 8 jaar wordt verlengd tot 10 jaar (looptijd tussen 5 en 10 jaar)
 • Bij faillissement wordt de overheidswaarborg opgetrokken tot 40% belastingvermindering voor winwinleningen gesloten na 15/03/2020 tot uiterlijk 31/12/2021.

 

Vriendenaandeel

Wat?

De Vlaamse regering lanceert tevens het vriendenaandeel:

 • Mogelijkheid om als particulier een lening van maximaal 75.000 EUR toe te kennen aan een (Vlaamse) onderneming
 • De ontlener kan op deze manier zoals bij de winwinlening 300.000 EUR kapitaal ophalen. Er is echter geen cumul met het bedrag van de winwinlening mogelijk. Concreet betekent dit dat de ontlener maximum 300.000 EUR kan lenen via de winwinlening en het vriendenaandeel samen
 • Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar
 • De Vlaamse regering voorziet in een beschermingsmechanisme voor de particuliere geldverstrekker. Er moet namelijk een verslag – met goedkeuring van een bedrijfsrevisor of extern accountant -  worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen
 • In de volgende gevallen kan een onderneming geen aanspraak maken op het vriendenaandeel:
  • de onderneming heeft in de 2 voorafgaande jaren een kapitaalvermindering doorgevoerd
  • de onderneming voert gedurende deze periode een kapitaalvermindering door
  • de onderneming mag dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is.
 • Deze maatregel is operationeel sinds 11/02/2021.

 

Welvaartsfonds

Wat?

 • Om ten gevolge van de coronacrisis de solvabiliteit van ondernemingen te versterken, werd op initiatief van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met o.a. PMV, het Welvaartsfonds opgericht
 • Naast publiek kapitaal ook privaat kapitaal
 • Gezamenlijk project van PMV, institutionele investeerders, bankpartners, fondsmanagers en particulieren
 • Investeringen in grote ondernemingen, kmo’s, start-ups en scale-ups.

 

Financiële assistentie aan bedrijven

Wat?

 • Bedrijven die een lening hebben bij PMV of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft zullen door PMV gecontacteerd worden en bijstand krijgen in financieringsvraagstukken ten gevolge van de coronacrisis.

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Informatie

 

Steun aan ondernemingen

Aanwervingspremie (PHOENIX.BRUSSEL)

 • De phoenix.brussels-premie heeft tot doel werkgevers die Brusselaars aanwerven die onlangs zijn ingeschreven bij Actiris en/of zijn ontslagen ten gevolge van de gezondheidscrisis, de mogelijkheid te bieden financiële steun te genieten. 
 • De Brusselse regering heeft besloten de periode van toegang tot deze premie te verlengen. De premie zal nu beschikbaar zijn voor contracten die tussen 01/01/2021 en 30/09/2022 worden ondertekend en uiterlijk op 01/10/2022 in werking treden.
 • Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende pagina: https://1819.brussels/nl/blog/phoenixbrussels-een-nieuwe-covid-tewerkstellingsmaatregel-voor-2021  

Premie voor ondernemingen in de sector toeristische accommodatie

Ondernemingen die geregistreerde toeristische accommodatie exploiteren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen deze premie onder bepaalde voorwaarden ontvangen.

Het bedrag van de premie varieert naar gelang van het type toeristische accommodatie en/of het aantal wooneenheden:

 • (Aparthotels) hotels met 18 of minder wooneenheden: 20.000 EUR
 • (Aparthotels) hotels met meer dan 18 wooneenheden: 1.100 EUR per wooneenheid
 • Toeristenverblijven, gastgezinnen of campings: 12.500 EUR

Aanvraag kon worden ingediend tot 15/05/2022.

Herstelpremie 2022

Deze premiue is bestemd voor ondernemingen die eind 2021 en in het eerste kwartaal van 2022 moesten sluiten of in hun activiteit werden belemmerd door de diverse gezondheidsmaatregelen (volledige sluiting van discotheken, beperking van het aantal personen aan tafels in restaurants en cafés, beperking van het aantal personen bij evenementen, enz.)

De premie geldt voor verschillende sectoren: discotheken, evenementen en cultuur, ReCa en leveranciers, toerisme, sport en personenvervoer.

De steunaanvraag moet uiterlijk op 16 juni 2022 worden ingediend. Voor meer informatie: Brussel Economie en Werkgelegenheid 

Herstelpremie voor culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt culturele en creatieve non-profitorganisaties die zijn getroffen door de crisis als gevolg van Covid-19.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u profiteren van een nieuwe premie van 3.000 EUR in het kader van het herstel van de Brusselse economie. 

Uw premieaanvraag kan tot uiterlijk 26 juni 2022 worden ingediend. Voor meer informatie: Brussel Economie en Werkgelegenheid

 

Financiele Maatregelen

Proxi-lening

Deze lening heeft tot doel het spaargeld van de burgers te mobiliseren om kmo's te financieren via een belastingkrediet op één of meer leningen die door een inwoner van Brussel aan een kmo worden toegekend.

Concreet stelt de proxi-lening de kredietnemer (de zelfstandige of de zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) in staat om bij een particulier een lening af te sluiten tegen een verlaagde rentevoet voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar, met een maximum van 250.000 EUR voor de kredietnemer (tot 31/12/2021 was het mogelijk om tot 300.000 EUR) te lenen).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://1819.brussels/nl/blog/de-proxi-lening-ter-ondersteuning-van-je-zaak 

RECOVER-lening (BRUSOC noodlening)

RECOVER is een noodlening ter versterking van de microkredieten voor zelfstandigen, sociale werkbedrijven en sociale ondernemingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://hub.brussels/nl/blog/covid-19-noodlening-voor-brusselse-zkos/   

Steun voor kleine ondernemingen

 • Brusoc heeft verschillende producten om tegemoet te komen aan de financiële behoeften van kleine ondernemingen tussen 10.000 en 250.000 EUR
 • Om een dossier in te dienen, kunt u contact opnemen met Brusoc via [email protected] of per telefoon op 02/548.22.11.

Steun voor bedrijven met meer dan 5 VTE's via het relancefonds

Het relancefonds Boosting.brussels heeft tot doel steun te verlenen aan ambitieuze projecten van ondernemingen die gezond waren vóór de crisis van Covid-19, om de Brusselse economie nieuw leven in te blazen en een nieuwe dynamiek te geven. De interventies via dit fonds nemen de vorm aan van achtergestelde leningen en zullen variëren van minimaal 100.000 tot maximaal 5.000.000 EUR.

ADVANCE Lening

Deze lening kan niet meer worden aangevraagd.

Waarborgfonds EVENT

Het Brussels Waarborgfonds heeft tot doel de organisatoren van evenementen in staat te stellen hun projecten uit te voeren door het financiële risico te beperken in geval van annulering of beperking van de openbare capaciteit.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij ST'ART INVEST.

Voor meer informatie, zie website van start-invest.be

 

Steunmaatregelen voor culturele operatoren in de Federatie Wallonië-Brussel

Alle steunmaatregelen voor culturele actoren staan vermeld op de website cultuur.be van de Federatie Wallonië-Brussel.

Steun voor de aanschaf van apparatuur ter verbetering van de luchtkwaliteit

 • Indiening van aanvragen van 3/11/2021 t.e.m. 30/06/2022.

Specifieke steun voor marktdeelnemers die zich in een situatie van financiële kwetsbaarheid bevinden

Aanvraag kan worden ingediend van 29/10/2021 tot en met 31/12/2022.

Programmeringssteun

 • Indiening van aanvragen kon tot 22/4/2022.

Tijdelijke verhoging van steun voor creatie

Aanvragen kunnen niet meer worden ingediend sinds 1/05/2022.

Garantiefonds podiumkunsten

Het garantiefonds is van toepassing in geval van annulering wegens een geval van Covid in het team. De annulering moet plaatsvinden tussen 9/06/2021 en 31/12/2022 en het verzoek moet binnen 72 uur na het annuleringsbesluit worden ingediend. 

Voor meer informatie, klik hier.